• Úspech v okresnom kole CHO
    • Úspech v okresnom kole CHO

    • Dňa 7. mája 2020 sa okresného kola chemickej olympiády zúčastnili žiaci 9. A, a to: Andrea Roncová a Mário Koštial. Súťaž sa konala dištančnou formou v dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu a pozostávala z teoretických úloh a virtuálnych praktických úloh. Obaja naši súťažiaci boli úspešní. A. Roncová obsadila výborné 3. miesto a M. Koštial sa umiestnil na peknom 7. mieste. Obom srdečne blahoželáme a v prípade postupu do krajského kola chemickej olympiády, ktoré je naplánované na 28. mája 2020, im prajeme veľa úspechov.

   • Prvácke "Doma je doma"
    • Prvácke "Doma je doma"

    • Aj napriek tomu, že sa musíme učiť doma, nájdeme si čas aj na správny oddych. A ten nie je pri televízii či počítači, ale vonku. Snažíme sa pomôcť rodičom postarať sa o naše záhradky, vyčistiť ich, niečo zasadiť. Ale veľa sme sa dozvedeli aj keď sme vypracovali projekt o našom obľúbenom zvieratku. Hoci sme iba v prvom ročníku, spoznávali sme ako funguje statická elektrina. Všetkým prajeme krásne dni!

   • Štvrtácke všeličo
    • Štvrtácke všeličo

    • Počas karantény naši štvrtáci rozhodne nezaháľajú. Zapájajú sa do rôznych dobrovoľných úloh, ponúkaných ako aktivity z rôznych predmetov. Niektoré boli zamerané na rozširovanie vedomostí, iné na prácu v rodine a pre rodinu či rozvíjali životné zručnosti spoluprácu, vytrvalosť a aj novú starostlivosť. Posledné aktivity smerovali ku Dňu Zeme, mali porozmýšľať, čo vedia urobiť vlastnými rukami pre matku Zem. Spôsob prevedenia bol vždy plne v ich rukách, stačilo len odfotiť a poslať. Témy, z ktorých si mohli vyberať:

     1. Online aktivity štvrtákov - na rôznych predmetoch, zaručene made in hand

     PVC - Vlastnoručne ušité rúško. ČIT - Televízia a jej vysielanie. PDA - Kvarteto zo spoločenstva lesa. MAT - Geo hry

     2. Veľkonočné všeličo - všetko pre rodinu

     Prestretý stôl na slávnostnú príležitosť. Ozdobne poskladané servítky. Pokrmy na oslavu. Veľkonočná dekorácia. 

     3. Deň Zeme na našej záhradke alebo inak...

     Čo ty a záhradka alebo životné prostredie, ste kamaráti? Čo vieš urobiť vlastnými rukami pre našu „Zemičku“?

   • Domáce učenie prvákov
    • Domáce učenie prvákov

    • Ako sa v tomto čase učia prváci? Zvládajú to veľmi dobre a sú veľmi šikovní. No veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí sa im venujú a tvorivo im spríjemňujú chvíle nielen pri učení, ale aj vo voľnejšom čase.

   • Aj ja pomáham
    • Aj ja pomáham

    • V rámci predmetu technika sa celé rodiny zapojili do výzvy "Aj ja pomáham", pričom úlohou rodičov bolo zapojiť svoje deti do domácich prác a následne ohodnotiť a zdokumentovať ich činnosť. V našom fotoalbume uvádzame výber z toho, ako sa deti pustili do varenia a pečenia rôznych dobrôt, skrášľovania interiéru aj exteriéru svojich príbytkov, a taktiež sa zapojili do prípravy pôdy na výsadbu i do zaorávania zemiakov. Oceňujeme ochotu rodičov podeliť sa s tým, čo doma prežívajú. S Božou pomocou a vzájomnou ľudskosťou toto obdobie prečkáme!

   • Milí rodičia,
    • Milí rodičia,

    • vstúpili sme do veľkého týždňa, v ktorom prežívame veľký zármutok nad ukrižovaním nášho Pána Ježiša Krista, no zároveň aj nekonečnú radosť z jeho zmŕtvychvstania. Buďme tento týždeň úprimní, zhoďme zo seba všetky nánosy sveta a odhaľme sa pred Ježišom tak, ako aj on visel za nás na kríži nahý. Prinesme Bohu to, čo naozaj prežívame v tieto dni. Naše bolesti, radosti, všetko s čím bojujeme, ale aj to, čo nás teší. 

     Pokračujme v spájaní sa v Modlitbe sv. ruženca a Korunky k Božiemu milosrdenstvu v našich rodinách každý utorok až do skončenia karanténnych opatrení, dovtedy, kým sa nebudeme môcť s vďakou stretnúť v Školskej kaplnke.

     Dovoľte nám, zaželať vám i všetkým pedagógom požehnané Veľkonočné sviatky. Nech je vzkriesený Kristus pre nás nádejou, povzbudením do ďalších dní a zárukou, že nás Boh miluje a nikdy neopustí.

     Rada rodičov pri ZŠ sv. Augustína

      

   • Veľkonočná tvorba
    • Veľkonočná tvorba

    • Ani v čase karantény naši žiaci doma nezaháľali a vytvorili pekné veľkonočné pozdravy, ktoré by sme za iných okolností poslali deťom do zahraničia. Keďže súčasná situácia nám to nedovolila, rozhodli sme sa potešiť aspoň vás. Mladší žiaci poslali aj fotky z domácej veľkonočnej výzdoby, maľovania vajíčok či pletenia korbáčov.

   • Poďakovanie zdravotníkom
    • Poďakovanie zdravotníkom

    • Všetkým lekárom, sestričkám, záchranárom, sanitárkam, upratovačkám, šoférom sanitiek, dobrovoľníkom v nemocniciach, jednoducho všetkým zdravotníkom, ktorí sa starajú o ľudský život patrí vďaka aj od detí, rodičov a zamestnancov zo Základnej školy sv. Augustína. I keď sa učíme doma, tak na našich zdravotníkov nezabúdame a aj touto cestou im ĎAKUJEME zo srdca a pripájame aj naše modlitby za ich zdravie a vnútornú silu.

   • Rada rodičov našej školy nám posiela odkaz
    • Rada rodičov našej školy nám posiela odkaz

    • Milí rodičia,

     tak, ako sme mnohí predpokladali, situácia na Slovensku zostáva naďalej vážna. Radi by sme vás aj my povzbudili, aby ste neklesali na duchu a využívali ponúknutý čas na rozvoj vzťahov v rodine, na spoznávanie vašich malých osobností. Z vlastnej skúsenosti vieme, že sú tieto chvíle veľakrát  náročné a nezaobídu sa bez konfliktov či už medzi súrodencami, alebo aj medzi deťmi a rodičmi. Povzbudzujme ich (ale aj seba) k tomu, aby využívali to, čo im pedagógovia vštepujú na triednických hodinách: ohľaduplnosť, toleranciu, trpezlivosť a empatiu. Dnes, možno o niečo viac ako inokedy, pozorujeme v spoločnosti veľkú ochotu pomáhať si navzájom. Skúsme zapojiť deti (aj tie mladšie) do aktívnejšieho sledovania diania v krajine, vysvetľujme im momentálnu situáciu, aby po skončení krízy deti nevnímali tento čas ako obdobie “superprázdnin”. Podporme ich vo vypĺňaní Farebného pôstu (pridajme sa k nim), aby sa stala modlitba prirodzenou súčasťou ich života, pretože je zatiaľ jedinou bežne dostupnou zbraňou a zároveň liekom v boji proti súčasnej epidémii.

     Naďalej platí naše pozvanie k spoločným modlitbám rodín v utorky o 19.30 hod. Najbližšie sa budeme modliť Krížovú cestu za všetkých chorých (krátkodobo aj dlhodobo). Inštrukcie sú v prílohe tejto správy. Ďalej vás povzbudzujeme k spoločnej dennej modlitbe sv. ruženca a modlitbe k Sedembolestnej Panne Márii Patrónke Slovenska (nájdete na webe TV LUX) za odvrátenie pandémie.

     Dnes /sobota/ večer Vám odporúčame si pozrieť film Obyčajná tvár /na Markíze/. Je tiež krásnou ukážkou ako zvládať náročné situácie v živote.

     Želáme vám požehnaný čas karantény, veľa trpezlivosti a pokoja. Myslíme na vás v našich modlitbách a veríme, že sa táto situácia čoskoro upraví.

     Rada rodičov pri ZŠ sv. Augustína

    • Vážení rodičia,

    • podľa najnovšieho rozhodnutia ministra školstva je vyučovanie prerušené až do odvolania.

     Vieme, že situácia je náročná pre všetky strany a vyžaduje si dávku trpezlivosti. Každý učiteľ sa snaží nájsť vhodný spôsob ako "učiť" v tejto situácii. Zatiaľ zadávajú kolegovia úlohy podľa rozvrhu v dopoludňajších hodinách a majú dávať žiakom dostatok času na spracovanie.

     V prípade, že by sa vyskytli nejaké problémy,  tak to konzultujte s daným učiteľom a keď žiak nestíha, vždy sa to dá ospravedlniť a vysvetliť si veci, dohodnúť sa na postupe.

     V tomto týždni od utorka do štvrtka od 13.00 – 16.00 bude škola otvorená. V prípade, že deťom chýbajú učebnice alebo pracovné zošity, môžete si ich vyzdvihnúť. Prosím, aby ste dodržali predpisy nosenia rúška a rukavíc.

     Prosíme Vás o spätnú väzbu pre učiteľov, aby mali odozvu či a ako žiak pracuje.

     Ďakujeme za spoluprácu. Dnes sa opäť môžeme spoločne spojiť v modlitbe sv. ruženca o 19.30.

     Prajem veľa zdravia a síl.

     Eva Iliašová, r.š.

    • Svätá Korona

    • V čase šírenia koronavírusu vám predstavujeme sväticu s príznačným menom - Korona.  Žila v 2. storočí, pravdepodobne na území dnešného Turecka. Bola ukrutným spôsobom popravená, tak ako aj jej manžel Viktor, lebo sa odmietli vzdať svojej kresťanskej viery. Obaja patria medzi mučeníkov raného kresťanstva. Sv. Korona je uctievaná ako patrónka, ktorá chráni nielen pred epidémiami a nepriaznivým počasím, ale je aj symbolom vytrvalosti vo viere, či patrónkou dobrej investície - mince razené rakúskou mincovňou v rokoch 1892 - 1924 sa nazývali „korunami“ na pamiatku tejto svätice. Katolícka cirkev si spomína na sv. Koronu a sv. Viktora 14. mája. Oboch prosme o príhovor za odvrátenie tejto pandémie.

    • Usmernenie ministerky školstva

    • V prílohe si môžete prečítať usmernenie MŠVVaŠ k momentálnej situácii na Slovensku v súvislosti koronavírusom. Školy zostávajú zatvorené od 16.3. do 27.3. 2020. V prípade zmien vás budeme informovať.

     Žiaci dostávajú domáce úlohy prostredníctvom edupage. Prosíme rodičov, aby žiakov kontrolovali a viedli ich k zodpovednosti, aby tento čas využili zmysluplne a efektívne.

     Zostávame spojení v modlitbách a veríme, že sa situácia čoskoro zlepší.

     PaedDr. Eva Iliašová, r.š.

   • Vážení rodičia,
    • Vážení rodičia,

    • aj naša škola po dohode so zriaďovateľom – biskupským úradom v Žiline prijíma preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu.Tak ako všetky školy v Považskej Bystrici, aj naša škola prerušuje výchovno-vzdelávací proces od zajtra 12.03.2020 do 16.03.2020 vrátane. Dnes už nebudú krúžky a rušia sa aj siedme hodiny. Žiaci sú od zajtra automaticky odhlásení z obedov.

     • Pripomíname, že nejde o prázdniny. Je dôležité, aby sa žiaci zdržiavali doma, nestretávali sa na ihriskách a v nákupných centrách.

     • Povzbuďte žiakov, aby tento čas využili aj na učenie. Prostredníctvom edupage budú žiakom zasielané úlohy.

     • Využime tento čas efektívne a teraz môžeme ukázať v praxi čo znamená zodpovednosť a spolupráca.

     Krízový štáb mesta bude opäť zasadať v pondelok /16.3./ dopoludnia, situáciu naďalej podrobne monitorujeme a budeme Vás informovať.

