Navigácia

 • Výsadba stromov

  Výsadba stromov

  Areál našej školy sme spestrili výsadbou stromov, do ktorej sa s nadšením zapojilo viacero detí aj dospelých. Vysadili sme tieto druhy drevín: Tuju západnú, ginko dvojlaločné, ľaliovník tulipánokvetý, javor mliečny, jedľu Nordmanovu a jedľu kórejskú. Vďaka patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k úspešnej realizácii tohto projektu a tiež hlavnej koordinátorke pani učiteľke J. Šujakovej. 

 • Ovocný záhon

  Ovocný záhon

  Za príjemného jesenného počasia v hojnom počte pomocníkov – žiakov, rodičov a zamestnancov školy, sme vytvorili ovocný záhon na skrášlenie okolia našej školy, kde sme vysadili ríbezle rôznych farieb a čučoriedky kamčatské. Šikovní oteckovia pripravili aj podklad na výsadbu stromov, ktorá sa uskutoční v piatok 12. októbra od 13.45 h. Radi uvítame vašu pomoc a všetkým srdečne ďakujeme.

 • Duchovné cvičenia

  Duchovné cvičenia

  V dňoch 27.-29. septembra sa zamestnanci našej školy zúčastnili duchovných cvičení v Nitre. Verbista páter Ján Štefanec nás oboznamoval s metódou nenásilnej komunikácie, ktorá je založená na úprimnosti a empatii. Okrem prehlbovania vedomostí a osvojovania si zručností sme si našli čas aj na fakultatívne spoznávanie blízkeho okolia. Navštívili sme nitriansku Kalváriu, prezreli si unikátne exponáty Misijného múzea i neďaleký starobylý Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach.

 • Výsadba zelene - 9. 10. 2018 od 13.45 h

  Výsadba zelene - 9. 10. 2018 od 13.45 h

  Pozývame rodičov a príbuzných žiakov a širokú verejnosť na výsadbu sadeníc krov a stromov v areáli našej školy. Spoločne tak prispejeme k zlepšeniu ovzdušia, vytvoreniu tienistých plôch, zníženiu množstva prachu a výfukových exhalátov v našom okolí a vytvoríme krajšie prostredie na prácu i relax.

  Termín: 9. 10. 2018 od 13.45 h

  Projekt realizujeme vďaka Projektu Zelené oči cez TSK.

  PS: Ďakujeme za Vašu toleranciu a trpezlivosť pri  stavaní telocvične a obnove Katolíckeho domu a tešíme sa na Vašu účasť pri výsadbe.

 • Prines starý mobil

  Prines starý mobil

  V rámci projektu Recykluj a vyhraj môžete priniesť do školy staré mobily a odovzdať ich p. učiteľke Šujakovej. Zber je do konca októbra. Za každý mobil získa škola 10 bodov a môžeme vyhrať nové tablety.  Ďakujeme!

 • Zber papiera

  Zber papiera

  V našej škole prebieha zber papiera do 5.10. 2018. Môžete ho nosiť každé ráno od 7.00 do 7.45 ku hlavnému vchodu. Ďakujeme! 

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 28.9. 2018 /piatok/ udeľujeme žiakom riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Vo štvrtok bude prevádzka ŠKD iba do 14.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • Podpora výstavby telocvične

  Podpora výstavby telocvične

  V prípade, že by ste chceli finančne podporiť dokončenie telocvične, môžete tak urobiť na číslo účtu SK91 0200 0000 0000 1273 2372 do poznámky dar škole. Ďakujeme!

 • Plenárne rodičovské združenie

  Plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne RZ, ktoré bude v pondelok 17.9. 2018 o 15.30 v KD. Potom budú nasledovať triedne RZ. Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

 • Rozvrh krúžkov

  Rozvrh krúžkov

  Pozrite si rozvrh krúžkov v časti Rozvrh krúžkov v CVČ. Tešíme sa, že budete s nami rozvíjať svoje dary a talenty. Prihlášku si môžete stiahnuť tu: 

 • Otvorenie šk. roka 2018/2019

  Otvorenie šk. roka 2018/2019
  3. 9. 2018

  Nový šk. rok 2018/2019 sme začali slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole. V homílii sme uvažovali o potrebe konania dobrých skutkov aj vtedy, keď nás nikto nevidí. Po skončení sv. omše a príhovore našej pani riaditeľky sme sa presunuli do svojich tried. Prajeme všetkým úspešné vykročenie!

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Oznamujeme všetkým žiakom a ich rodičom, že nový školský rok zahájime v pondelok 3. septembra 2018 slávnostnou svätou omšou so začiatkom o 09.00 hod vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie.

  Tešíme sa na vás!

 • Brigáda 29.8. 2018 o 9.00 v KD

  Brigáda 29.8. 2018 o 9.00 v KD

  Milí rodičia a priatelia školy. Obraciame sa na Vás s prosbou. Počas leta sa nám v KD podarilo vymeniť okná, vymieňa sa strecha....telocvičňa sa pomaly tiež dokončieva. Keďže bol čas dovoleniek a firmy sú plne vyťažené, termíny sa posunuli, a preto by sme Vás chceli poprosiť o pomoc s upratovaním katolíckeho domu. Dnes sa ešte dokončí maľovanie tried a jedálne. Kto by mohol, tak v stredu o 9.00 bude brigáda - umývanie okien, podláh a vlastne všetkého :-) Je potrebné si priniesť čistiace prostriedky, handričky, vedro...

  Už vopred ďakujeme za pomoc a veríme, že to všetko s Božou a Vašou pomocou stihneme.

 • Prímestský tábor v Pastoračnom centre

  Prímestský tábor v Pastoračnom centre

  Počas prvého prázdninového týždňa sme putovali so svätými a zažili sme naozaj krásne dobrodružstvo :-)

 • Výletový tábor 2018

  Výletový tábor 2018

  Od 9. do 13. júla 2018 sa realizovala prázdninová aktivita Základnej školy sv. Augustína a Pastoračného centra Stred a to Denný výletový tábor. Takmer 50 detí a ich  vedúci každé ráno vyrážali spoznávať krásy Slovenska. V poradí už tretí tábor tohto typu priblížil deťom históriu našich hradov ako Devín, Čachtice, Bojnice a vďaka miniatúram v Matúšovom kráľovstve v Podolí  i mnoho iných historických pamiatok. Keďže deti majú radi hlavne zábavu a pohyb, táborníci sa  vyskákali v dvoch športových centrách v Bratislave a Púchove. Stihli tiež navštíviť Štôlňu Andrej  a videli   výrobu mincí v Mincovni Kremnica. Pekný týždeň zakončili vychádzkou na najnovšie pútnické miesto  Slovenska – Butkov, kde ďakovali za pekne strávený čas s kamarátmi.

 • Leto s nami

  Leto s nami

  Pozývame Vás na letné tábory, ktoré sa uskutočnia v spolupráci s pastoračným centrom. Viac info na plagátoch a prihláškach. Prihlášky si môžete stiahnuť pod plagátom. Tešíme sa na Vás.

 • Letný tábor , CVČ pri ZŠ sv. Augustína

  bližšie informácie: milada.bajzova@gmail.com, 0907 477 811

 • Školská akadémia

  Školská akadémia
  28. 6. 2018

  Na pódiu Katolíckeho domu sa s vlastným kultúrnym programom predstavili takmer všetky triedy od prípravného ročníka až po deviaty. Nezabudli sme ani na oceňovanie najlepších, ktorí v tomto školskom roku dosiahli výborné výsledky. Do galérie Školská akadémia boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka deviatakov

  Rozlúčka deviatakov
  26. 6. 2018

  A nastal čas lúčenia deviatakov s našou školu. Pri tejto príležitosti sme sa spolu s nimi stretli na večierku, na ktorom sme si pozreli ich kultúrny program i zatancovali si. Prajeme im úspešný štart do stredoškolského štúdia.

 • Zápis do prípravného ročníka

  Zápis do prípravného ročníka bude 25.6. 2018 v čase od 15.30 do 17.00 v 1. triede.

  Na zápis treba prísť s dieťaťom a priniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. K nástupu do prípravného ročníka je potrebné  potvrdenie z CŠPP a od klinického logopéda.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica
 • 042 4325866

Fotogaléria