• Výdajná školská jedáleň

   • V našej škole poskytujeme stravu prostredníctvom výdajnej školskej jedálne. Stravu dovážame zo ZŠ Stred v Považskej Bystrici.

    Ak máte záujem o stravovanie, na začiatku šk. roka je potrebné vyplniť zápisný lístok, ktorý si môžete stiahnuť tu:

    Prihlásiť sa je možné aj v priebehu šk. roka. Strava je iba pre prihlásených žiakov.

    Pri výdaji sa používa čipový systém. Cena čipu je 5,-Eur. Je nutné, aby dieťa malo čip pri každom obede.

    Vzhľadom na zvýšenie režijných nákladov v súvislosti s obedami „zadarmo“ po dohode zo ZŠ Stred sme pristúpili k čiastočnému zvýšeniu nákladov na odobraté jedlo, ktoré bude hradiť zákonný zástupca dieťaťa.

    Pre žiaka 1. stupňa bude doplatok 0,05 Eur/odobratý obed. V prípade, že žiak nebude odhlásený alebo si obed neprevezme, rodič platí plnú sumu, čo je 1,83 Eur /0,58 režijné náklady ZŠ sv. Augustína + 1,20  štátna dotácia na stravu + 0,05 príspevok od rodiča/.

    Pre žiaka 2. stupňa bude doplatok 0,13 Eur/odobratý obed. V prípade, že žiak nebude odhlásený alebo si obed neprevezme, rodič platí plnú sumu, čo je 1,91 Eur /0,58 režijné náklady ZŠ sv. Augustína + 1,20  štátna dotácia na stravu + 0,13 príspevok od rodiča/.

    V prípade, že chcete dieťa odhlásiť z obeda, urobte tak na www.strava.cz a môžete použiť aj mobilnú aplikáciu.

    Jedálny lístok si môžete pozrieť tu: https://zsstredpb.edupage.org/menu/

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje