• Ponuka zamestnania
    • Ponuka zamestnania

    • Základná škola sv. Augustína príjme do zamestnania vychovávateľa/ku v centre voľného času.

     Plat: podľa platnej legislatívy + odmeny za vykonané aktivity nad rámec prac. náplne.

     Vzdelanie: SŠ/VŠ zameraná na vychovávateľstvo

     Predpoklady: ochota, kreativita, odhodlanie, spolupráca, túžba šíriť radostnú zvesť.

     Ide o prácu s deťmi a mladými v rámci CVČ pri ZŠ sv. Augustína, ale aj celej farnosti. Práca by spočívala v príprave aktivít pre jednotlivé triedy, duchovné obnovy, tábory, akcie, zastrešenie prípravy tretiakov a birmovancov.

     Vítaná: práca s pc a modernými technológiami, hra na hudobný nástroj.

     Možno pracovať na živnosť.

     Žiadosti a životopisy posielajte na: riaditel@svaugustin.sk do 31.5. 2022.

   • Učenie v prírode
    • Učenie v prírode

    • Tretiaci z 3.B sa vybrali so svojou triednou pani učiteľkou do prírody učiť sa prírodovedu. Rozprávali sa o rôznych rastlinách a stromoch, spoznávali ich. Snažili sa aj odmerať obvod a výšku stromu. No zopakovali si aj slovné druhy zo slovenského jazyka. Bolo im výborne. Už sa tešia na ďalšie učenie v prírode.

      

   • Súťaž s Čitkom
    • Súťaž s Čitkom

    • Naši šiestaci Natália, Paulína a Erik sa zapojili do výzvy od Čitka z vydavateľstva Slovart. Namaľovali a poslali mu, čo si predstavujú pri slove jar. Čitko ich pekné výkresy odmenil zaujímavými knižkami. Témou novej výzvy, ktorú treba poslať do 10. júna 2022, je KÔŇ. Neváhajte a tiež sa zapojte!

   • Plavecký výcvik štvrtákov
    • Plavecký výcvik štvrtákov

    • Žiaci 4. ročníka sa v dňoch 2. 5. – 6. 5. 2022 zúčastnili plaveckého výcviku na Krytej plavárni v Považskej Bystrici. Celý týždeň plný aktívneho pohybu vo vode sa niesol v znamení radosti a smiechu, najmä pri hrách vo vode, ktoré boli obľúbeným spestrením vždy v závere denného programu. Nikto nemal strach z vody. Začiatočníci sa pod vedením skúsených tréneriek snažili čo najlepšie naučiť a ovládať základy plávania a plavci sa každým dňom viac a viac zdokonaľovali v rôznych plaveckých štýloch. V piatok si každý, po preukázaní svojich plaveckých schopností, odnášal domov odmenu - „Mokré vysvedčenie”.

   • Exkurzia na mestskom úrade
    • Exkurzia na mestskom úrade

    • Dňa 6. mája sa žiaci 6.A a 6.B v rámci hodín občianskej náuky zúčastnili exkurzie na Mestskom úrade v Považskej Bystrici. V zasadacej miestnosti ich privítal pán primátor Karol Janas. Porozprával im o jeho povolaní, našom meste i budúcich plánoch mesta. Následne ich zaviedol aj do svojej kancelárie, v ktorej bývajú porady či rôzne zasadnutia. Neskôr sa presunuli do sobášnej siene, navštívili redakciu Považskobystrických noviniek a tiež si prezreli priestory mestskej polície v Považskej Bystrici. Od pána primátora dostali pero a malú sladkosť.

   • Podávanie prvej pomoci
    • Podávanie prvej pomoci

    • V utorok 3. mája si boli naši siedmaci vyskúšať podávanie prvej pomoci na Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici. Druháčky-stredoškoláčky učili našich žiakov ako ošetriť popáleniny, krvácanie, zlomeniny, ako podať KPR a ako pomôcť pri dusení. Za novozískané poznatky a skúsenosti ďakujeme a pevne veríme, že ich v čase núdze budeme aj vedieť použiť.

   • McDonald’s Cup
    • McDonald’s Cup

    • Dňa 3. mája 2022 sme sa so žiakmi 1. stupňa zúčastnili 23. ročníka McDonald’s Cupu v minifutbale. V nabitej konkurencii sa vôbec nestratili a vybojovali krásne 3. miesto. Blahoželáme!

   • Čerstvé hlavičky
    • Čerstvé hlavičky

    • Kaufland spúšťa 4. ročník projektu Čerstvé hlavičky. Hlasovanie začína už dnes 28. 4. 2022 a potrvá do 1. 6. 2022. Po registrácii na www.cerstvehlavicky.sk môžete hlasovať každý deň jedenkrát. Podporou našej školy môžeme vzájomnou spoluprácou zabezpečiť pre naše deti pravidelnú porciu ZDRAVEJ ENERGIE vo forme čerstvej zeleniny a ovocia pre budúci školský rok. Vopred ďakujeme za vaše hlasy!

   • Prípravný ročník
    • Prípravný ročník

    • Milí rodičia, stále prebiehajú rokovania s MŠVVaŠ o prípravných ročníkoch. Do polovice mája by sme mali vedieť jasné stanovisko. Ak ste ešte nevyplnili dotazník záujmu, tak ho môžete vyplniť. Akonáhle budeme vedieť nové informácie, budeme vás kontaktovať.

     Do prípravného ročníka sa zaraďujú deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov a majú narušenú komunikačnú schopnosť, teda to majú potvrdené vyšetrením v CŠPP.

     Ďakujeme!

   • Pasovačka prvákov
    • Pasovačka prvákov

    • Stať sa prvákom a zvládať mnoho nových pravidiel a povinností je veľká výzva. Naši prváci ukázali, čo sa za čas strávený v školských laviciach naučili. Spolu s pani učiteľkou M. Hrenákovou a pani vychovávateľkou M. Podstráskou sa popasovali  s písmenkami, vedeli recitovať, ale i vysvetliť význam výchovných zručností, ktorými sa riadime v našej škole. Po zvládnutí pripravených úloh od starších spolužiakov z krúžku Prekonaj sám seba pod vedením pani učiteľky M. Romanovej, boli pani riaditeľkou Evou Iliašovou pasovaní za oficiálnych žiakov našej školy. Hoci sa pri jednotlivých stanovištiach museli spoľahnúť na svoje vlastné sily, významnou oporou im bola i prítomnosť rodičov. ĎAKUJEME!

   • Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína
    • Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína

    • Dňa 27. apríla 2022 reprezentovali našu školu a celý okres ďalší recitátori, tentokrát v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa opäť mohla konať v Bzinciach pod Javorinou, mieste, kde sa pred jubilejnými 150 rokmi narodila spisovateľka Ľudmila Podjavorinská. Súťaž mala tradične vysokú úroveň.
     Pre školu sa podarilo získať krásne 3. miesto Valérke Pavlíkovej z 3.A za prednes básne Svetluška. Gratulujeme! Ďakujeme aj Kamilke Cehelskej z 9.A a pozdravujeme aj Klárku Kukučkovú zo 4.A, ktorá sa pre chorobu nakoniec nemohla súťaže zúčastniť. Všetkým prajeme ešte veľa tvorivých síl.

   • Krajské kolo Šalianskeho Maťka
    • Krajské kolo Šalianskeho Maťka

    • Dňa 26. apríla 2022 sa uskutočnilo v Trenčíne krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí: Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Deti z našej školy predniesli svoje krásne recitácie v krojoch. Za svoje vystúpenie ich čakalo prekvapivé a neuveriteľné vyhodnotenie poroty: dve 1. miesta + cena žiackej poroty. Plní nadšenia si vychutnali dobrý obed a nasledovala cesta domov. Kto nás to reprezentoval a postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční priamo v Šali?                                                                                Druhák Jurko Gazdík v I. kategórii s ukážkou od Štefana Meliša: „Ako chceli Podmanínci Manín odpratať“ a štvrtáčka Terezka Kocianová v II. kategórii  s ukážkou od Štefana Kaštýľskeho: „Gilianka“. Gratulujeme!

    • Podporte našu prácu formou 2%

    • Z vašej podpory sme doteraz zrealizovali duchovné obnovy, akcie, nakúpili sme modernejšie vybavenie do školy, máme vonkajšie fitness prvky pre deti, novú počítačovú učebňu, zriadili sme ÁTRIUM....to všetko vďaka vám. Máme ešte veľa plánov. Vopred ĎAKUJEME za podporu. Tlačivo si môžete stiahnuť TU: Vyhlásenie

     Podiel zaplatenej dane nám môžete poukázať nasledovne:

     1. Podpísané tlačivá /Potvrdenie + Vyhlásenie/ priniesť priamo do školy na sekretariát alebo vhodiť do schránky v škole.

     2. Osobne zaslať na príslušný daňový úrad do 29.4. 2022.

   • Biologická olympiáda
    • Biologická olympiáda

    • V okresnom kole BiO nás reprezentovalo viacero nadšencov biológie. Dvom dievčatám sa podarilo vyhrať, a to ôsmačke N. Papulákovej v oblasti zoológie a šiestačke K. Šupolíkovej v kategórii D: Prakticko-teoretická časť. Srdečne blahoželáme!

   • Deň Zeme
    • Deň Zeme

    • Aj v našej škole sme oslávili Deň Zeme. Začali sme v Katolíckom dome prednáškou organizácie NEPZ (Najbohatšie Ekosystémy Planéty Zem) o divočine na Slovensku, ktorou nás sprevádzali Miška a Tomáš. Dozvedeli sme sa viac o výskyte a živote našich šeliem, o význame lesa a aj o tom, prečo sú odpadky v lese také nebezpečné pre zvieratká. Potom sme šli pomôcť nášmu okoliu prakticky - zbierali sme odpad v okolí školy, na Kalvárií a vo vybraných častiach mesta. Milí žiaci, za vašu usilovnosť a pomoc svetu vám vyslovujem veľké ĎAKUJEM.

   • Tvorivé dielničky
    • Tvorivé dielničky

    • Deti v ŠKD sa zapojili do tvorivých dielničiek, ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky spolu s pani vychovávateľkami. Vyskúšali si zdobenie vajíčok servítkovou technikou a ovsenými vločkami, vyrábali zajačikov s pohyblivými uškami a sliepočky z papierových kartónov na vajíčka. Ako sa im darilo si môžete pozrieť v našom fotoalbume.

   • Veľkonočné pohľadnice
    • Veľkonočné pohľadnice

    • Prostredníctvom programu E-twinning sa naši štvrtáci zapojili do výmeny pohľadníc s deťmi z Poľska. Na hodine angličtiny tvorili veľkonočné pozdravy, ktorých súčasťou boli aj slovíčka spojené s veľkonočnými sviatkami. Tie deti napísali v slovenčine aj v angličtine, deti z Poľska zasa v poľštine a v angličtine. Pohľadnice potešili obe strany.

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica Slovakia
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje