Navigácia

 • Leto s nami

  Pozývame Vás na letné tábory, ktoré sa uskutočnia v spolupráci s pastoračným centrom. Viac info na plagátoch a prihláškach. Prihlášky si môžete stiahnuť pod plagátom. Tešíme sa na Vás.

 • Letný tábor , CVČ pri ZŠ sv. Augustína

  bližšie informácie: milada.bajzova@gmail.com, 0907 477 811

 • Drevení panáčikovia

  14. 5. 2018

  Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pripravilo pre žiakov 5. ročníka tvorivú prácu s drevom. Pod vedením rezbára Jána Boška si v skupinkách vyrobili jednoduchého panáčika z konárov, ktoré si museli najskôr opracovať rezaním, pripraviť jednotlivé časti tela a nakoniec pospájať. V rámci tvorivej dielne žiaci rozvíjali tímovú spoluprácu, aj svoje manuálne zručnosti, ktorých výsledkom boli „fešáci“ z dreva.

 • Športová olympiáda

  Dňa 11. mája 2018 sa v Dubnici nad Váhom konal XXIV. ročník Športovej olympiády cirkevných škôl Žilinskej diecézy. Za našu školu súťažilo 11 športovcov, ktorí vybojovali 4 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily. Gratulujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a reprezentovali našu školu. Deti na súťaž pripravoval p. uč. M. Tomáško.

 • Deň Zeme

  26. 4. 2018

  Tohtoročný Deň Zeme sme začali triednickou hodinou na tému separácie odpadu v triede. Potom sa žiaci z jednotlivých ročníkov so svojimi vyučujúcimi vybrali čistiť pridelené lokality. A veru ponachádzali rôzne „kúsky“. Na záver sme navštívili Ekojarmok, na ktorom sa vystavovatelia  prezentovali výrobkami z odpadového materiálu, a tiež pripravili pre svojich návštevníkov zaujímavé aktivity.  

 • Tehlička 2018

  Ďakujeme žiakom, rodičom a zamestnancom, že sa zapojili do saleziánskeho projektu Tehlička 2018. Vyzbierali sme 550,- Eur. Táto suma pôjde na podporu vzdelávania a stavbu studní v meste Korr v Keni. Pán Boh zaplať!

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. udeľuje riaditeľstvo ZŠ sv. Augustína žiakom dňa 30. 4. 2018 a 7.5. 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov /Formačný deň predagógov a účasť na Metodickom dni - Cesty zrenia v Dubnici n/V /.  V tento deň sú všetci žiaci automaticky odhlásení z obedov. V prevádzke nebude ani ŠKD. Ďakujeme za pochopenie.

 • Budúci prváčikovia

  V dňom 18.-19. apríla sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Pre deti boli pripravené aktivity v prostredí triedneho cirkusu, kde si vyskúšali orientáciu, počty, písanie i motorické zručnosti. Budúcich prváčikov sprevádzali okrem pani učiteliek 1. stupňa aj dievčatá vo veselých kostýmoch. Po zvládnutí cesty cirkusom dostalo každé dieťa odmenu za svoju šikovnosť.

 • Rodičovské združenie

  V stredu 25.4. 2018 sa uskutoční rodičovské združenie. Bude prebiehať individuálne od 14.00 do 17.00 podľa pokynov triednych učiteľov. Tešíme sa na Vás!

 • Na šachovnicových poliach

  13. 4. 2018

  CVČ Strom pri CZŠ Dobrého pastiera v Žiline zorganizovalo Diecézny šachový turnaj 4-členných družstiev žiakov ZŠ. Naše družstvo so ziskom 14 bodov obsadilo konečné 12. miesto, pričom ôsmak K. Kostelanský sa stal celkovým víťazom na šachovnici č. 1. Gratulujeme!

 • Zápis do 1.ročníka

  Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka, ktorý bude 18. a 19. apríla 2018. Info na plagáte.  Tešíme sa na Vás.

 • Deň otvorených dverí

  Vo štvrtok 12. apríla zavítalo medzi nás okolo 80 detí z materských škôl v našom meste, aby si pozreli priestory školy. Učiteľky 1. stupňa si so svojimi žiakmi pripravili pre nich malú žiacku olympiádu zameranú na spev, šport i zvládnutie praktických zručností na jednotlivých stanovištiach. Všetci škôlkari uspeli, a tak dostali od nás výslužku s darčekovými predmetmi. 

 • 2%

  Podporte prácu s deťmi a mladými v našej škole a tiež farnosti. Prvýkrát prostredníctvom nášho Občianskeho združenia sv. Augustína. Výťažok bude použitý na aktivity pre deti a mládež a tiež na vybudovanie školského areálu. Ďakujeme!

  Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: vyhlasenie_2_.pdf

  POSTUP:

  1. Do 15.2. 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie zapl. preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať príslušné 2% alebo 3% (ak ste v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali).
  4. Tlačivá Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. 4. 2018 na daňový úrad Vášho bydliska alebo do 20.4. 2018 do ZŠ sv. Augustína.
 • Praktické cvičenia z biológie

  Dňa 5. apríla si žiaci 7. ročníka precvičili v odborných učebniach Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici, za pomoci pani učiteľky Pavlacovej  a šikovných žiačok tejto školy, podávanie prvej pomoci pri strate vedomia, zástave srdca, dýchania a krvácania. Žiaci sa naučili ako volať pomoc na číslo 112, čo všetko je dôležité povedať a čakať na pokyny operátora. K dispozícii mali tiež modely krvácajúcich rán, ktoré ošetrovali tlakovým obväzom a závesom končatiny do šatky. Vyskúšali si protišokové opatrenia, masáž srdca, umelé dýchanie i Heimlichov hmat pri dusení sa. Všetky aktivity prebiehali v príjemnej a pokojnej atmosfére.

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. udeľuje riaditeľstvo ZŠ sv. Augustína žiakom dňa 4. 4. 2018 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov /účasť na Metodickom dni pedagógov katolíckych škôl Žilinskej diecézy v Žiline/.  V tento deň sú všetci žiaci automaticky odhlásení z obedov. V prevádzke nebude ani ŠKD. Vyučovanie sa začína 5.4. 2018.

  Ďakujeme za pochopenie a prajeme požehnané a pokojné prežitie Veľkej noci 2018.

 • Majstrovstvá SR v šachu

  Naše družstvo v zložení: K. Kostelanský, F. a F. Gardianovci, M. Minjaríková nás reprezentovalo na Majstrovstvá SR 4-členných zmiešaných družstiev ZŠ v zrýchlenom šachu, kde sme v 7 kolách získali jednu výhru, tri remízy a tri prehry. Spomedzi 56 družstiev z rôznych kútov Slovenska sme s celkovým počtom 12,5 bodu obsadili konečné 40. miesto. Poďakovanie patrí rodičom F. Gardianovi a M. Minjaríkovi za morálnu podporu svojich detí, ktoré sa v silnej konkurencii statočne držali.

 • Veľkonočné inšpirácie

  27. 3. 2018

  Piatačky M. Mičíková, S. Rychtáriková a N. Mišúnová sa zúčastnili XXVII. ročníka súťaže v jarnom a veľkonočnom aranžovaní, ktorá sa konala v CVČ Lánska. Porotu zaujal veľkonočný zajačik N. Mišúnovej, za ktorého získala 2. miesto. Výtvory dievčat budú zdobiť ich domovy.

 • Dekanátne kolo Biblickej olympiády

  Dňa 22. marca sa v Katolíckom dome v Považskej Bystrici uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. V tomto roku sa zapojilo deväť základných škôl dekanátu Považská Bystrica. Pripravovali sa štúdiom textov Knihy Genezis 12. - 50. kapitola a Markovho evanjelia. Svoje vedomosti si overovali v šiestich súťažných kolách. Víťazi dekanátneho kola postúpili do diecézneho kola. Stali sa nimi žiačky ZŠ sv. Augustína v zložení: ôsmačky M. Kocianová a J. Pagáčová a siedmačka N. Mišúnová. Srdečne im blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za svedectvo, postoje a preukázané vedomosti.

 • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

  Blahoželáme k vynikajúcemu úspechu našim žiakom. Šiesti sa umiestnili na prvých priečkach.

 • Deň vody

  Vo štvrtok 22. marca sme v našej škole oslávili Svetový deň vody. Pripravili sme ochutnávku vôd i bylinkových čajíkov. Cez veľkú prestávku sa žiaci zapojili do aktivít súvisiacich s vodou ako napr. prenos vody na lyžičke z jednej misky do druhej, kvapkový tanec, preskakovanie potôčika, či nosenie fliaš plných vody na hlave. Každá trieda dostala za úlohu vytvoriť plagát o krajine, ktorá má problém s vodou - čo je príčinou, ako to tam ľudia riešia, tipy ako môžeme my konkrétne šetriť vodou, pretože i naše správanie ovplyvňuje celú planétu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica

  IČO: 17054389
  DIČ: 2020712650
 • 042 4325866

Fotogaléria