Navigácia

 • Kurz výchovy pre rodičov detí tínedžerov

  Milí rodičia,

  pozývame Vás na Kurz výchovy pre rodičov detí tínedžerov. Viac info na plagáte.

 • Žiaci 2. stupňa zavítali v rámci účelového cvičenia do funkčného CO krytu,  postaveného v 60-tych rokoch, v areáli bývalých Považských strojární. Prehliadkou nás sprevádzal pán Pavol Mikuš, ktorý nám ochotne porozprával veľa zaujímavostí aj z dávnych čias.

   

 • Naši prváci absolvovali prvú návštevu Detského dopravného ihriska v Považskej Bystrici. Úvodnú jazdu si užili pod vedením pani Bujnovej  – a vraj boli šikovní... Držíme palce, aby sa im i naďalej darilo.

   

 • Žiaci prvého stupňa absolvovali didaktické hry, na ktorých využili poznatky z teoretickej prípravy v praxi. Prešli sme sa po čerstvo vybudovanom kamennom chodníku na Kalvárii, zahrali na detskom ihrisku Lány, kde pribudlo workout-ové ihrisko a radosť deťom urobili i kačičky, ktoré neodmysliteľne patria k rieke Domanižanke. Hoci nám počasie veľmi neprialo, prežili sme spolu veľmi príjemné dopoludnie.

   

 • 29. 9. 2017

  V poradí 11. ročník festivalu vedy na Slovensku - Európska noc výskumníkov sa odohrával v piatich slovenských mestách. Priestory žilinského Auparku zaplnilo viacero vedeckých stánkov, kde si žiaci šiesteho a siedmeho ročníka prezreli atraktívne prezentácie využitia moderných technológií, zapojili sa do súťaží i vyskúšali si ponúkané aktivity.

   

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. septembra 2017 o 16.00 hod. v priestoroch katolíckeho domu. Následne sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.

  Je potrebné, aby sa na rodičovskom združení zúčastnil aspoň jeden z rodičov.

 • 8. 9. 2017

  Pri príležitosti Dňa gramotnosti sa naša škola zapojila do aktivít zameraných na podporu čitateľskej, matematickej i finančnej gramotností. Deti 1. a 2. ročníka vytvárali svoje vlastné mince a bankovky. Tretiaci a štvrtáci riešili matematické úlohy zamerané na nakupovanie. Šiestaci a siedmaci čistili drobné mince od uhličitanu meďnatého. V niektorých triedach sa skúmal nemecký text. Na hodine LIT si žiaci čítali príbeh od Branislava Jobusa, ktorý ich zaviedol na Island.

   

 • 4. 9. 2017

  Nový školský rok 2017/2018 sme začali sv. omšou vo farskom kostole. Považskobystrický dekan P. Mazúch i naša riaditeľka E. Iliašová nás povzbudili k usilovnosti a nábožnosti pri zdolávaní školských i životných úloh. Potom nasledovalo uvítanie v triedach. Vítame medzi nami nových prváčikov i deti prípravného ročníka.

   

 • Začiatok šk. roka 2017/2018

  Oznamujeme všetkým žiakom školy a rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4.septembra 2017 o 9.00 hod. vo farskom kostole.  Po sv. omši sa presunieme do tried, kde dostanete ďalšie pokyny od svojich triednych učiteľov.

  Pripomíname, že v pondelok ešte nebude otvorený školský klub detí a v školskej jedálni sa nebudú vydávať obedy. Ich činnosť začne až v utorok 5. septembra 2017.

 • 23. 8. 2017

  Milí priatelia, tešíme sa na začiatok šk. roka Pridávame foto z maľovania školy. Pomaly, ale isto finišujeme Ďakujeme firme MAPEJ za farby a Farskému úradu za finančnú podporu. Aj vy nás môžete podporiť na č. účtu SK91 0200 0000 0000 1273 2372. Ďakujeme a tešíme sa na žiakov a rodičov

 • V pondelok 3. júla sme vyrazili do Súľova na koncoročné stretnutie zamestnancov školy. Zhodnotili sme skončený školský rok z viacerých uhlov pohľadu. Po obednom menu sa niektorí vybrali na Súľovský hrad, ďalší sa prešli k zrakovej pyramíde, odkiaľ sa im naskytol fantastický výhľad na Súľovské skaly.    

   

 • V predposledný deň sa deti predviedli so svojimi číslami na školskej akadémii. Naša p. riaditeľka E. Iliašová a p. zástupca M. Galko nezabudli odmeniť žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach. A nastal očakávaný 30. jún, keď sme sa na sv. omši poďakovali Pánu Bohu za končiaci sa školský rok, rozlúčili sa s deviatakmi a troma ôsmakmi. Potom nastala chvíľa odovzdávania vysvedčení a „prepustenie“ na prázdniny.

   

 • Prvácke mamičky s triednou p. učiteľkou A. Cehelskou absolvovali ešte v máji milé posedenie pri kávičke v priestoroch PB café, ktoré vymyslela a zorganizovala triedna dôverníčka S. Pavlíková na podporu a rozvoj dobrých vzťahov medzi rodičmi. To im však nestačilo! A počas Dňa rodiny naplánovali ďalšiu akciu, teraz už pre celé rodiny, aby sa mohli zapojiť, ukázať a spoznať aj tatinovia a súrodenci.

  V stredu 28. júna od 16.00 h si teda kopec na Kalváriu „vyšľapali“ viaceré prvácke rodinky. Deti sa pojašili, posúťažili, pozabávali v pekne pripravených hrách, rodičia podebatovali pri ohníku, všetci sa pozoznamovali, spoločne poopekali a v dobrej nálade sa rozišli domov.

  Akcia priniesla, čo chcela – radosť, porozumenie, chuť na spoluprácu celých rodín. Zo srdca ďakujeme!

   

 • Dňa 20. júna odštartovalo 22 prvákov svoj prvý školský výlet. Potešenie bolo dvojnásobné, pretože malí žiaci sa stali víťazmi regionálnej súťaže vyhlásenej firmou Megawaste pre prvácke triedy „Hravou formou k separácii“ a 1. miesto v tomto projekte znamenalo zafinancovanie školského výletu pre celú triedu! Takúto skvelú cenu vyhrali vďaka dlhodobému svedomitému vymaľúvaniu pekných maľovaniek zostavených k téme triedenia a recyklácie odpadu a najmä vďaka tej jednej od Alexa Adamoviča, ktorá išla reprezentovať triedu a školu a priniesla vytúžené ocenenie.                                                                             

  Žiaci v duchu témy ochrany životného prostredia najprv spoznávali život a dary včielok v milom programe pripravenom CVČ Včielka v Púchove. Potom sa zoznámili so životom na Gazdovstve Uhliská v Nemšovej – hladkali ovečky, kozičky, somáriky, videli kravičky, mangalice, hydinu, zažili minioslavu víťazstva s prípitkom, zmrzlinovým pohárom aj koláčikom a samozrejme, jazdili na koníkovi. Napokon vystúpili náročnou krížovou cestou na horu Butkov v Ladcoch, pokochali sa nádherným výhľadom, spoznali duchovnú hodnotu miesta, poopekali, pohrali sa a správne unavení s pesničkami na perách docestovali večer späť ku škole.                                                                                                                                                                                                                                             

  Za krásny výlet ďakujem mojim vytrvalým deťom, rodičom pomocníkom a deti-podporujúcej firme Megawaste!!!

   

 • Blížiaci sa koniec školského roka už tradične patrí aj školským výletom. Žiaci 2., 3. a 5. ročníka navštívili kontaktnú ZOO v Liptovskom Mikuláši, kde sa zoznámili so svetom asi 120 druhov zvierat úplne zblízka, v neďalekom Tatrapolise si pozreli miniatúry 12 známych svetových stavieb a vo Vysokých Tatrách sa vydali na nenáročnú turistickú trasu. Žiaci 6.B zdolávali nástrahy lanového parku v Žiline. Žiaci 6.A a ôsmaci sa vyšantili v bratislavskej Laser aréne, a taktiež si prezreli priestory Národnej rady SR.

   

 • Prípravný ročník

  Základná škola sv. Augustína Vás pozýva na zápis do prípravného ročníka, ktorý sa uskutoční 23.6. 2017 v čase od 15.30 – 17.00 v budove školy.

  Na zápis treba prísť s dieťaťom a priniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. K nástupu do prípravného ročníka je potrebné aj potvrdenie od klinického logopéda alebo z CŠPP.

  Naša škola v rámci prípravného ročníka ponúka:

  • školský klub detí /ranný od 6:00 – 7:30 a poobedný do 16.45/
  • obedy
  • krúžky v rámci CVČ /ponuku dostanú deti v septembri/.

  Začiatok vyučovania je 7:45.

 • 15. 6. 2017

  Opäť nastal ten čas, že sa blíži ukončenie školskej dochádzky našich deviatakov, s ktorými sme sa stretli na večierku v Katolíckom dome. Predstavili nám aj svoje iné ako školské záujmy a potrápili zamestnancov školy kvízom z ich deväťročného „vyvádzania“ na škole. Urobili sme si aj spoločné foto, aby na nás len v dobrom spomínali. Prajeme im úspešné vykročenie do nového životného obdobia.

   

 • 14. 6. 2017

  Na začiatku bol nápad a potom ochota a ústretovosť niektorých rodičov žiakov 2. ročníka zorganizovať a spolupodieľať sa na priebehu výučby krúžku francúzskeho jazyka pri Kyselke pod Bôrom neďaleko Považskej Teplej. E. Čerňanová vybrala lokalitu, E. Janeková pripravila pre žiakov vedomostný kvíz a triedna učiteľka S. Rezáková ho rozšírila o francúzsky jazyk. Obe družstvá - chlapčenské i dievčenské skončili s rovnakým počtom bodov. Po sladkej odmene nasledovala opekačka s dúškami osviežujúcej kyselky z  blízkeho prameňa zakrytého dreveným zrubom. Pre niekoho to mohlo byť obyčajné, pre nás však vzácne a úprimné. Vďaka všetkým.

   

 • Dňa 12. júna 2017 sa naša škola zúčastnila športového podujatia Olympijské festivaly Slovenska. V konkurencii deviatich škôl považskobystrického okresu sme získali veľmi pekné druhé miesto. Našu školu reprezentovali štvrtáci: Vladko Kováčik, Juraj Tučník, Nataška Mišúnová, Zuzka Bajzová, Samko Fuzy a tretiaci: Marco Rúrik, Matej Francisty, Timea Francistyová, Zuzka Romanová a Samko Hrenák. Tešíme sa spolu s nimi z pekného úspechu.

   

 • Nedeľné popoludnie 11. júna sme strávili v priestoroch školy, kde sa stretli zamestnanci, žiaci a rodinní príslušníci, aby si pripomenuli Deň rodiny. Program bol pestrý – nechýbali vystúpenia našich detí, dobrý guláš, športové aktivity, tanec pre radosť i maľovanie na tvár. Takto sme dali najavo, že nám nie je ľahostajné prostredie, v ktorom deti vyrastajú. Nech Pán žehná všetky rodiny!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica

  IČO: 17054389
  DIČ: 2020712650
 • 042 4325866

Fotogaléria