• Deň detí
    • Deň detí

    • Na oslavu Dňa detí si naši ôsmaci spolu so svojím triednym učiteľom M. Tomáškom pripravili viaceré športové a pohybové disciplíny v rámci 5. ročníka školskej olympiády, do ktorej sa zapojili žiaci zo všetkých tried. Všetky deti boli odmenené a víťazi si prevzali z rúk pani K. Beranovej športové oblečenie. Ako bolo vidieť, tak aj občerstvenie na terase bolo plne vyťažené. Vďaka za peknú akciu!   

   • Krúžky
    • Krúžky

    • Od 2. júna spúšťame krúžky. Prehľad krúžkov nájdete v sekcii O škole - CVČ. Tešíme sa na Vás!

   • Jarný zber papiera
    • Jarný zber papiera

    • Od 3. júna začína zber papiera v našej škole. Pozor, zber bude trvať len týždeň – do 9. júna. Zviazaný a odvážený papier môžete odovzdať ráno pred vyučovaním v čase 7.00 – 7.45 h pri garáži Katolíckeho domu. Ďakujeme.

   • Tridsaťročná Augustínka
    • Tridsaťročná Augustínka

    • Áno, je to už 30 rokov, čo do školských lavíc zasadli prví žiaci. Za ostatné roky prešla naša škola "Augustínka" rôznymi technickými i personálnymi zmenami. Za všetkých, ktorí tu prežili kratšie či dlhšie obdobie sa prihovárame slovami: „Svätý Augustín, oroduj za nás!“                                          Reportáž k 30. výročiu si môžete pozrieť na https://www.tvlux.sk/archiv/play/_26085.

   • Úspešné Orly
    • Úspešné Orly

    • Naši piataci sa zúčastnili biologickej olympiády v kategórii F. Vytvorili 5-členné družstvo Orly v zložení: K. Šupolíková, A. Adamovič, M. Ďurovec, K. Mitašíková a K. Hoštáková. Pripravovali sa dištančne, samostatne tvorili potrebné zbierky, herbáre, pozorovania. Po dlhej príprave zožali zaslúžený úspech a umiestnili sa na prvom mieste. Blahoželáme!

   • Aktivity k 30. výročiu školy
    • Aktivity k 30. výročiu školy

    • Počas ostatných týždňov sme sa rôznymi aktivitami pripravovali na blížiace sa 30. výročie našej školy. Jednotlivé ročníky vytvárali zaujímavé projekty o sv. Augustínovi, vyrábali 3D modely, tvorili básne i modlitby za našu školu. Žiaci 1. stupňa vyfarbovali obrázky nášho patróna a skladali biskupské mitry. Obrazový materiál prinášame v našom fotoalbume.

   • Projekt Čerstvé hlavičky
    • Projekt Čerstvé hlavičky

    • Kaufland spúšťa 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky. Hlasovanie prebieha v termíne od 13. 5. 2021 do 23. 6. 2021. Po registrácii môžete hlasovať každý deň jedenkrát. Podporou našej školy môžeme vzájomnou spoluprácou zabezpečiť pre naše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia pre budúci školský rok. Ďakujeme!

   • Prezenčné vyučovanie všetkých ročníkov od 17.5. 2021
    • Prezenčné vyučovanie všetkých ročníkov od 17.5. 2021

    • Od 17. mája 2021 (pondelok) je okres Považská Bystrica  v II.stupni varovania (červený okres).

     Vyučovanie bude prezenčne v škole pre všetky ročníky.

     Žiakov 5. - 7. ročníka čaká adaptačný týždeň. Program vám zašlú triedni učitelia cez Edupage. 

     Žiaci sú na obed prihlásení automaticky. V prípade, že nechcete obed, odhláste ho individuálne najneskôr v piatok 14.5. do 10.00 hod.

     Žiaci 1. aj 2.stupňa používajú v škole povinne ochranné rúško.

     Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá rodič triednej učiteľke prostredníctvom aplikácie Edupage.

   • Podcast našich žiakov
    • Podcast našich žiakov

    • Milí naši žiaci, rodičia a priatelia školy!

     Ako už viete 23. 5. 2021 uplynie 30 rokov od založenia našej Základnej školy sv. Augustína. Pri tejto príležitosti sme si pripravili krátke podcasty o histórii cirkevného školstva v Považskej Bystrici a súčasťou sú aj zamyslenia na citáty sv. Augustína. Ďakujeme našim deviatakom, ktorí narozprávali texty a p. zástupcovi za spracovanie. Veríme, že sa vám to bude páčiť!

     Ponúkame vám prvú časť:

    • Vyučovanie od 10. 5. 2021

    • Na základe usmernení MŠVVaŠ vyučovanie bude od pondelka 10. 5. prebiehať nasledovne:

     Vyučovanie prezenčne (v škole): žiaci 1.stupňa, 8.a 9.ročník.

     Vyučovanie dištančne (z domu): žiaci 5.,6. a 7.ročníka

     Žiaci sa musia preukázať čestným vyhlásením, ktoré môžete zaslať elektronicky prostredníctvom Edupage.

     Filter je od 7.15 a žiaci musia mať rúška.

    • Úspech v BiO

    • Dňa 20. apríla 2021 nás úspešne reprezentovali dve siedmačky v okresnom kole Biologickej olympiády. Súťaž sa konala dištančnou formou.  T. Mitašíková obsadila výborné 1. miesto v kategórii D a na 5. mieste v kategórii E sa umiestnila úspešná riešiteľka N. Papuláková. Obom dievčatám srdečne blahoželáme!

    • Čerstvé hlavičky 2021

    • Opäť sme prihlásení do súťaže Čerstvé hlavičky 2021Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 13. 5. 2021 do 23. 6. 2021. Tento rok bude verejnosť hlasovať len prostredníctvom udeľovania hlasov vybranej škole priamo na stránke www.cerstvehlavicky.sk. Registrácia bločkov tento rok nie je súčasťou hlasovania.

     Zo všetkých registrovaných škôl ku konkrétnej predajni vzíde z hlasovania jedna víťazná škola. Aby sa zabezpečili spravodlivé podmienky a rovnosť šancí na výhru pre všetky základné školy, bude pri hlasovaní zohľadňovaný aj počet žiakov na danej škole. Poradie škôl bude určené na základe prepočítaného počtu hlasov. Vopred ďakujeme za vaše hlasy.

    • Považská Bystrica v III.stupni varovania (bordový okres)

    • Na základe usmernení MŠVVaŠ vyučovanie bude od pondelka 26.4. prebiehať nasledovne:

     Vyučovanie prezenčne (v škole): žiaci 1.stupňa, 8.a 9.ročník.

     Vyučovanie dištančne (z domu): žiaci 5.,6. a 7.ročníka

     Žiaci 1.stupňa sa netestujú, žiaci 8. a 9.ročníka sa povinne preukazujú za seba a jedného rodiča negatívnym Ag alebo PCR testom  alebo výnimkou (prekonanie ochorenia covid, zdravotná výnimka, u rodiča aj očkovanie).

     Filter je od 7.15 a žiaci musia mať rúška.

   • Na hodinách prvouky
    • Na hodinách prvouky

    • Náš svet je najlepšie skúmať všetkými zmyslami. Preto, keď už sme v škole, zisťujeme a skúmame pôdu dopodrobna. Radi aj čítame. Preto si nenechávame ujsť naše štvrtkové posedenia s knižkou. Tentokrát sme zmenili miesto a vyskúšali sme naše nové posedenie na chodbe. Veľmi sa nám to páčilo, a tak si to ešte niekedy zopakujeme. Vaši druháci.

   • Cestička lesom
    • Cestička lesom

    • V dňoch 14.-15. apríla sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Pre deti boli pripravené aktivity v „lesnom“ prostredí, ktorými ich sprevádzali pani učiteľky 1. stupňa v súlade s protiepidemiologickými opatreniami. Deti museli ukázať ako sa vedia orientovať v priestore, vymaľovať obrázok slimáčika s rozoznávaním geometrických tvarov a vyriešiť úlohy na pripravenom pracovnom liste. Za svoju šikovnosť a zvládnutie lesnej cestičky dostali pestré odmeny.

   • Začíname alebo Back to school!
    • Začíname alebo Back to school!

    • V pondelok 19.4. nastúpia do školy žiaci 8. a 9. ročníka. Žiakov čaká adaptačný týždeň a už máme pripravené zaujímavé aktivity.

     Všetky potrebné informácie boli rodičom zaslané formou správy cez Edupage. Nezabudnite však na negatívny výsledok testu rodiča aj žiaka. Filter je od 7.15 cez hlavný vchod. Žiaci nemusia mať respirátor, stačí rúško.

     Tešíme sa na Vás!

   • Vyučovanie po Veľkej noci
    • Vyučovanie po Veľkej noci

    • Žiaci 1.stupňa pokračujú v prezenčnej výučbe od 7.4. 2021. Prosíme rodičov, aby nezabudli vypísať čestné prehlásenie a je potrebné, aby mali negatívny výsledok testu. Žiaci 2.stupňa pokračujú v dištančnej výučbe.

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje