Navigácia

 • Školský ples

  Školský ples

  V spolupráci s farnosťou Vás pozývame na ples, ktorý bude 16.2. 2019. Lístky budú v predaji od 10.1. 2019 v škole. Tešíme sa na Vás!

 • SMS – Starý mobil sem!

  SMS – Starý mobil sem!

  V rámci projektu Recyklohry sa žiaci našej školy zapojili do zberovej súťaže SMS – Starý mobil sem! Spolu vyzbierali 436 mobilov. Až 218 mobilov priniesol tretiak J. Šujak, ktorý bol ocenený tabletom. Ďalší vyžrebovaní výhercovia, a to prváci K. Kukučková, O. Dúbravka a štvrtáčka P. Čerňanová, boli odmenení darčekovými balíčkami od spoločnosti Orange Slovensko. Počtom vyzbieraných mobilov na žiaka sme sa zaradili do 40-ky najlepších škôl na Slovensku zapojených do tejto súťaže. Ocenená bola aj koordinátorka zberu p. uč. J. Šujaková.

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Prajeme všetkým žiakom, rodičom i zamestnancom škole požehnané prežívanie Vianočných sviatkov. Žiakom tiež chceme pripomenúť, že v škole sa opäť stretneme v utorok 8. januára 2019.

 • Jasličková slávnosť - 25.12. 2018 o 16.00 v Katolíckom dome

  Srdečne Vás pozývame na Jasličkovú slávnosť 25.12. o 16.00 v KD. Tešíme sa na Vás!

 • Chutné pokrmy

  Chutné pokrmy

  Dievčatá z 8.A si v rámci predmetu technika pripravili chutné pokrmy – pizzu a palacinky. Vôňa prilákala aj zvedavcov, s ktorými sa tiež podelili. Práca im išla od ruky a ešte si aj zaspievali. 

 • Čaro Vianoc

  Čaro Vianoc
  12. 12. 2018

  Osem dievčat sa zúčastnilo XXVIII. ročníka súťaže vo vianočnom aranžovaní s názvom "Čaro Vianoc" v priestoroch CVČ Lánska. Naše aranžérky vytvorili pekné práce, ktoré budú zdobiť ich domovy. Porota odmenila dve práce našich žiačok 3. miestom, a taktiež dve práce 2. miestom. Blahoželáme!

 • Tvorivé dielne

  Tvorivé dielne

  V pondelok 10. decembra sa žiaci jednotlivých ročníkov zúčastnili tvorivých dielní, kde vyrábali za asistencie obetavých rodičov a pedagógov vianočné dekorácie, oblátky, drevené predmety,... Hotové výrobky sa predávali vo vestibule školy. Výťažok z predaja bude použitý na zakúpenie športových potrieb. Srdečná vďaka patrí všetkých, ktorí nás akokoľvek podporili.

 • Rodičovské združenie a Vianočné trhy

  Rodičovské združenie a Vianočné trhy

  V pondelok 10.12. 2018 bude rodičovské združenie všetkých tried od 14.00 do 17.00. Okrem individuálnych  rozhovorov s triednymi učiteľmi si budete môcť spríjemniť chvíle v škole zakúpením výrobkov od našich žiakov a môžete sa tešiť na punč. Výťažok pôjde na zakúpenie športového náradia do telocvične. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • Úspešní recitátori

  Úspešní recitátori
  7. 12. 2018

  Opäť po roku sa konalo krajské kolo súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy "...A Slovo bolo u Boha" v Trenčíne. Zúčastnili sa ho šiesti zástupcovia našej školy v 4 vekových kategóriách, pričom piati z nich sa umiestnili na 2. mieste a dvaja postupujú z 1. miesta na celoslovenské kolo do Bratislavy. Pripomínať im to budú diplomy a pekné knižné odmeny. Ďakujeme p. uč. A. Cehelskej za prípravu všetkých recitátorov a rodine Pavlíkovej za obetavý odvoz detí. Víťazom naďalej držíme palce.

 • Deň sv. Mikuláša

  Deň sv. Mikuláša
  6. 12. 2018

  Triedne kolektívy si pripravili pre nášho Mikuláša pestré kultúrne pásma, za ktoré boli odmenené balíčkami. Úlohu Mikuláša a jeho družiny stvárnili žiaci 9. ročníka, ktorí  predstavili príbehy zo života sv. Mikuláša. Okrem toho vyčarili mnohým deťom úsmev, červené srdiečka i čierne šmuhy na tvári. 

 • Čas adventu

  Čas adventu
  30. 11. 2018

  Advent je pre kresťanov túžobným očakávaním príchodu Ježiša Krista. Symbolom tohto obdobia je adventný veniec so štyrmi sviecami. Zástupcovia z jednotlivých tried priniesli do školskej kaplnky adventné vence, ktoré požehnal pán dekan P. Mazúch.                                                                                                          Ďakuj božskému Vykupiteľovi, že pre teba a pre tvoju spásu zostúpil do života Panny Márie a z nej sa narodil. Pros ho, aby zostúpil aj do tvojho srdca a posvätil ťa.

 • Technická olympiáda

  Technická olympiáda
  29. 11. 2018

  V poradí 9. ročník okresného kola Technickej olympiády sa uskutočnil v priestoroch odborných dielní SOŠ. Žiaci si najskôr preverili svoje odborné vedomosti vyplnením testu, a potom svoju remeselnú zručnosť využili pri praktickej časti. V kategórii B nás reprezentoval siedmak T. Francisty a v kategórii A dvojica F. Gardian a B. Hrenák.

 • Požehnanie priestorov novej telocvične

  Do galérie Požehnanie priestorov novej telocvične boli pridané fotografie.

 • Blokové dni

  Blokové dni

  Učitelia našej školy pripravili pre žiakov jednotlivých ročníkov blokové dni, v rámci ktorých spoznávali  viaceré témy z rôznych strán. Prváci cestovali farebným vlakom, druháci spoznávali ľudské telo, tretiaci chodili cestou – necestou a štvrtáci sa venovali zdravej výžive. Na 2. stupni piataci hovorili rôznymi jazykmi na geografii a biológii. Šiestaci sa zoznamovali so starovekými orientálnymi civilizáciami a vytvárali kreatívne artefakty. Siedmaci sa úplne vžili do úlohy chemikov a slušne si zabehali aj pri riešení matematických úloh. A nakoniec ôsmaci neverili vlastným očiam pri skúmaní optických klamov.

 • Katarínska zábava

  Katarínska zábava

  Katarínska zábava dopadla opäť skvelo. V sobotu 24.11. sa v našom Katolíckom dome zábavalo takmer 150 detí, mladých a rodičov. Súťaže, tance, dobrá hudba a výborná partia ľudí. Ďakujeme!

 • Modlitbové stretnutia rodičov

  Pozývame Vás na modlitbové stretnutia každý utorok o 17.00 v školskej kaplnke.

  Budeme sa modliť za naše deti, rodiny, školu, za úmysly našich detí...lebo Bohu nič nie je nemožné!

   

 • Výstava slovenských kostolov

  Výstava slovenských kostolov
  21. 11. 2018

  Štyridsať deti z ŠKD sa so svojimi pani vychovávateľkami zúčastnilo výstavy Zdenka Dzurjanina "Videl som všetky kostoly Slovenska", ktorá naďalej prebieha vo Vlastivednom múzeu. Po úvodnej prednáške sme sa pustili do hľadania fotky toho svojho obľúbeného kostola. Veľkoplošná mapa s viac než 4000 kostolmi bola nad naše sily, preto niektoré deti začali pochybovať, či autor vôbec navštívil aj ich obec, hoci za osem rokov prešiel krížom-krážom celé Slovensko, a tak vytvoril unikátnu databázu fotografií slovenských chrámov.

 • Testovanie piatakov - riaditeľské voľno

  Oznamujeme rodičom, že v stredu 21.11.2018 bude pre žiakov 6. až 8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania piatakov T5 - 2018.

 • Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

  Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu
  16. 11. 2018

  Centrum voľného času Lánska usporiadalo okresné kolo Majstrovstiev Slovenska ZŠ v zrýchlenom šachu. Našu školu reprezentovali: tretiaci P. Valientová a J. Šujak, štvrták O. Kocian, piatak A. Ragula a traja deviataci K. Kostelanský, F. Gardian, M. Kušík. Po vynikajúcich výkonoch do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 27. 11. 2018 v Trenčíne, postúpili K. Kostelanský z 1. miesta, F. Gardian z 3. miesta a P. Valientová z 3. miesta.

 • Exkurzia v Ružomberku

  Exkurzia v Ružomberku

  Dňa 16. novembra žiaci  8. A a 8. B triedy spolu so svojimi triednymi učiteľmi absolvovali exkurziu v Ružomberku, kde navštívili Galériu Ľudovíta Fullu s prehliadkou jeho diela a bytu. Pre žiakov boli pripravené zaujímavé výtvarné aktivity, ktoré majstrovsky zvládli. Potom sa presunuli do Liptovského múzea v Ružomberku, v ktorom si pozreli pripravené expozície s odborným výkladom. Najviac sa im páčili historické zbrane a exponáty mapujúce faunu a flóru Liptova.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica
 • 042 4325866

Fotogaléria