• Deň techniky a DOD v Novej Dubnici
    • Deň techniky a DOD v Novej Dubnici

    • Dňa 21. februára 2020 sa skupina žiakov 8. a 9. ročníka zúčastnila dňa techniky a dňa otvorených dverí na SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca a Gymnáziu sv. Jána Bosca v Novej Dubnici. Žiaci boli informovaní o možnostiach štúdia a prešli workshopmi: IT Fyzika, Robotika, 3D modeling a Netradičná chémia. Počas zaujímavých workshopov mohli naši žiaci prakticky riešiť rôzne problémové úlohy, ktoré si pre nich pripravili pedagógovia so študentmi i s úspešnými absolventmi školy.

   • Svet LEGA očami detí
    • Svet LEGA očami detí

    • Tento rok sa do rovnomennej súťaže na tému „Vesmír“ zapojilo 14 detí. Všetci súťažiaci dostali odmenu za svoje výtvory a porota odmenila najlepších za jednotlivé kategórie a ročníky diplomami s medailami. Spomedzi 50 prihlásených prác naše deti získali dve 1. miesta, štyri 2. miesta a dve 3. miesta. Blahoželáme!

     Do galérie Svet LEGA očami detí boli pridané fotografie.

   • Rozlúčka s Jakubom a Barborkou
    • Rozlúčka s Jakubom a Barborkou

    • Po štyroch rokoch pôsobenia v našej škole a vo farnosti Považská Bystrica sa manželia Hendrychovci - Jakub a Barborka, rozhodli vycestovať do zahraničia za novými skúsenosťami, konkrétne na Maltu. Poďakovali sme im za spoluprácu pri vytváraní programov osobnostno-sociálneho rozvoja i organizácie táborov a výletov pre našich žiakov. Želáme im, aby ich všade sprevádzalo Božie požehnanie na ich životných cestách.

   • Spoznávanie kultúrno-spoločenských miest
    • Spoznávanie kultúrno-spoločenských miest

    • Aj v tomto školskom roku  sa teší vysokému záujmu zo strany detí i zo strany rodičov spoznávanie miest v rámci krúžku Krížom-krážom Považím. Navštívili Skalicu v Dolnom Moštenci, pokochali sa krásnou scenériou na brehu Váhu pohľadom z pltí a z Koliby v Nezbudskej Lúčke. K nezabudnuteľným zážitkom patrí i návšteva soľnej jaskyne v kúpeľoch Nimnica. V jej prítmí inhalovali pri počúvaní rozprávky na to predurčenej – Soľ nad zlato. Záver prvého polroka patril nedeľnému korčuľovaniu na zimnom štadióne.

   • OK v prednese slovenskej povesti
    • OK v prednese slovenskej povesti

    • Dňa 30. januára 2020 sa v priestoroch CVČ Lánska v Považskej Bystrici konalo okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti „ ŠALIANSKY MAŤKO J.C.Hronského“. Našu školu reprezentovali 2 talentované recitátorky pripravované p. uč. A. Cehelskou. V 1. kategórii: Terezka Kocianová z 2.A, s povesťou O vodníkovi pri Dujkovom mlyne a v náročnej 2. kategórii: Peťka Romanová zo 4.A, s povesťou O jahodovej víle. Výkon smelej Terezky ocenila porota skvelým 1. miestom a postupuje preto do krajského kola, ktoré sa bude konať 20. februára v Trenčíne. Gratulujeme a držíme palce!

   • Takto sme plesali
    • Takto sme plesali

    • Za zvukov príjemnej hudby sme plesali na fašiangovom plese v Katolíckom dome. V kultúrnom programe vystúpili žiaci i absolventi našej školy. Dúfame, že ste sa všetci veselo zabávali. Ďakujeme ochotným pomocníkom, ktorí priložili ruku k tomuto dielu, sponzorom a všetkým účastníkom plesu za podporu našej školy.

   • Kuk do hrnca Žiackej školskej rady
    • Kuk do hrnca Žiackej školskej rady

    • Zasadnutie ŽŠR sa konalo 23. januára za účasti 14 zástupcov tried 4. až 9. ročníka.

