• Ponuka zamestnania
     • Ponuka zamestnania

      Základná škola sv. Augustína príjme do zamestnania vychovávateľa/ku v centre voľného času.

      Plat: podľa platnej legislatívy + odmeny za vykonané aktivity nad rámec prac. náplne.

      Vzdelanie: SŠ/VŠ zameraná na vychovávateľstvo

      Predpoklady: ochota, kreativita, odhodlanie, spolupráca, túžba šíriť radostnú zvesť.

    • Učenie v prírode
     • Učenie v prírode

      Tretiaci z 3.B sa vybrali so svojou triednou pani učiteľkou do prírody učiť sa prírodovedu. Rozprávali sa o rôznych rastlinách a stromoch, spoznávali ich. Snažili sa aj odmerať obvod a výšku stromu. No zopakovali si aj slovné druhy zo slovenského jazyka. Bolo im výborne. Už sa tešia na ďalšie učenie v prírode.

    • Súťaž s Čitkom
     • Súťaž s Čitkom

      Naši šiestaci Natália, Paulína a Erik sa zapojili do výzvy od Čitka z vydavateľstva Slovart. Namaľovali a poslali mu, čo si predstavujú pri slove jar. Čitko ich pekné výkresy odmenil zaujímavými knižkami. Témou novej výzvy, ktorú treba poslať do 10. júna 2022, je KÔŇ. Neváhajte a tiež sa zapojte!

    • Plavecký výcvik štvrtákov
     • Plavecký výcvik štvrtákov

      Žiaci 4. ročníka sa v dňoch 2. 5. – 6. 5. 2022 zúčastnili plaveckého výcviku na Krytej plavárni v Považskej Bystrici. Celý týždeň plný aktívneho pohybu vo vode sa niesol v znamení radosti a smiechu, najmä pri hrách vo vode, ktoré boli obľúbeným spestrením vždy v závere denného programu. Nikto nemal strach z vody. Začiatočníci sa pod vedením skúsených tréneriek snažili čo najlepšie naučiť a ovládať základy plávania a plavci sa každým dňom viac a viac zdokonaľovali v rôznych plaveckých štýloch. V piatok si každý, po preukázaní svojich plaveckých schopností, odnášal domov odmenu - „Mokré vysvedčenie”.

    • Exkurzia na mestskom úrade
     • Exkurzia na mestskom úrade

      Dňa 6. mája sa žiaci 6.A a 6.B v rámci hodín občianskej náuky zúčastnili exkurzie na Mestskom úrade v Považskej Bystrici. V zasadacej miestnosti ich privítal pán primátor Karol Janas. Porozprával im o jeho povolaní, našom meste i budúcich plánoch mesta. Následne ich zaviedol aj do svojej kancelárie, v ktorej bývajú porady či rôzne zasadnutia. Neskôr sa presunuli do sobášnej siene, navštívili redakciu Považskobystrických noviniek a tiež si prezreli priestory mestskej polície v Považskej Bystrici. Od pána primátora dostali pero a malú sladkosť.

  • Partneri

   • Žilinská diecéza
   • Farnosť Považská Bystrica
   • Škola 21. storočia
   • Facebooková stránka školy
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 22. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica Slovakia
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje