• Návšteva v DSS Katka
    • Návšteva v DSS Katka

    •  

     Dňa 10. decembra vybraní žiaci našej školy navštívili seniorov v DSS Katka . Predstavili sa im s kultúrnym programom – spevom, tancom, vinšami a koledami. Dojatie umocnené obdobím blížiacich sa vianočných sviatkov bolo obojstranné! Seniori sa deťom odvďačili ručne zhotovenými darčekmi.

   • Tvorivá činnosť šiestakov
    • Tvorivá činnosť šiestakov

    • V pondelok 9. 12. 2019 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici naši šiestaci, ktorí využili adventné doobedie na pekné predvianočné tvorivé dielne pod odborným dohľadom pracovníkov múzea. Naučili sa vyrábať sviečky z prírodných materiálov, zvládli základy drotárskej techniky a dokonca i upečenie vianočnej oblátky.

   • Rodičovské združenie a vianočné trhy
    • Rodičovské združenie a vianočné trhy

    • Vážení rodičia, v utorok 10.12. 2019 budú prebiehať rodičovské združenia podľa tried. Zároveň si budete môcť zakúpiť drobnosti, ktoré vyrobili vaše deti počas vianočných tvorivých dielní. Výťažok pôjde na opravu chlapčenských soc. zariadení. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

   • Deň sv. Mikuláša
    • Deň sv. Mikuláša

    • Žiaci z jednotlivých tried si pripravili pre nášho Mikuláša pestrý kultúrny program, za ktorý boli odmenené balíčkami. Okrem balíčka dostali aj šmuhy na líčka. Úlohu Mikuláša a jeho družiny stvárnili žiaci 9. A, ktorí predstavili zvyky spojené so sviatkom sv. Mikuláša v niektorých európskych krajinách.

   • Naši recitátori
    • Naši recitátori

    • 5. december 2019 bol deň, kedy sa 7 reprezentantov našej školy ocitlo v Trenčíne na ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, aby tu, ako každý rok, zabojovali o čo najlepšie umiestnenia v krajskom kole súťaže ...A SLOVO BOLO U BOHA...

     Bol to už 27. ročník súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy, takže žiaci od 1. ročníka až po stredoškolákov tlmočili porote i publiku hodnotné príbehy alebo verše plné myšlienok o Božej láske a ľudskej dobrote. A ako to dopadlo tento rok?

     1. kategória (1. a 2. ročník ZŠ): poézia – Peťka Krivá - 2. miesto

                                                        próza – Klárka Kukučková – 2. miesto

     2. kategória (3. a 4. ročník ZŠ): poézia – Tomáško Pavlík – 3. miesto

                                                        próza -  Adamko Jacko – 1. miesto

     4. kategória (7., 8. a 9. ročník ZŠ): poézia – Matúš Pavlík – 1. miesto

                                                             próza – Filip Harvánek – 3. miesto

     Zo siedmich recitátorov, šesť umiestnení. Gratulujeme! A dvaja víťazi pocestujú v marci do Bratislavy.

     PS: Za veľkú pomoc s dopravou, ochotu a podporu ďakujeme pánovi Kukučkovi.

   • Úspešní žiaci v technickej olympiáde
    • Úspešní žiaci v technickej olympiáde

    • Jubilejný 10. ročník okresného kola technickej olympiády zorganizovala SOŠ v spolupráci s CVČ Lánska. Žiaci si najskôr preverili svoje odborné vedomosti vyplnením testu, a potom svoju remeselnú zručnosť využili pri praktickej časti. V kategórii B nás reprezentoval siedmak S. Fuzy, ktorý obsadil 4. miesto a v kategórii A dvojica deviatakov F. Gardian a M. Čižmár skončila na 2. mieste. Blahoželáme!

   • Katarínska zábava
    • Katarínska zábava

    • V sobotu 23. 11. 2019 sme prežili krásne zábavné popoludnie s našimi žiakmi a rodičmi. Tento ročník si zobrali pod patronát naši siedmaci. Príprava sály, program, uvádzanie hostí, obsluhovanie to všetko zvládli na výbornú. Ďakujeme p. Kováčikovej, šéfke rady rodičov, za nápady a všetku pomoc. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.Do galérie Katarínska zábava boli pridané fotografie.

   • Jesenný zber papiera
    • Jesenný zber papiera

    • V našej škole sa uskutočnil jesenný zber papiera. Ocenení boli desiati najaktívnejší zberači, pričom absolútnou víťazkou sa stala T. Mitašíková, ktorá priniesla viac ako 1 tonu papiera a bola odmenená knihou. V priemere na žiaka priniesli najviac papiera žiaci 4. a 6. ročníka.

   • Beseda s diakonom Jozefom Cahelom
    • Beseda s diakonom Jozefom Cahelom

    • V pondelok 18. novembra sme si aj s našimi žiakmi pripomenuli tridsiate výročie Nežnej revolúcie. Žiaci 7. až 9. ročníka boli v kine, kde si vo filme „Vyprávěj“ pripomenuli udalosti zo 17. novembra 1989. Aby sme si ale lepšie uvedomili, čo to pre nás znamenalo, nám prišiel porozprávať vzácny hosť pán diakon Jozef Cahel. Jeho život je naozaj obdivuhodný. Hoci má 87 rokov zaujímavým a pútavým spôsobom nám porozprával o tom, ako bol v seminári, ako bol nespravodlivo odsúdený, ako dokázal prežiť vyšetrovanie a aké náročné to mal v Jáchymovských baniach. Uvedomili sme si, aká vzácna je sloboda a že život, ktorý žijeme teraz vôbec nie je samozrejmosťou.

   • Druhé v kraji
    • Druhé v kraji

    • Družstvo našich dievčat zakončilo skvelú cestu stolnotenisovým turnajom 2. miestom v krajskom kole vo Veľkých Uherciach. Blahoželáme k historickému úspechu. Za chutný obed a príjemnú cestu autom ďakujeme pánovi M. Minjaríkovi.

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľstvo ZŠ sv. Augustína,  zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z., Vyhlášky 231/2009 a Vyhlášky 518/2010  oznamuje, že dňa 15. novembra 2019 poskytuje žiakom všetkých ročníkov ZŠ sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica riaditeľské voľno  z organizačných dôvodov.

   • Pasovačka prváčikov
    • Pasovačka prváčikov

    • V piatok 8. novembra boli naši prváčikovia, po zvládnutí pripravených úloh od detí z krúžku Prekonaj sám seba pod vedením pani uč. M. Romanovej, pasovaní pani riaditeľkou E. Iliašovou za oficiálnych žiakov našej školy. Samozrejme všetko prebehlo v prítomnosti triednych učiteliek Zuzky a sr. Abiely i pred očami rodinných príslušníkov. Vitajte medzi nami!

   • Všakovaké ružence
    • Všakovaké ružence

    • Deti z 1. stupňa sa zapojili spolu s rodinnými príslušníkmi do vytvárania ružencov z rôznych materiálov, a tak sa učili aká je dôležitá práca i modlitba v živote človeka. Výtvory detí boli rozdelené do zlatého, strieborného a bronzového pásma a ocenené milou odmenou.

    • Modlitbové stretnutia

    • Pozývame všetkých rodičov, zamestnancov, ale aj žiakov a priateľov školy na modlitbové stretnutia každý utorok o 17.00 v školskej kaplnke.

   • Krása jesene 2019
    • Krása jesene 2019

    • V CVČ Lánska sa uskutočnil XXVIII. ročník súťaže v jesennom aranžovaní "Krása jesene". Našu školu reprezentovalo 8 dievčat, pričom každá z nich zaujala porotu natoľko, že ocenila ich nápaditosť a tvorivosť umiestnením v prvej trojke vo svojej kategórii. Gratulujeme!

   • Okresné kolo v stolnom tenise
    • Okresné kolo v stolnom tenise

    • V piatok 25. októbra sa stretli družstvá chlapcov a dievčat v telocvični 4. ZŠ, aby odohrali okresné kolo v stolnom tenise. Družstvo našich chlapcov v zložení S. Janík, D. Jurkemík, T. Francisty a A. Buček  obsadilo konečné 4. miesto a trojica našich dievčat v zostave A. Wallenfelsová, Z. Doskočová a M. Minjaríková si vybojovala historické 1. miesto a postupuje do regionálneho kola. Blahoželáme!

   • Hrdina remesla 2019
    • Hrdina remesla 2019

    • Prezentačnú výstavu stredných škôl Hrdina remesla 2019 si vo štvrtok 24. októbra 2019 pozreli naši deviataci. Stredné školy nášho kraja sa predstavili so svojimi študijnými odbormi a učebnými odbormi; s manuálnymi zručnosťami a s bohatým sprievodným programom. Deviataci, ktorí prejavili záujem o štúdium, určite dostali odpoveď na svoje otázky.

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje