• Deň učiteľov inak
    • Deň učiteľov inak

    • V našej škole je dobrým a dlhoročným zvykom sláviť Deň učiteľov inak. Žiaci 9. ročníka sa zmenia na učiteľov a učia mladších žiakov. Tak sme chceli zachovať tradíciu a napriek dištančnému vyučovaniu sme to nevzdali. Deviataci sa zmenili na našich kolegov a učili  svojich spolužiakov. A zahanbiť sa nedali ani siedmaci, ktorí si pripravili opakovanie literatúry prostredníctvom svojho virtuálneho sveta, v ktorom vraj vládne Fortnite či Roblox.

   • Výpredaj kníh
    • Výpredaj kníh

    • Milí rodičia a priatelia školy, školská knižnica po inventarizácii ponúka v priloženom zozname na výpredaj rôzne knihy (určené hlavne dospelému čitateľovi). Cena jednej knihy je symbolické 1 euro, ktorým zároveň môžete podporiť našu školu - nákup nových kníh určených pre žiakov. V prípade, že máte o nejaký titul záujem, napíšte email pani uč. L. Šištíkovej (sistikova.lucia@gmail.com). Knihy označené farebne už nie sú. Ďakujeme!

   • Celoslovenský úspech
    • Celoslovenský úspech

    • Blahoželáme Dominikovi Ďurkovskému zo siedmeho ročníka, ktorý nás reprezentoval na celoslovenskom kole Olympiády z anglického jazyka a skončil na krásnom šiestom mieste. Ďakujeme p. učiteľke Bajzovej aj rodičom za pomoc a spoluprácu.

   • Obnovenie vyučovanie na 1. stupni
    • Obnovenie vyučovanie na 1. stupni

    • Od pondelka 29.3. 2021 sa začnína prezenčné vyučovanie na 1.stupni ZŠ.

     Ranný filter bude od 7.15 v škole aj v KD. V prevádzke bude ŠKD v čase od 6.00 do 16.00. Na obedy sú deti prihlásené automaticky. V prípade, že dieťa nenastúpi do školy je potrebné, aby ste obed odhlásili do zajtra 10.00 /piatok/ cez www.strava.cz.

     Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy sú nasledovné:

     - Zákonný zástupca dieťaťa musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.

     - Negatívny výsledok testu jedného z rodičov alebo potvrdenie o prekonaní Covid 19 alebo potvrdenie o zaočkovaní.

     V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe. Ak sa aspoň jeden rodič nezúčastní testovania /neplatí pre tých, ktorí Covid prekonali/, žiak do školy nesmie nastúpiť, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia.

     Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci.V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku.

    • Vážení rodičia,

    • vzhľadom na epidemiologickú situáciu v meste a na základe odporúčaní RÚVZ v PB vyučovanie žiakov 1. stupňa bude aj naďalej prebiehať dištančne v týždni od 22. - 26.3. 2021. 

     Otvorený bude školský klub detí, pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

     ŠKD je otvorený od 6.00 do 15.30. Deti sa budú počas ŠKD zapájať do dištančného vzdelávania. Žiaci si prinesú peračník, učebnice, prac. zošity podľa denného redukovaného rozvrhu, prihlasovacie heslo na žiacke konto, 2 rúška. 

     Všetky deti sa budú zhromažďovať v budove katolíckeho domu.

     Pred nástupom žiaka do školy je nevyhnutné poslať elektronicky, alebo v papierovej podobe odovzdať v pondelok:

     1. Čestné vyhlásenie,

     2. preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa,  že nemôžete vykonávať prácu z domu - ak ste ho neodovzdali minulý týždeň,

     3. negatívny výsledok testu alebo potvrdenie o prekonaní Covid 19.

     Vzhľadom k tomu, že ZŠ Stred nemá jedáleň v prevádzke, je potrebné, aby rodičia zabezpečili deťom suchú stravu.

     Počas pobytu v ŠKD budú dodržiavané bezpečnostné opatrenia (rúško, umývanie rúk, dezinfekcia).

    • Oznam

    • Vážení rodičia,

     od 15.3.2021 bude otvorený školský klub detí, pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

     ŠKD je otvorený od 6.00 do 15.30. Deti sa budú počas ŠKD zapájať do dištančného vzdelávania. Žiaci si prinesú peračník, učebnice, prac. zošity podľa denného redukovaného rozvrhu, prihlasovacie heslo na žiacke konto, 2 rúška. 

     Všetky deti sa budú zhromažďovať v budove katolíckeho domu.

     Pred nástupom žiaka do školy je nevyhnutné poslať elektronicky, alebo v papierovej podobe odovzdať v pondelok:

     1. Čestné vyhlásenie,

     2. preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa,  že nemôžete vykonávať prácu z domu - ak ste ho neodovzdali minulý týždeň,

     3. negatívny výsledok testu alebo potvrdenie o prekonaní Covid 19.

     Vzhľadom k tomu, že ZŠ Stred nemá jedáleň v prevádzke, je potrebné, aby rodičia zabezpečili deťom suchú stravu.

     Počas pobytu v ŠKD budú dodržiavané bezpečnostné opatrenia (rúško, umývanie rúk, dezinfekcia).

   • Blahoželáme!
    • Blahoželáme!

    • Naši žiaci bodujú aj počas pandémie.

     1. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku získal Dominik Ďurkovský.

     V Dejepisnej olympiáde  nás bude reprezentovať Viktor Pavlík (7.r.) v krajskom kole!
     Ďaľší úspešní riešitelia sú: Andrej Ragula  a Ondrej Kocian.

     Tešíme sa s vami a ďakujeme aj p. učiteľke Bajzovej a p. učiteľovi Očovskému za prípravu žiakov.

   • Tak plynie čas
    • Tak plynie čas

    • Prváci na prvouke objavovali niečo, čo nemožno vidieť, počuť, ovoňať, ochutnať ani chytiť a predsa to existuje. Stále plynie, nikdy sa nezastaví. Už viete? Áno, ČAS. Tak ho aspoň poriadne zmerali, v najrôznejších situáciách, svojimi vlastnoručne zhotovenými meradlami: presýpacími hodinami alebo kyvadlami! Naozaj stáli za to.

   • Vážení rodičia,
    • Vážení rodičia,

    • na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici, aktuálneho stavu ochorenia na COVID-19 v okrese a po konzultácii s našim zriaďovateľom, sa prerušuje prezenčná výučba žiakov 1. stupňa od pondelka 1.3.2021 do piatka 5.3.2021.

     Žiaci prechádzajú na dištančnú výučbu, o rozvrhu Vás budú informovať triedne p. učiteľky.

   • Začiatok prezenčného vyučovania pre 1. stupeň - 22.2.2021
    • Začiatok prezenčného vyučovania pre 1. stupeň - 22.2.2021

    • Po jarných prázdninách nastupujú žiaci 1. stupňa do školy. V pondelok 22.2. 2021 bude ranný filter od 7.15 v škole aj v KD.

     V prevádzke bude:
     ŠKD v čase od 6.00 do 16.00. Na obedy sú deti prihlásené automaticky. V prípade, že dieťa nenastúpi do školy je potrebné, aby ste obed odhlásili.

     Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy od 22.2. 2021 sú nasledovné:
     Zákonný zástupca dieťaťa musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je v prílohe. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.

     Vyhlasenie_rodicia_02_2020.pdf​​​​​​​

     Testujú sa zamestnanci školy a jeden z rodičov. 
     Zoznam odberných miest je uvedený na stránke mesta.

     V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe. Ak sa aspoň jeden rodič nezúčastní testovania /neplatí pre tých, ktorí Covid prekonali/, žiak do školy nesmie nastúpiť, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia. 
     Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci.

     V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku.

     Ďakujem za spoluprácu a prajem pokojný deň.

     PaedDr. Eva Iliašová
     riaditeľka školy


      

    • 2%

    • Vážení rodičia, priatelia školy,

     2% z dane  môžu výrazne podporiť  Vaše deti v našej škole a vo farnosti.

     Kvalitné vzdelanie a zároveň voľnočasové aktivity napomáhajúce rozvoju a ochrane duchovných kresťanských hodnôt a telesných schopností detí sú naším poslaním.

     V uplynulých rokoch sa nám vďaka vašej pomoci podarilo: vybudovať nové detské ihrisko, zakúpili sme nové športové pomôcky, stoličky do katolíckeho domu, pomôcky na formáciu tretiakov a birmovancov.

     Finančné prostriedky z 2% daní budú použité na doplnenie chýbajúcich potrieb pre vzdelávanie,  hry a voľnočasové aktivity našich detí a mládeže, podporujúce rozvoj nielen ich talentov a zručností, ale aj duchovného života. Taktiež môžu byť použité na čiastočnú úhradu nákladov spojených s tábormi a duchovnými obnovami.  

     Plánujeme rozšíriť naše aktivity a ponúknuť mladým a deťom ešte zmysluplnejšie využitie voľného času.

     V tomto roku zbierame 2% prostredníctvom nášho Občianskeho združenia sv. Augustína.

     Plánov máme veľa, veríme, že s pomocou dobrých ľudí sa nám toto dielo podarí.

     Ďakujeme za Vašu podporu.

     Tlačivo na stiahnutie:

   • Obdobie fašiangov
    • Obdobie fašiangov

    • V piatok 12. februára sa naša škola premenila na ríšu zvieratiek, rozprávkových bytostí, skrátka masiek rôzneho druhu. I pedagogický zbor vyzeral akosi inak. Takto sme si v triedach aj v online priestore spestrili vyučovanie a zároveň pripomenuli, že je obdobie fašiangov.

     Na školskej facebookovej stránke môžete hlasovať ZA "NAJ" MASKU. Fotky (1.-3. miesto), ktoré budú mať najviac "likov", budú odmenené  po príchode do školy :-)

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje