• Naši prváci
    • Parkovanie
     • Parkovanie

      Prosíme rodičov, aby v čase rannej špičky využívali parkovisko pred KD v jeho maximálnej kapacite a vyhli sa len krátkemu pozastaveniu tesne pred hlavným vstupom na nastúpenie a vystúpenie detí. Tvoria sa takto dlhé rady áut. Cesta cez parkovisko katolíckeho domu musí byť neustále prejazdná bez stojacich áut, z ktorých nastupujú a vystupujú deti. ĎAKUJEME!

    • Beseda s poľovníkom
     • Beseda s poľovníkom

      Žiaci 5.A a 5.B triedy sa zúčastnili besedy s pánom poľovníkom Jurajom Sekerešom, ktorý im pútavou a zaujímavou formou doplnil aktuálne preberané učivo z biológie - Život v lese. Prednostne sa venoval lesnému vtáctvu a cicavcom. V úvode objasnil poslanie poľovníka - nielen lovca, ale tiež ochrancu zvierat, ktorý sa s láskou stará o celý les. Jeho rozprávanie bolo podložené bohatou fotografickou dokumentáciou a ukážkami trofejí lesnej zveri. Žiaci sa dozvedeli, aké druhy zvierat sa v našich lesoch vyskytujú, ako sa určuje vek podľa parožia a mali aj možnosť započúvať sa do zvuku vábničky na vysokú zver. V závere besedy ochotne a rád odpovedal na zvedavé otázky našich piatakov.

    • Obľúbený svätec
     • Obľúbený svätec

      Triedne kolektívy si pripravili pre návštevu Mikuláša rôzne kultúrne pásma, za ktoré boli odmenené. Deti sa potešili z darčekov od Mikuláša a jeho anjelskej družiny. Samozrejme aj čertíci si plnili zodpovedne svoje úlohy. Oceňujeme deviatakov, ktorí si pre nás pripravili sprievodný program na tento obľúbený deň. Učme sa od sv. Mikuláša byť vnímaví voči potrebám blížnych.

    • Príprava svietnikov
     • Príprava svietnikov

      Na Mikuláša žiaci 2.A triedy z Čitateľského krúžku prijali pozvanie na tvorivé dielne do Považskej knižnice. Pani knihovníčka im pripravila rôznorodý materiál na prípravu vianočného aranžmánu. Deti sa hneď s chuťou a nadšením pustili do prípravy svietnika. Práca im išla od ruky – na hviezdicový podklad lepili sviečky, farebné guličky, vločky, hviezdičky, stromčeky, snehuliačikov, trblietky, kryštáliky, stužky. Ponajprv však, využívajúc svoju tvorivosť a fantáziu, museli vyberať, skúšať, kombinovať, aby všetky vybrané ozdôbky spolu harmonizovali a vytvárali oku lahodiaci celok. Domov si s veľkou radosťou odnášali svoj vlastnoručne vyrobený originálny svietnik.

    • Slovenské zvyky a tradície
     • Slovenské zvyky a tradície

      Príjemný zážitok mali v Považskej knižnici žiaci ôsmych tried, pre ktorých pani knihovníčky pripravili čarovnú prezentáciu o zvykoch a tradíciách v predvianočnom období. Zistili viac o sv. Martinovi a sv. Barbore. Tradície spojené so sv. Luciou im priblížili prostredníctvom zaujímavého historického príbehu a zvykoch, ktoré sa viažu k tomuto menu. Objavili tiež zaujímavosti spojené s menom sv. Ondreja a jeho význame v predvianočných obyčajoch. Nechýbala ani sv. Katarína, ktorá uzavrela túto päticu svätcov. Žiaci odchádzali obohatení o zaujímavý pohľad do histórie, a to nielen skrz spoznanie životov svätých, ale aj slovenské zvyky a tradície.

  • Partneri

   • Žilinská diecéza
   • Farnosť Považská Bystrica
   • Škola 21. storočia
   • Facebooková stránka školy
  • Prihlásenie

   • Aktívna škola

   • Naša škola sa zapojila do projektu Aktívna škola. Aktívna škola predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Podstatou konceptu je pristupovať ku všetkým pohybovým a športovým aktivitám na škole ako k súboru príležitostí, ktoré reprezentujú Časti Aktívnej školy. Poznať mieru ich využívania a byť schopný reagovať na tento stav podniknutím krokov, pomôže zlepšiť kvalitu alebo kvantitu pohybu na škole. 

    Naša škola má skóre 63.  Tešíme sa a budeme sa snažiť to ešte zlepšiť.

   • Tréneri v škole

  • Zvonenia

   Pondelok 11. 12. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje