Navigácia

Novinky

 • Rodičovské združenie a Vianočné trhy

  V pondelok 10.12. 2018 bude rodičovské združenie všetkých tried od 14.00 do 17.00. Okrem individuálnych rozhovorov s triednymi učiteľmi si budete môcť spríjemniť chvíle v škole zakúpením výrobkov od našich žiakov a môžete sa tešiť na punč. Výťažok pôjde na zakúpenie športového náradia do telocvične. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • Deň sv. Mikuláša
  6. 12. 2018

  Triedne kolektívy si pripravili pre nášho Mikuláša pestré kultúrne pásma, za ktoré boli odmenené balíčkami. Úlohu Mikuláša a jeho družiny stvárnili žiaci 9. ročníka, ktorí predstavili príbehy zo života sv. Mikuláša. Okrem toho vyčarili mnohým deťom úsmev, červené srdiečka i čierne šmuhy na tvári.

 • Čas adventu
  30. 11. 2018

  Advent je pre kresťanov túžobným očakávaním príchodu Ježiša Krista. Symbolom tohto obdobia je adventný veniec so štyrmi sviecami. Zástupcovia z jednotlivých tried priniesli do školskej kaplnky adventné vence, ktoré požehnal pán dekan P. Mazúch. Ďakuj božskému Vykupiteľovi, že pre teba a pre tvoju spásu zostúpil do života Panny Márie a z nej sa narodil. Pros ho, aby zostúpil aj do tvojho srdca a posvätil ťa.

 • Technická olympiáda
  29. 11. 2018

  V poradí 9. ročník okresného kola Technickej olympiády sa uskutočnil v priestoroch odborných dielní SOŠ. Žiaci si najskôr preverili svoje odborné vedomosti vyplnením testu, a potom svoju remeselnú zručnosť využili pri praktickej časti. V kategórii B nás reprezentoval siedmak T. Francisty a v kategórii A dvojica F. Gardian a B. Hrenák.

 • Blokové dni

  Učitelia našej školy pripravili pre žiakov jednotlivých ročníkov blokové dni, v rámci ktorých spoznávali viaceré témy z rôznych strán. Prváci cestovali farebným vlakom, druháci spoznávali ľudské telo, tretiaci chodili cestou – necestou a štvrtáci sa venovali zdravej výžive. Na 2. stupni piataci hovorili rôznymi jazykmi na geografii a biológii. Šiestaci sa zoznamovali so starovekými orientálnymi civilizáciami a vytvárali kreatívne artefakty. Siedmaci sa úplne vžili do úlohy chemikov a slušne si zabehali aj pri riešení matematických úloh. A nakoniec ôsmaci neverili vlastným očiam pri skúmaní optických klamov.

 • Katarínska zábava

  Katarínska zábava dopadla opäť skvelo. V sobotu 24.11. sa v našom Katolíckom dome zábavalo takmer 150 detí, mladých a rodičov. Súťaže, tance, dobrá hudba a výborná partia ľudí. Ďakujeme!

 • Pozývame Vás na modlitbové stretnutia každý utorok o 17.00 v školskej kaplnke.

  Budeme sa modliť za naše deti, rodiny, školu, za úmysly našich detí...lebo Bohu nič nie je nemožné!

 • Výstava slovenských kostolov
  21. 11. 2018

  Štyridsať deti z ŠKD sa so svojimi pani vychovávateľkami zúčastnilo výstavy Zdenka Dzurjanina "Videl som všetky kostoly Slovenska", ktorá naďalej prebieha vo Vlastivednom múzeu. Po úvodnej prednáške sme sa pustili do hľadania fotky toho svojho obľúbeného kostola. Veľkoplošná mapa s viac než 4000 kostolmi bola nad naše sily, preto niektoré deti začali pochybovať, či autor vôbec navštívil aj ich obec, hoci za osem rokov prešiel krížom-krážom celé Slovensko, a tak vytvoril unikátnu databázu fotografií slovenských chrámov.

 • Oznamujeme rodičom, že v stredu 21.11.2018 bude pre žiakov 6. až 8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania piatakov T5 - 2018.

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica
 • 042 4325866

Fotogaléria