Navigácia

Novinky

 • Milión detí sa modlí ruženec

  V piatok 18. októbra sa aj naša škola zapojila do celosvetovej modlitebnej iniciatívy s názvom "Milión detí sa modlí ruženec". Prosili sme za jednotu a pokoj vo svete. Modlitbu detí hudobne doprevádzal školský spevácky zbor.

 • Prišla pani Jeseň

  Deti 1. a 2. ročníka preukázali svoju zručnosť a fantáziu na krúžku Šikovníček. Pani Jeseň žiari ozaj všetkými farbami.

 • Európsky týždeň športu

  V termíne 23. – 27. septembra sme sa zapojili do Európskeho týždňa športu. Naším cieľom bolo zapojiť čo najviac detí počas veľkých prestávok do posilňovacích cvičení. V priebehu týždňa si mohli vybrať z piatich posilňovacích prvkov. Ich výkony sme svedomito zaznamenávali. Prikladáme celkový sumár športových výsledkov: 1 761 kľukov, 9 518 ľah – sedov, 9 312 drepov, 6 786 preskokov a 2 299 angličákov.

 • Zveľaďovanie okolia školy

  Dňa 27. septembra 2019 sme mali v našej škole brigádu - upravovali sme okolie novej telocvične a školského dvora. Ochotní rodičia maľovali plot, nadšené deti nosili rastlinky a polievali sadenice, učitelia s rodičmi kopali jamy, sadili, prekrývali zeminu čiernou fóliou, rozvážali štrk a dolaďovali detaily. Ďakujeme a skutočne si veľmi vážime vašu ochotu a nadšenie pre zveľaďovanie okolia školy.

 • Európsky deň jazykov

  Od 2001 si vždy 26. septembra v Európe pripomíname dôležitosť učenia sa cudzích jazykov (štúdium, cestovanie, práca, všeobecný prehľad a iné) Európskym dňom jazykov. Radosť, že sa môžeme učiť cudzie jazyky prejavujeme aj nasledovnými aktivitami: tvorivá súťaž pre deti prvého stupňa do 15.októbra 2019; kreslenie jazykových kvetov; kvíz o motivačných citátoch o učení cudzích jazykov; dvakrát English Active Week s lektormi Piersom a Robertou a Oxford English Pretesting pre deviatakov. A významný anglický filozof Roger Bacon dodáva: Znalosť jazykov je bránou k múdrosti.

 • English Active Week 2

  Smiech, dobrá nálada a hlavne veľa anglickej komunikácie doprevádzali aj druhý týždeň nášho English Active Week s lektormi Piers Palmerom a Robertou Bortelli. Sme radi, že v spolupráci s rodičmi a s podporou vedenia školy sme mohli zvýšiť komunikačné zručnosti našich žiakov, osmeliť ich v praktickom používaní jazyka a tak zvýšiť ich vnútornú motiváciu k učeniu angličtiny.

 • Výsadba zelene v okolí školy

  V piatok 27. septembra o 14.00 h Vás pozývame na výsadbu zelene v okolí našej školy.

  Bude sa natierať aj plot. Vopred ďakujeme za pomoc a ochotu.

 • English Active Week

  Komunikácia s rodenými Angličanmi (native speakers), zbavenie sa trémy a strachu pri rozhovore v cudzom jazyku, hry, kvízy, zábava a humor sprevádzali prvý týždeň nášho druhostupňového English Active Week v 7.A , 9.A a 9.B. Lektori Piers a Roberta pokračujú ďalej s piatakmi a šiestakmi. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí túto aktivitu finančne podporili.

 • Účasť vo finále

  Dvojica ôsmakov Andrej Buček a Tobiáš Francisty sa zúčastnila finále súťaže Mladý remeselník 2019, ktorá prebiehala priamo na Považskobystrickom jarmoku. Každý z chlapcov mal za úlohu zhotoviť uholník podľa zadania. Ďalšia úloha bola zameraná na odskrutkovanie pneumatiky, kde išlo doslova o sekundy. Po obodovaní a sčítaní výsledkov sa naše družstvo umiestnilo na konečnom 5. mieste. Blahoželáme!

 • Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Františka Žilina

  Vo štvrtok 19. septembra 2019 si žiaci IX.A a IX.B, možní budúcoroční gymnazisti, preverili svoje vedomosti z geografie a cudzích jazykov na Dni otvorených dverí GSF Žilina. Kvízy, mapy, prezentácie, príslovia a porekadlá v nemčine, angličtine, ruštine a latinčine preverili ich jazykové vedomosti a všeobecný prehľad. Okrem sladkej odmeny pri jednotlivých stanovištiach krajín, milého divadielka žiakov prímy a sekundy, si žiaci spravili i obraz o GSF prehliadkou školy.

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica
 • 042 4325866

Fotogaléria