Navigácia

 • Katarínska zábava pre rodičov s deťmi

  Na sviatok sv. Kataríny sa náš Katolícky dom zaplnil malými i veľkými tanečníkmi. Zábavu sme otvorili príhovorom Evky Čerňanovej, za Radu rodičov, p. riaditeľky a p. dekana. Potom nám zaspievala Majka Červencová, žiačka ôsmeho ročníka a zábava sa roztočila. Ďakujeme rodičom, učiteľom a aj Jakubovi a Barborke, že nás celý čas sprevádzali slovom, súťažami a krásnymi tančekmi. Vidími sa o rok!

 • Mladé obchoďáčky

  V utorok 21. 11. 2017 sa šesť našich deviatačok zúčastnilo súťaže „Mladý obchoďák“ organizovanej Obchodnou akadémiou Považská Bystrica. Cieľom tejto súťaže bolo zoznámiť sa s možným budúcim miestom svojho štúdia a tiež s možnosťou získať zaujímavé a cenné body pre prijímacie skúšky. Naše úspešné deviatačky Vanesa Chladná, Monika Kalinčíková a Barbora Kostelanská sa umiestnili na peknom treťom mieste a okrem dôležitých bodov získali aj zaujímavé vecné ceny. Ich spolužiačky Sabina Haviarová, Andrea Kolárová a Lenka Marianiková taktiež neobišli naprázdno – okrem nových skúseností získali aj body pre svoje májové prijímacie skúšky.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ sv. Augustína v zmysle Zákona č. 245/2008 § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 22.11.2017 z organizačných dôvodov udeľuje žiakom 6., 7. a 8. ročníka riaditeľské voľno. Žiaci sú automaticky odhlásení z obedov. Ostatné triedy sa učia podľa rozvhu. Žiaci piateho ročníka majú Testovanie 5 podľa harmonogramu - v sekcii Testovanie 5.

 • Duchovná obnova deviatakov

  9.-11.11. 2017 boli naši deviataci na duchovnej obnove. Tu sú ich postrehy:

  "Duchovná obnova ma obohatila o veľa vecí. Páčil sa mi čas strávený so spolužiakmi, aktivity, piesne, sv. omše, modlitba príhovoru...Super čas so super ľuďmi." "Silný zážitok. Mohli by sme ešte zopakovať...." " Veľmi sa ma dotkli svedectvá, otvorenosť animátorov k rozhovorom....Bolo veselo, príjemne, a čo je najdôležitejšie, bol tu Boh!" "Páčilo sa mi, že dobre varili :-) a že sme mali príležitosť vyspovedať sa..." "Zlepšili sa naše triedne vzťahy. Prehĺbili sme náš vzťah s Bohom, pochopila som, aké mám šťastie, že mám v triede tak úžasných ľudí." "Uvedomila som si, že môžem byť lepším človekom...." Milí deviataci, prajeme Vám, aby Vám to dlho vydržalo.

 • Katarínska zábava pre rodičov s deťmi

  Srdečne Vás pozývame na Katarínsku zábavu pre rodičov s deťmi. Bližši info na plagáte.

 • Vyplnenie dotazníka

  Vážení rodičia,

   

  spoločne sa snažíme, aby Vaše dieťa dostalo kvalitný základ do svojho života, rozvíjalo sa a neprestalo veriť vo vlastné schopnosti. Ak chceme byť v tomto našom úsilí úspešní, potrebujeme spoločne komunikovať, vzájomne sa chápať a dobre spolupracovať.

  Preto Vás pozývame vyjadriť sa v troch dôležitých oblastiach určujúcich ďalšie smerovanie našej školy: 

  • ktoré veci sú z Vášho pohľadu v živote dôležité,
  • ako vidíte cez svoje priority našu školu,
  • aká by mala naša škola byť, aby naplnila potreby a očakávania Vašich detí, a teda aj Vás samotných.

  Možnosť vyjadriť sa dostanú aj naši pedagógovia, zamestnanci a žiaci na druhom stupni (6. až 9. ročník).

  Svoje priority, názor na školu a očakávania môžete vyjadriť od 23. 10. do 2. 11. 2017 online vyjadrením (cez internet). Na adrese www.skoly.skolskynetwork.sk (ktorú si zadáte do prehliadača – internet explorer, firefox, google chrome a pod.) sa Vám objaví okno, do ktorého vpíšete kód, ktorý dostanete prostredníctvom listu v najbližších dňoch a budete postupovať podľa jednoduchých inštrukcií. Počítajte s časom približne 15 minút.

  Každým kódom (heslom) sa môžete prihlásiť dvakrát (otec – matka, resp. zástupcovia rodiča). Bude pre nás prínosom, ak túto možnosť využijete, lebo pohľad druhého rodiča je pre nás rovnako dôležitý. Po odoslaní prvého vyjadrenia sa znova prihláste tým istým kódom.

  Vaše vyjadrenie je anonymné. V prípade, že nemáte možnosť internetového pripojenia, dohodnite si termín Vášho vyjadrenia na počítači v priestoroch školy s triednym učiteľom.

   

  Vopred Vám ďakujeme, že si nájdete potrebný čas na vyplnenie dotazníka. Získané informácie nám pomôžu pri spoločnom záujme vytvárať školu, ktorá kvalitne pripravuje Vaše deti na život a ich ďalšie štúdium.

 • Vo štvrtok 26. októbra sa päť piatačok zúčastnilo XXVII. ročníka súťaže s názvom "Krása jesene", ktorá sa konala v priestoroch CVČ Lánska. Vo svojej kategórii obsadili nasledovné umiestnenia: 1. miesto – Nataša Mišúnová, 2. miesto – Stella Strašíková, 3. miesto – Martina Mičíková. Za svoje aranžmány sa nemusia hanbiť ani Viktória Fričová a Vanessa Striežencová. Gratulujeme!

   

 • 26. 10. 2017

  Do galérie Zasadala Žiacka školská rada boli pridané fotografie.

 • Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili aktivít, ktoré si pre nich pripravili pracovníci SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici. V dvoch skupinách absolvovali s pani profesorkou Rojkovou vytváranie elektrotechnických schém v počítačovom programe Eagle, pomocou spájkovania za pomoci študentov dokončili blikajúce srdiečko a priestormi praktického vyučovania ich sprevádzal pán majster Oravík. Ďakujeme za tvorivé dopoludnie!

   

 • Žiaci 2. stupňa zavítali v rámci účelového cvičenia do funkčného CO krytu,  postaveného v 60-tych rokoch, v areáli bývalých Považských strojární. Prehliadkou ich sprevádzal pán Pavol Mikuš, ktorý im ochotne porozprával veľa zaujímavostí z histórie mesta i fabriky. Po skončení prednášky si niektorí žiaci vyskúšali únikový prielez.

   

 • Naši prváci absolvovali prvú návštevu Detského dopravného ihriska v Považskej Bystrici. Úvodnú jazdu si užili pod vedením pani Bujnovej  – a vraj boli šikovní... Držíme palce, aby sa im i naďalej darilo.

   

 • Žiaci prvého stupňa absolvovali didaktické hry, na ktorých využili poznatky z teoretickej prípravy v praxi. Prešli sme sa po čerstvo vybudovanom kamennom chodníku na Kalvárii, zahrali na detskom ihrisku Lány, kde pribudlo workout-ové ihrisko a radosť deťom urobili i kačičky, ktoré neodmysliteľne patria k rieke Domanižanke. Hoci nám počasie veľmi neprialo, prežili sme spolu veľmi príjemné dopoludnie.

   

 • 29. 9. 2017

  V poradí 11. ročník festivalu vedy na Slovensku - Európska noc výskumníkov sa odohrával v piatich slovenských mestách. Priestory žilinského Auparku zaplnilo viacero vedeckých stánkov, kde si žiaci šiesteho a siedmeho ročníka prezreli atraktívne prezentácie využitia moderných technológií, zapojili sa do súťaží i vyskúšali si ponúkané aktivity.

   

 • Kurz výchovy pre rodičov detí tínedžerov

  Milí rodičia,

  pozývame Vás na Kurz výchovy pre rodičov detí tínedžerov. Viac info na plagáte.

 • 8. 9. 2017

  Pri príležitosti Dňa gramotnosti sa naša škola zapojila do aktivít zameraných na podporu čitateľskej, matematickej i finančnej gramotností. Deti 1. a 2. ročníka vytvárali svoje vlastné mince a bankovky. Tretiaci a štvrtáci riešili matematické úlohy zamerané na nakupovanie. Šiestaci a siedmaci čistili drobné mince od uhličitanu meďnatého. V niektorých triedach sa skúmal nemecký text. Na hodine LIT si žiaci čítali príbeh od Branislava Jobusa, ktorý ich zaviedol na Island.

   

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. septembra 2017 o 16.00 hod. v priestoroch katolíckeho domu. Následne sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.

  Je potrebné, aby sa na rodičovskom združení zúčastnil aspoň jeden z rodičov.

 • 4. 9. 2017

  Nový školský rok 2017/2018 sme začali sv. omšou vo farskom kostole. Považskobystrický dekan P. Mazúch i naša riaditeľka E. Iliašová nás povzbudili k usilovnosti a nábožnosti pri zdolávaní školských i životných úloh. Potom nasledovalo uvítanie v triedach. Vítame medzi nami nových prváčikov i deti prípravného ročníka.

   

 • Začiatok šk. roka 2017/2018

  Oznamujeme všetkým žiakom školy a rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4.septembra 2017 o 9.00 hod. vo farskom kostole.  Po sv. omši sa presunieme do tried, kde dostanete ďalšie pokyny od svojich triednych učiteľov.

  Pripomíname, že v pondelok ešte nebude otvorený školský klub detí a v školskej jedálni sa nebudú vydávať obedy. Ich činnosť začne až v utorok 5. septembra 2017.

 • 23. 8. 2017

  Milí priatelia, tešíme sa na začiatok šk. roka Pridávame foto z maľovania školy. Pomaly, ale isto finišujeme Ďakujeme firme MAPEJ za farby a Farskému úradu za finančnú podporu. Aj vy nás môžete podporiť na č. účtu SK91 0200 0000 0000 1273 2372. Ďakujeme a tešíme sa na žiakov a rodičov

 • V pondelok 3. júla sme vyrazili do Súľova na koncoročné stretnutie zamestnancov školy. Zhodnotili sme skončený školský rok z viacerých uhlov pohľadu. Po obednom menu sa niektorí vybrali na Súľovský hrad, ďalší sa prešli k zrakovej pyramíde, odkiaľ sa im naskytol fantastický výhľad na Súľovské skaly.    

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica

  IČO: 17054389
  DIČ: 2020712650
 • 042 4325866

Fotogaléria