     Čo sa dialo?

     Rozhovory, diskusie, „ja“ v našej triede, „ja“ v ŽŠR, „my“= ŽŠR ako tím: hry Hodíme – chyťte!,... Držíme aj jedným prstom!...; „my“= ŽŠR pre školu: Hudba ako zvonček, Tematické dni, Logo, Schránka dôvery, Žiacke rozhlasové okienko, ... a veľa nápadov a postrehov k zlepšeniu života školy. Pozrite si fotky alebo sa príďte pozrieť nabudúce!

   • Požehnané Vianoce!
    • Požehnané Vianoce!

    • Prajeme všetkým požehnané, pokojné a radostné vianočné sviatky a veľa Božích milostí v celom novom roku 2020. Ďakujeme za všetku pomoc a podporu. Vyučovanie začína 8.1. 2020.

   • Vianočná akadémia
    • Vianočná akadémia

    • Otázkou „Kde býva Boh?“ sa zaoberali členovia dramatického krúžku vo svojom divadielku o narodení nášho Spasiteľa. Počas dnešnej vianočnej akadémie sme si tiež vypočuli vianočné koledy, ktoré odohrali i zaspievali deti rôznych vekových kategórií, báseň v podaní druháčky Peťky aj Ondrejkovu vinšovačku. Repríza sa uskutoční 25. 12. o 15.30 h v Katolíckom dome. Srdečne Vás pozývame!  

   • Tešili sa z darčekov
    • Tešili sa z darčekov

    • Na krúžku Šikovníček  závládla vianočná nálada. Deti zo ZŠ Vígľaš a ZŠ Rudňany poslali drobné darčeky, ktorými potešili 10 detí z krúžku a obdobne naši šikovníčkovia poslali drobné darčeky im.

   • Pohľadnice na Vianoce
    • Pohľadnice na Vianoce

    • Aj tento školský rok naši žiaci potešili vlastnoručne vyrobenými vianočnými pohľadnicami kamarátov v Chorvátsku, Taliansku, Anglicku, Bosne a Hercegovine, Poľsku či na Ukrajine. Celkovo sme odoslali 65 pohľadníc. Deti z týchto krajín vyrobili pohľadnice pre našich žiakov. Projekt bol realizovaný cez e-twinning.

   • Vesmír u štvrtákov alebo štvrtáci vo vesmíre?
    • Vesmír u štvrtákov alebo štvrtáci vo vesmíre?

    • Celé 2 mesiace, počas novembra a decembra, sa štvrtáci ponárali do vesmírnych hĺbok nielen cez učebnicové texty z prírodovedy ale najmä prostredníctvom vynikajúcich projektov, ktoré postupne zaplnili celú triedu. Vlastné, originálne, výtvarne aj technicky prepracované, väčšinou 3D modely ukazovali planéty, mesiace, Slnečnú sústavu, veľkosť hviezd, ba aj fázy Mesiaca v pohybe či so svetelnými efektami. Samozrejmosťou bolo množstvo zistených informácií a ich prezentovanie. Ďakujeme všetkým účastníkom výroby. Potešte sa pri fotkách s nami!

   • Vianočné aranžovanie
    • Vianočné aranžovanie

    • Na XXIX. ročníku súťaže s názvom Čaro Vianoc nás reprezentovalo sedem dievčat. Všetky dievčatá za svoje aranžmány dostali medailu i diplom. Zo súťaže, ktorú organizuje mestské CVČ Lánska, prišli spokojné a dúfame, že pre svoje výtvory nájdu to správne miesto.

   • Deviataci na stredných školách
    • Deviataci na stredných školách

    • V uplynulých  týždňoch absolvovali naši deviataci viaceré dni otvorených dverí, ktoré pripravili napr.: Stredná zdravotnícka škola Pov. Bystrica, Stredná odborná škola stroj. Pov. Bystrica, Stredná priemyselná škola Pov. Bystrica, Obchodná akadémia Žilina, Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov či Gymnázium Púchov. Pevne veríme, že získané informácie použijú pri dobrom rozhodovaní o svojej budúcnosti.

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje