Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a sme veľmi radi, že ste sa rozhodli Vaše dieťa zapísať na Základnú školu sv. Augustína. Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie elektronickej prihlášky. Údaje vypĺňajte správne podľa rodného listu dieťaťa, resp. podľa Vašich dokladov, nakoľko údaje z prihlášky budú v prípade prijatia a nástupu dieťaťa do školy odoslané do Školského informačného systému, ktorý porovnáva údaje z Centrálnym registrom fyzických osôb.

Najčastejšie chyby:

 • nesprávne meno dieťaťa: zdrobneniny, prezývky, a pod.
 • chybné rodné číslo,
 • bydlisko dieťaťa: prosíme uvádzať adresu trvalého pobytu dieťaťa,
 • nesprávne telefónne číslo rodičov, nesprávna emailová adresa.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica Slovakia
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje