• Vysoko efektívne učenie

    • Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

      

     Škola pre 21. storočie

      

     V snahe zefektívniť a skvalitniť výchovu a vzdelávanie v našej škole sme sa rozhodli pre spoluprácu s Asociáciou S. Kovalíkovej a absolvovali sme školenie vysoko efektívneho učenia. 

     Našim cieľom je:

     • aby žiaci pochopili, že každý z nich sa bude najlepšie učiť, keď sa bude cítiť bezpečne a bude mať dobré vzťahy so všetkými v triede,
     • aby žiaci konali dobro a žili podľa Evanjelia bez ohľadu na to, či ich niekto vidí, alebo nie a bez ohľadu na to, či ich niekto za to pochváli alebo nie,
     • aby sme spoločne rozvíjali dary a talenty a robili svet okolo nás lepším.

     V  školskom roku 2019/2020 pokračujeme v rozvíjaní vysoko efektívneho učenia najmä prostredníctvom celoživotných pravidiel a zručností formou ranných komunít každý utorok ráno.

     V tomto polroku sa zameriavame na rozvoj celoživotných zručností SPOLUPRÁCA  a ÚCTA. Budeme sa zaoberať nasledujúcimi spôsobilosťami a postojmi:

     • Pocit „patriť niekam“ je dôležitý.

     • Vzájomne môžeme budovať našu sebaúctu.

     • Každý má vlastné prednosti.

     • Vzájomne sa potrebujeme.

     • Prejavovať vzájomnú dôveru a mať dôveru jeden v druhého.

     • Spôsobilosti spoločne riešiť problém, splniť úlohu alebo zadanie.

      

     Všetky aktivity, hry, úlohy a diskusie vedú k tomu, aby sa žiaci naučili a uvedomili si:

     Názov témy

     Cieľ

     Spolupráca – úvod k zručnosti

     Uvedomiť si a ozrejmiť čo je to spolupráca. Vytvoriť spoločnú víziu o spolupráci. Spôsobilosti potrebné pre spoluprácu.

     Spolupráca – Každý sem patrí

     Viesť žiakov k tomu, aby mali sebaúctu a akú úlohu pritom môže zohrať druhá osoba. Dávať a dostávať ocenenia.

     Spolupráca – Každý sem patrí

     Prehĺbiť a uvedomiť si potrebu ocenení. Vytvorenie „Knihy našej triedy“.

     Úcta a jej prejavy

     Na konkrétnych modelových situáciách si precvičiť prejavy úcty k učiteľom, rodičom, spolužiakom a iným.

     Spolupráca – Dobrá atmosféra

     Naučiť sa vyslovovať kritiku vhodným spôsobom. Vedieť,  aké spôsobilosti žiak potrebuje, aby vytváral príjemné prostredie.

     Na mňa sa môžeš spoľahnúť

     Preskúmať, ako môžeme druhému dôverovať, zistiť, čo na to potrebujeme. Naučiť sa, ako môžeme navzájom vychádzať a mať rešpekt a dôveru.

     Cítim, čo ty necítiš

     Rozpoznať pocity, vcítiť sa do druhého. Naučiť sa zaobchádzať s rozporuplnými pocitmi. Brať ohľad na druhých.

      

     Pouvažujte so svojimi deťmi ako môžete ako rodina podporovať rozvoj spolupráce v rodine, v škole, vo farnosti, vo svojom okolí a ako sa to prejaví v konkrétnom čine alebo skutku. Porozprávajte sa o konkrétnych prejavoch úcty k rodičom, súrodencom, učiteľom a iným ľuďom.

      

     Ďakujeme za pomoc a spoluprácu.

      

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica Slovakia
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje