• Zápis detí do 1. ročníka a Prípravného ročníka na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 14. - 15. 4. 2021

      

     Vážení rodičia budúcich prvákov!

     Vzhľadom na  aktuálnu situáciu a karanténne opatrenia platné v školstve vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR nariadenie ako postupovať pri zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. V zmysle uvedeného nariadenia vydáva riaditeľstvo Základnej školy sv. Augustína k zápisu do prvého a  prípravného ročníka pre školský rok 2021/2022 nasledujúce pokyny:

     Z dôvodu epidemiologickej situácie  sa zápis uskutoční v dvoch častiach:

     1. časť  - vyplnenie elektronickej prihlášky do 9.4. 2021

     Zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku a odošle ju. Rodič, ktorý vyplní elektronickú prihlášku dostane na svoj mail presné informácie k priebehu zápisu. Formulár elektronickej prihlášky na zápis do 1. ročníka alebo prípravného ročníka nájdete v hornom menu na stránke školy v označení ŽIACI A RODIČIA/ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA, alebo TU.

     V prípade, že zákonný zástupca má problém s elektronickou formou zápisu, môže napísať na zastupca@svaugustin.sk.

     2. časť  - osobné stretnutie rodiča spolu s dieťaťom  v škole

     Stretnutie by sa malo uskutočniť 14. - 15.4. 2021 v závislosti od pandemickej situácie. Obsahom osobného stretnutia  bude  rozhovor dieťaťa s pani učiteľkami a splnenie krátkych úloh na posúdenie školskej pripravenosti dieťaťa. O stretnutí Vás budeme vopred informovať prostredníctvom mailu.

      

     Odklad povinnej školskej dochádzky

     Ak zákonný zástupca žiada pre svoje dieťa odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné oň požiadať. Upozorňujeme Vás na zmeny, ktoré vstúpili do platnosti od 1.1.2021. „Odklad školskej dochádzky“ sa zrušil a nahradil ho termín “pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania“. Túto vypísanú žiadosť spoločne s prílohami doručte do materskej školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

     K žiadosti je potrebné doložiť:

     • potvrdenie príslušného poradenského zariadenia
     • potvrdenie všeobecného lekára
     • informovaný súhlas zákonného zástupcu

     Kópiu týchto potvrdení je potrebné doručiť aj do našej školy.

      

     Deti budú do školy prijímané v zmysle § 10 Štatútu školy. Rodičia sú prvými a nezastupiteľnými vychovávateľmi svojich detí a pozitívne pôsobenie školy je možné len pri dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodičov. Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

     Kriteria_prijatia_do_ZS_sv._Augustina.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje