Navigácia

Zriaďovateľ

Novinky

 • V pondelok 3. júla sme vyrazili do Súľova na koncoročné stretnutie zamestnancov školy. Zhodnotili sme skončený školský rok z viacerých uhlov pohľadu. Po obednom menu sa niektorí vybrali na Súľovský hrad, ďalší sa prešli k zrakovej pyramíde, odkiaľ sa im naskytol fantastický výhľad na Súľovské skaly.   

 • V predposledný deň sa deti predviedli so svojimi číslami na školskej akadémii. Naša p. riaditeľka E. Iliašová a p. zástupca M. Galko nezabudli odmeniť žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach. A nastal očakávaný 30. jún, keď sme sa na sv. omši poďakovali Pánu Bohu za končiaci sa školský rok, rozlúčili sa s deviatakmi a troma ôsmakmi. Potom nastala chvíľa odovzdávania vysvedčení a „prepustenie“ na prázdniny.

 • Prvácke mamičky s triednou p. učiteľkou A. Cehelskou absolvovali ešte v máji milé posedenie pri kávičke v priestoroch PB café, ktoré vymyslela a zorganizovala triedna dôverníčka S. Pavlíková na podporu a rozvoj dobrých vzťahov medzi rodičmi. To im však nestačilo! A počas Dňa rodiny naplánovali ďalšiu akciu, teraz už pre celé rodiny, aby sa mohli zapojiť, ukázať a spoznať aj tatinovia a súrodenci.

 • Dňa 20. júna odštartovalo 22 prvákov svoj prvý školský výlet. Potešenie bolo dvojnásobné, pretože malí žiaci sa stali víťazmi regionálnej súťaže vyhlásenej firmou Megawaste pre prvácke triedy „Hravou formou k separácii“ a 1. miesto v tomto projekte znamenalo zafinancovanie školského výletu pre celú triedu! Takúto skvelú cenu vyhrali vďaka dlhodobému svedomitému vymaľúvaniu pekných maľovaniek zostavených k téme triedenia a recyklácie odpadu a najmä vďaka tej jednej od Alexa Adamoviča, ktorá išla reprezentovať triedu a školu a priniesla vytúžené ocenenie.       

 • Blížiaci sa koniec školského roka už tradične patrí aj školským výletom. Žiaci 2., 3. a 5. ročníka navštívili kontaktnú ZOO v Liptovskom Mikuláši, kde sa zoznámili so svetom asi 120 druhov zvierat úplne zblízka, v neďalekom Tatrapolise si pozreli miniatúry 12 známych svetových stavieb a vo Vysokých Tatrách sa vydali na nenáročnú turistickú trasu. Žiaci 6.B zdolávali nástrahy lanového parku v Žiline. Žiaci 6.A a ôsmaci sa vyšantili v bratislavskej Laser aréne, a taktiež si prezreli priestory Národnej rady SR.

 • Základná škola sv. Augustína Vás pozýva na zápis do prípravného ročníka, ktorý sa uskutoční 23.6. 2017 v čase od 15.30 – 17.00 v budove školy.

  Na zápis treba prísť s dieťaťom a priniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. K nástupu do prípravného ročníka je potrebné aj potvrdenie od klinického logopéda alebo z CŠPP.

 • 15. 6. 2017

  Opäť nastal ten čas, že sa blíži ukončenie školskej dochádzky našich deviatakov, s ktorými sme sa stretli na večierku v Katolíckom dome. Predstavili nám aj svoje iné ako školské záujmy a potrápili zamestnancov školy kvízom z ich deväťročného „vyvádzania“ na škole. Urobili sme si aj spoločné foto, aby na nás len v dobrom spomínali. Prajeme im úspešné vykročenie do nového životného obdobia.

 • 14. 6. 2017

  Na začiatku bol nápad a potom ochota a ústretovosť niektorých rodičov žiakov 2. ročníka zorganizovať a spolupodieľať sa na priebehu výučby krúžku francúzskeho jazyka pri Kyselke pod Bôrom neďaleko Považskej Teplej. E. Čerňanová vybrala lokalitu, E. Janeková pripravila pre žiakov vedomostný kvíz a triedna učiteľka S. Rezáková ho rozšírila o francúzsky jazyk. Obe družstvá - chlapčenské i dievčenské skončili s rovnakým počtom bodov. Po sladkej odmene nasledovala opekačka s dúškami osviežujúcej kyselky z  blízkeho prameňa zakrytého dreveným zrubom. Pre niekoho to mohlo byť obyčajné, pre nás však vzácne a úprimné. Vďaka všetkým.

 • Dňa 12. júna 2017 sa naša škola zúčastnila športového podujatia Olympijské festivaly Slovenska. V konkurencii deviatich škôl považskobystrického okresu sme získali veľmi pekné druhé miesto. Našu školu reprezentovali štvrtáci: Vladko Kováčik, Juraj Tučník, Nataška Mišúnová, Zuzka Bajzová, Samko Fuzy a tretiaci: Marco Rúrik, Matej Francisty, Timea Francistyová, Zuzka Romanová a Samko Hrenák. Tešíme sa spolu s nimi z pekného úspechu.

 • Nedeľné popoludnie 11. júna sme strávili v priestoroch školy, kde sa stretli zamestnanci, žiaci a rodinní príslušníci, aby si pripomenuli Deň rodiny. Program bol pestrý – nechýbali vystúpenia našich detí, dobrý guláš, športové aktivity, tanec pre radosť i maľovanie na tvár. Takto sme dali najavo, že nám nie je ľahostajné prostredie, v ktorom deti vyrastajú. Nech Pán žehná všetky rodiny!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica

  IČO: 17054389
  DIČ: 2020712650
 • 042 4325866

Fotogaléria