• Európsky týždeň športu
    • Európsky týždeň športu

    • V termíne 23. – 27. septembra sme sa zapojili do Európskeho týždňa športu. Naším cieľom bolo zapojiť čo najviac detí počas veľkých prestávok do posilňovacích cvičení. V priebehu týždňa si mohli vybrať z piatich posilňovacích prvkov. Ich výkony sme svedomito zaznamenávali. Prikladáme celkový sumár športových výsledkov: 1 761 kľukov, 9 518 ľah – sedov, 9 312 drepov, 6 786 preskokov a 2 299 angličákov.

   • Zveľaďovanie okolia školy
    • Zveľaďovanie okolia školy

    • Dňa 27. septembra 2019 sme mali v našej škole brigádu - upravovali sme okolie novej telocvične a školského dvora. Ochotní rodičia maľovali plot, nadšené deti nosili rastlinky a polievali sadenice, učitelia s rodičmi kopali jamy, sadili, prekrývali zeminu čiernou fóliou, rozvážali štrk a dolaďovali detaily. Ďakujeme a skutočne si veľmi vážime vašu ochotu a nadšenie pre zveľaďovanie okolia školy.

   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

    • Od 2001 si vždy 26. septembra v Európe pripomíname dôležitosť učenia sa cudzích jazykov (štúdium, cestovanie, práca, všeobecný prehľad a iné) Európskym dňom jazykov. Radosť, že sa môžeme učiť cudzie jazyky prejavujeme aj nasledovnými aktivitami: tvorivá súťaž pre deti prvého stupňa do 15.októbra 2019; kreslenie jazykových kvetov; kvíz o motivačných citátoch o učení cudzích jazykov; dvakrát English Active Week s lektormi Piersom a Robertou a Oxford English Pretesting pre deviatakov. A významný anglický filozof Roger Bacon dodáva: Znalosť jazykov je bránou k múdrosti.

   • English Active Week 2
    • English Active Week 2

    • Smiech, dobrá nálada a hlavne veľa anglickej komunikácie doprevádzali aj druhý týždeň nášho English Active Week s lektormi Piers Palmerom a Robertou Bortelli. Sme radi, že v spolupráci s rodičmi a s podporou vedenia školy sme mohli zvýšiť komunikačné zručnosti našich žiakov, osmeliť ich v praktickom používaní jazyka a tak zvýšiť ich vnútornú motiváciu k učeniu angličtiny.

   • Výsadba zelene v okolí školy
    • Výsadba zelene v okolí školy

    • V piatok 27. septembra o 14.00 h Vás pozývame na výsadbu zelene v okolí našej školy.

     Bude sa natierať aj plot. Vopred ďakujeme za pomoc a ochotu.

   • English Active Week
    • English Active Week

    • Komunikácia s rodenými Angličanmi (native speakers), zbavenie sa trémy a strachu pri rozhovore v cudzom jazyku, hry, kvízy, zábava a humor sprevádzali prvý týždeň nášho druhostupňového English Active Week v 7.A , 9.A a 9.B. Lektori Piers a Roberta pokračujú ďalej s piatakmi a šiestakmi. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí túto aktivitu finančne podporili.

   • Účasť vo finále
    • Účasť vo finále

    • Dvojica ôsmakov Andrej Buček a Tobiáš Francisty sa zúčastnila finále súťaže Mladý remeselník 2019, ktorá prebiehala priamo na Považskobystrickom jarmoku. Každý z chlapcov mal za úlohu zhotoviť uholník podľa zadania. Ďalšia úloha bola zameraná na odskrutkovanie pneumatiky, kde išlo doslova o sekundy. Po obodovaní a sčítaní výsledkov sa naše družstvo umiestnilo na konečnom 5. mieste. Blahoželáme!

   • Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Františka Žilina
    • Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Františka Žilina

    • Vo štvrtok 19. septembra 2019 si žiaci IX.A a IX.B, možní budúcoroční gymnazisti, preverili svoje vedomosti z geografie a cudzích jazykov na Dni otvorených dverí GSF Žilina. Kvízy, mapy, prezentácie, príslovia a porekadlá v nemčine, angličtine, ruštine a latinčine preverili ich jazykové vedomosti a všeobecný prehľad. Okrem sladkej odmeny pri jednotlivých stanovištiach krajín, milého divadielka žiakov prímy a sekundy, si žiaci spravili i obraz o GSF prehliadkou školy.

   • Čerstvé hlavičky
    • Čerstvé hlavičky

    • Zásluhou ochotných registračných nadšencov, ktorí mnohokrát potvrdili, že „nie sú roboti“ sa môžeme vždy v utorok tešiť z prídelu ovocia alebo zeleniny z projektu Čerstvé hlavičky. Aby bolo ovocie chutnejšie, odporúčame ho nechať niekoľko dní prirodzene dozrievať. 

   • Plenárne rodičovské združenie
    • Plenárne rodičovské združenie

    • Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré bude v pondelok 16.9. 2019 o 15.30 v Katolíckom dome. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná. Potom budú nasledovať triedne RZ. 

     Tešíme sa na stretnutie!

   • Recyklohry
    • Recyklohry

    • Aktívnou účasťou v projekte Recyklohry sme získali viac ako 5000 bodov a vymenili sme ich za separačné koše a poučné encyklopédie. Sme veľmi radi, že deti sa zapájali do aktivít ako Zber mobilov, Cesta elektrospotrebičov, Dotazník o elektrospotrebičoch v domácnosti, Deň Zeme a mnohých ďalších. Do nového školského roku nám prajem veľa nápadov a síl, aby sme opäť získali čo najviac bodov a naším šetrným správaním ešte viac chránili našu Zem.

   • Spoločne vpred!
    • Spoločne vpred!

    • Nový školský rok 2019/2020 sme začali slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole, na ktorej nás povzbudili naši duchovní pastieri. Po jej skončení nás pani riaditeľka oboznámila s tým, čo sa udialo počas prázdnin, čo nás ešte čaká a predstavila nových pedagógov i všetkých prvákov. Potom sa všetci žiaci odobrali do svojich tried a zasadli do školských lavíc. Spoločne vykročme za novými poznatkami a zážitkami.

   • Začiatok šk. roka
    • Začiatok šk. roka

    • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že začiatok šk. roka bude 2. 9. 2019 o 9.00 v kostole Návštevy Panny Márie. Začneme sv. omšou a potom sa presunieme do tried. Rodičia prváčikov dostanú podrobné informácie od pani učiteliek a vychovávateliek. Ostatní žiaci dostanú informácie od svojich triednych učiteľov. 

     Speváci a hudobníci sa stretnú v kostole o 8.30.

     Tešíme sa na Vás!

    • Výletový tábor 2019

    • Spoznávanie histórie (Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou, Slovenský orloj v Starej Bystrici, hrady Beckov a Červený Kameň, Banské múzeum v Hodruši Hámroch), potulky prírodou (jaskyňa Driny a Haluzická tiesňava), škola ryžovania zlata, hodne adrenalínu (Jump Street Arena a laser arény) a tiež veľa zábavy a pekných zážitkov získalo štyridsaťdeväť detí z denného výletového tábora Základnej školy sv. Augustína Pov. Bystrica. Rodičom ďakujeme za dôveru a ak Pán Boh dá, tak o rok sa opäť pustíme do spoznávania krás Slovenska.

    • Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný

    • Pozývame rodičov na Kurz  R+R, ktorý je jeden z najlepších v oblasti komunikácie na Slovensku. Bližšie informácie na plagáte. Počet miest je obmedzený, preto vás prosíme, aby ste sa prihlásili čím skôr. Ďakujeme.

   • Ukončenie školského roka 2018/2019
    • Ukončenie školského roka 2018/2019

    • Posledný deň školského roka sme začali slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole. Po presune do školy nasledovalo odovzdávanie vysvedčení a vzájomné lúčenie. Našim žiakom želáme príjemný oddych a nezabudnime byť kresťanmi počas letných prázdnin a dovoleniek.

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje