Navigácia

Novinky

 • Výsadba stromov

  Areál našej školy sme spestrili výsadbou stromov, do ktorej sa s nadšením zapojilo viacero detí aj dospelých. Vysadili sme tieto druhy drevín: Tuju západnú, ginko dvojlaločné, ľaliovník tulipánokvetý, javor mliečny, jedľu Nordmanovu a jedľu kórejskú. Vďaka patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k úspešnej realizácii tohto projektu a tiež hlavnej koordinátorke pani učiteľke J. Šujakovej.

 • Ovocný záhon

  Za príjemného jesenného počasia v hojnom počte pomocníkov – žiakov, rodičov a zamestnancov školy, sme vytvorili ovocný záhon na skrášlenie okolia našej školy, kde sme vysadili ríbezle rôznych farieb a čučoriedky kamčatské. Šikovní oteckovia pripravili aj podklad na výsadbu stromov, ktorá sa uskutoční v piatok 12. októbra od 13.45 h. Radi uvítame vašu pomoc a všetkým srdečne ďakujeme.

 • Duchovné cvičenia

  V dňoch 27.-29. septembra sa zamestnanci našej školy zúčastnili duchovných cvičení v Nitre. Verbista páter Ján Štefanec nás oboznamoval s metódou nenásilnej komunikácie, ktorá je založená na úprimnosti a empatii. Okrem prehlbovania vedomostí a osvojovania si zručností sme si našli čas aj na fakultatívne spoznávanie blízkeho okolia. Navštívili sme nitriansku Kalváriu, prezreli si unikátne exponáty Misijného múzea i neďaleký starobylý Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach.

 • Výsadba zelene - 9. 10. 2018 od 13.45 h

  Pozývame rodičov a príbuzných žiakov a širokú verejnosť na výsadbu sadeníc krov a stromov v areáli našej školy. Spoločne tak prispejeme k zlepšeniu ovzdušia, vytvoreniu tienistých plôch, zníženiu množstva prachu a výfukových exhalátov v našom okolí a vytvoríme krajšie prostredie na prácu i relax.

  Termín: 9. 10. 2018 od 13.45 h

  Projekt realizujeme vďaka Projektu Zelené oči cez TSK.

  PS: Ďakujeme za Vašu toleranciu a trpezlivosť pri stavaní telocvične a obnove Katolíckeho domu a tešíme sa na Vašu účasť pri výsadbe.

 • Prines starý mobil

  V rámci projektu Recykluj a vyhraj môžete priniesť do školy staré mobily a odovzdať ich p. učiteľke Šujakovej. Zber je do konca októbra. Za každý mobil získa škola 10 bodov a môžeme vyhrať nové tablety. Ďakujeme!

 • Zber papiera

  V našej škole prebieha zber papiera do 5.10. 2018. Môžete ho nosiť každé ráno od 7.00 do 7.45 ku hlavnému vchodu. Ďakujeme!

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 28.9. 2018 /piatok/ udeľujeme žiakom riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Vo štvrtok bude prevádzka ŠKD iba do 14.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • Podpora výstavby telocvične

  V prípade, že by ste chceli finančne podporiť dokončenie telocvične, môžete tak urobiť na číslo účtu SK91 0200 0000 0000 1273 2372 do poznámky dar škole. Ďakujeme!

 • Plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne RZ, ktoré bude v pondelok 17.9. 2018 o 15.30 v KD. Potom budú nasledovať triedne RZ. Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

 • Rozvrh krúžkov

  Pozrite si rozvrh krúžkov v časti Rozvrh krúžkov v CVČ. Tešíme sa, že budete s nami rozvíjať svoje dary a talenty. Prihlášku si môžete stiahnuť tu:

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica
 • 042 4325866

Fotogaléria