     Ako iste viete, na celom Slovensku sa po dlhých storočiach neslúžia sv. omše hromadne v kostole. Naši kňazi sv. omše slúžia neverejne a odovzdávam vám pozdrav aj od p. dekana Mazúcha:

     "Dnes som slávil sv. omšu za vás všetkých, aj keď neverejnú, ale spojený v láske, ktorá spája viac než priestor. Predovšetkým za všetkých chorých, ohrozených a tých, čo sa o nich starajú, ale aj za vás všetkých. Denne budem sláviť takto sv. omšu. A vy sa prosím, duchovne pripojte. Sledujte sv. omše v TV Lux, alebo rádiu Lumen, doprajte si denne čas na modlitbu. Zvlášť žiaci a študenti, ktorí máte viac času pretože budete doma. Modlime sa všetci za prekonanie ohrozenia - vírusu telesnej choroby, ale aj všetkých vírusov ducha.Pripravujeme aj možnosť poskytnúť vám denné sledovanie sv. omše z nášho kostola prostredníctvom komunikačnej techniky, ak sa to podarí - dáme včas vedieť. Nech nás všetkých požehnáva Pán a ochraňuje nás a našich blízkych."

     PaedDr. Eva Iliašová, r.š.

    • Pokyn Hlavného hygienika SR a odporúčanie MŠVVaŠ SR

    • Pokyn Hlavného hygienika SR

     Vážení rodičia,

     v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si dovoľujeme posunúť informácie o potrebe dodržiavať niektoré preventívne opatrenia.

     V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy, strednej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách. Ak ste sa vrátili po prázdninách z lyžovačky v severnom Taliansku alebo ste vycestovali do iných rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. Prosím o dôsledne dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR. Upozorňujeme Vás, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechajte dieťa v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

     Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

     § často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky,

     § očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

     § zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

     § vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

     § ak ste chorý, liečte sa doma,

     § zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

     § 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

     § v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

     Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

     V prípade ak aj Vaše dieťa príznaky zatiaľ nemá, ale boli ste v rizikovej krajine, dieťa nechajte v domácom prostredí minimálne 14 dní.

     Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom: novykoronavirus@uvzsr.sk,

     na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.

     Ak sa rozhodnete Vaše dieťa napriek určitým príznakom predsa poslať do školy, odovzdajte čestné prehlásenie, že Vaše dieťa ani jeho rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti nenavštívili epicentrum nákazy koronavírusom 2019-nCoV a u nikoho z nich sa nevyskytujú žiadne z uvedených príznakov, ktoré nájdete aj na stránke RÚVZ:

     http://www.uvzsr.sk/index.php…

     Ďakujeme za spoluprácu

   • Minibasketshow
    • Minibasketshow

    • V rámci športového krúžku a so spoluprácou s basketbalovým klubom BK Považská Bystrica sme sa 5. marca 2020 zúčastnili akcie pod názvom Minibasketshow 2019/2020 v Piešťanoch. Išlo o športové podujatie zamerané pre žiakov a žiačky 1. stupňa, ktorí súťažili v základných basketbalových zručnostiach. Akcie sa zúčastnilo 8 družstiev, a to konkrétne MBA Prievidza, ZŠ Sama Chalupku Prievidza, SPU Nitra, UFK Nitra, ZŠ Lúky, Lokomotíva Sereď, ZŠ DSA Považská Bystrica, ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica. V konkurencii sa ani jeden zo zástupcov z Považskej Bystrice nestratil. Dokonca naše družstvo  vybojovalo 2. miesto. Gratulujeme!

   • Mladý obchoďák
    • Mladý obchoďák

    • V stredu 4. marca 2020 si deväť potencionálnych študentov Obchodnej akadémie Považská Bystrica, aktuálne stále našich deviatakov, vyskúšalo súťaž o extra body k prijímacím skúškam. Preverili si svoje vedomosti zo: slovenského jazyka, anglického jazyka, tovaroznalectva, ekonomiky, informatiky, základov účtovníctva. 

    • Dievčatám sa v poslednej dobe darí

    • V okresnom kole volejbalu sa dievčatám podarilo medzi školami zo ZŠ Slovanskej, ZŠ Slovenských partizánov a ZŠ SNP získať 3. miesto. 

     O pár dní neskôr v regionálnom kole v basketbale, za pomoci výbornej domácej kulisy, postúpili z prvého miesta do krajského kola na Myjave. Gratulujeme.

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje