• Posledné zvonenie
    • Posledné zvonenie

    • Areálom školy sa niesol spev našich deviatakov, ktorí sa lúčili so žiakmi i zamestnancami školy. Na ich jedinečnej rozlúčke sme si pozreli ich kultúrny program pretkaný piesňami aj výstižnou básňou. Prajeme im úspešné vykročenie do stredoškolského štúdia.

   • Registrácia bločkov
    • Registrácia bločkov

    • V stredu 24. júna bude spustený druhý ročník projektu „Čerstvé hlavičky“. Nakúpte v termíne od 24. júna do 29. júla 2020 v predajni Kauflandzaregistrujte bločky priamo na stránke cerstvehlavicky.sk. Ďakujeme za vaše hlasy!

    • Letný tábor

    • Srdečne pozývame deti na tábor, ktorý je určený pre žiakov prvého až deviateho ročníka. Bližšie info na plagáte. Prihlášku si môžete stiahnuť pod plagátom. Tešíme sa na Vás!

   • Vážení rodičia,
    • Vážení rodičia,

    • na základe uvoľnených podmienok k otvoreniu škôl od 15.6.2020 a novej „Organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ platnej od 15. júna 2020 a po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujeme:

     Základná škola, bude od 15.6.2020 otvorená v bežnej prevádzke pre ročníky 1.-5.

     • Ranný ŠKD bude od 6.30 schádzanie v bežnom režime v katolíckom dome,
     • vyučovanie v bežných triedach 1.- 4. s triednou učiteľkou - 4 vyučovacie hodiny podľa rozvrhu triedneho učiteľa, 5. ročník tak ako doteraz,
     • obedy v jedálni môžu absolvovať žiaci bez limitovaného počtu resp. obmedzení skupín,
     • ŠKD do 16:00 hod.,
     • ranný filter na meranie teploty sa bude prevádzať náhodným preverením,
     • naďalej platí pre žiakov povinnosť pri prvom dni v škole a po každom prerušení dochádzky na viac ako 3 dni doložiť vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nie je mu nariadené karanténne opatrenie,
     • naďalej platí povinnosť pre žiaka mať dve rúška a hygienické vreckovky,
     • obedy sa budú vydávať do 13:00 hod. pre žiakov prítomných na vyučovaní,
     • do jednorazového obalu sa bude obed vydávať iba tým, ktorí sa nestihli odhlásiť 1. deň PN  v čase 11:00 – 13:30 hod..

     Základná škola sv. Augustína bude od 22.6.2020 otvorená v bežnej prevádzke aj pre ročníky 6.-9.

     • V rozsahu 5 hodín denne zameraných na odovzdávanie a preberanie učebníc a prípravu na ukončenie školského roku,
     • podrobnejšie informácie Vám boli zaslané cez správu,
     • pri nástupe žiak prinesie čestné vyhlásenie.

     Zároveň Vám oznamujeme, že klasifikačná porada sa bude konať 22.6.2020 a kritéria záverečného hodnotenia žiakov sú zverejnené na stránke školy.

     Obedy je potrebné nahlásiť na stránke www.strava.cz.

    • Čerstvé hlavičky

    • Do projektu sa v prebiehajúcom šk. roku prihlásilo 189 základných škôl, ktoré zabojujú o zdravý balíček pre každého žiaka na celý školský rok 2020/2021 od jednotlivých predajní Kaufland. Jeden takýto balíček obsahuje 200 g čerstvého ovocia alebo zeleniny a na žiakov bude čakať raz týždenne priamo v ich škole. O tom, ktoré školy získajú ovocie a zeleninu rozhodujete vy! Zahlasujte za našu školu v termíne od 24. 6. do 29. 7. 2020 priamo na stránke cerstvehlavicky.sk registráciou pokladničného bloku z nákupu v Kauflande, realizovanom vo vyššie uvedenom termíne. Každý bloček má hodnotu jedného hlasu. Ďakujeme.

    • eRko tábor

    • Pozývame na eRko tábor, ktorý je organizovaný v spolupráci s farnosťou. Viac info na plagáte.

   • Otvorenie školy od 1. júna pre žiakov prípravného až 5. ročníka
    • Otvorenie školy od 1. júna pre žiakov prípravného až 5. ročníka

    • Vážení rodičia,

     na základe rozhodnutia MŠVVaŠ o otvorení škôl 1. júna 2020 a nášho zriaďovateľa RKC Žilinská diecéza obnovujeme výchovno-vzdelávací proces pre žiakov prípravného až piateho ročnía. 

     1. Nástup do školy

     Žiaci môžu prichádzať do školy od 7.15

     Žiaci prípravného, 1., 4. a 5. ročníka vstupujú bočným vchodom od ihriska do hlavnej budovy. 

     Žiaci 2. a 3. ročníka vstupujú novým vchodom do KD, kde sa uskutoční ranný zdravotný filter:

     Žiaci vchádzajú do školy s rúškom na tvári, prinesú si aj rezervné rúško, ktoré si nechajú v taške a papierové jednorazové vreckovky.  Učiteľka meria žiakom teplotu a kontroluje zdravotný stav žiakov. Žiaci sa prezúvajú na chodbe a pokračujú do svojich tried. 

     Žiaci prípravného ročníka a 1. A sa budú učiť v triede 1.A; 1. B, 2. a 3. trieda sa učí vo svojej kmeňovej triede. Žiaci 4. ročníka budú v 7.triede a žiaci 5. ročníka v 9.A triede.

     Zákonný zástupca:

     • V prvý deň vyučovania / 1. júna/  alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Priloha1_vyhlasenie.pdf).
     • Rodič dieťaťa, ktoré bude chodiť do ŠKD vyplní žiadosť o zmenu dochádzky /Príloha 2./ a dieťa ju odovzdá v prvý deň p. vychovávateľke.
     • Dieťa si prinesie prezúvky /v prípade, že ich nemá v škole/.
     • V prvý deň budú mať žiaci triednické hodiny. Rozvrh na ďalšie dni dostanú deti v pondelok.
     • Nevstupuje do vnútorných priestorov školy.
     • V prípade, že dieťa trpí kožnou alergiou, odporúčame rodičom, aby deťom dali vlastnú dezinfekciu na ruky.

     2. Vyučovanie a výchova

     Koniec vyučovania je naplánovaný nasledovne:

     • 1. ročník  a prípravný ročník do 11,00 hod.
     • 2. a 3. ročník do 11,20 hod.
     • 4. a 5. ročník do 11,45 hod.

     Pre žiakov,  ktorí sa nezúčastnia vyučovania budú úlohy posielané učiteľmi prostredníctvom edupage.

     3. Stravovanie

     Žiak je automaticky prihlásený na obed, ak ste to uviedli v dotazníku. V prípade, že chcete dieťa odhlásiť, postupujte bežným spôsobom.

     4. Školský klub detí

     Prevádzka do 15,30 hod. Je potrebné oznámiť triednej učiteľke čas, v ktorom si prídete pre dieťa – Priloha2_ziadost_o_zmenu.pdf.

     Rodič do školy nevstupuje, použije zvonček pri vstupe do budovy alebo môže zavolať dieťaťu na mobil.

     Žiaci 6. – 9. ročníka sa budú aj naďalej vzdelávať dištančne. Podrobnejšie informácie boli rodičom zaslané prostredníctvom správy na edupage.

     PaedDr. Eva Iliašová, riaditeľka školy

     Dokumenty na stiahnutie:

     Priloha1_vyhlasenie.pdf

     Priloha2_ziadost_o_zmenu.pdf

                                                                                                             

   • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie
    • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

    • Vážení rodičia, odoslali sme správu každému z Vás o systéme hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie v našej škole. Ďakujeme Vám, že mnohí z Vás vediete svoje deti k samostatnosti a zodpovednosti v tomto období a tým nám pomáhate sprostredkovať vedomosti a tiež odovzdávanie hodnôt Vašim deťom. 

     Veríme, že s Božou pomocou a požehnaním nám táto situácia poslúži na dobré.

     PaedDr. Eva Iliašová, r.š.

   • Zapíšte sa k nám do piateho ročníka
    • Zapíšte sa k nám do piateho ročníka

    • Ponúkame pre žiakov 4. ročníka možnosť zapísať sa do piateho ročníka. Sme škola rodinného typu, zameriavame sa na osobnostný rozvoj detí v oblasti vzdelania ale aj výchovy v duchu evanjelia. V tomto roku sme dosiahli najlepšie výsledky testovania piatakov v rámci mestských škôl v  Považskej Bystrici. Vo výučbe využívame prvky vysoko efektívneho učenia a rešpektujúcej komunikácie. Od piateho ročníka máme posilnené vyučovanie angličtiny.

     Venujeme sa spolupráci, úcte a iným životným zručnostiam. Súčasťou školy sú nielen obnovené priestory tried a nová telocvičňa, ale aj kaplnka, kde bývajú pravidelne sv. omše.

     Sme škola, ktorá rozvíja myseľ i srdce.

     Vzhľadom na súčasnú situáciu vyplňte elektronickú prihlášku /vľavo na lište/ a my Vás budeme kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

   • 2%
    • 2%

    • 2% z dane  môžu výrazne podporiť  Vaše deti v našej škole a vo farnosti.

     Kvalitné vzdelanie a zároveň voľnočasové aktivity napomáhajúce rozvoju a ochrane duchovných kresťanských hodnôt a telesných schopností detí sú naším poslaním.

     Finančné prostriedky z 2% daní budú použité na doplnenie chýbajúcich potrieb pre vzdelávanie,  hry a voľnočasové aktivity našich detí a mládeže, podporujúce rozvoj nielen ich talentov a zručností, ale aj duchovného života. Taktiež môžu byť použité na čiastočnú úhradu nákladov spojených s tábormi a duchovnými obnovami.  

     Plánujeme rozšíriť naše aktivity a ponúknuť mladým a deťom ešte zmysluplnejšie využitie voľného času.

     V tomto roku zbierame 2% prostredníctvom nášho Občianskeho združenia sv. Augustína.

     Plánov máme veľa, veríme, že s pomocou dobrých ľudí sa nám toto dielo podarí.

     Ďakujeme za Vašu podporu. Tlačivo si môžete stiahnuť TU: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_2019.pdf​​​​​​​

     POSTUP:

     1. Do 14.2. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie zapl. preddavkov na daň.
     2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať príslušné 2% alebo 3% (ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali).
     4. Tlačivá Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. 4. 2020 na daňový úrad Vášho bydliska alebo do 24.4. 2020 do ZŠ sv. Augustína.
   • Ponuka pracovného miesta
    • Ponuka pracovného miesta

    • Máte záujem pracovať v odbornom, priateľskom a veriacom kolektíve? Prihláste sa k nám.

     Prijmeme do zamestnania voľnočasového pedagóga na plný úväzok od 1. 9. 2020. Požadované je ukončené vzdelanie v danom odbore. Potrebná je kreativita, otvorenosť, zodpovednosť a schopnosť spolupracovať. Hra na hudobný nástroj vítaná. Žiadosti posielajte na adresu: riaditel@svaugustin.sk do 30. 5. 2020.

   • Krajské kolo CHO
    • Krajské kolo CHO

    • Dňa 28. mája 2020 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády, v ktorom naša žiačka Andrea Roncová (9. A) dosiahla v konkurencii 26 súťažiacich výborné 13. miesto. Súťaž sa konala dištančnou formou. Pozostávala z teoretických úloh a virtuálnych praktických úloh. Ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na SŠ.

   • Rozvoj starostlivosti
    • Rozvoj starostlivosti

    • Naši šiestaci rozvíjajú životné zručnosti i počas mimoriadneho obdobia. Zvyčajne zodpovedne pristupujú k školským povinnostiam, aktívne pomáhajú svojim rodinám a nájdu si čas i na relax, zvieratká a prírodu.

   • Detský čin roka 2020
    • Detský čin roka 2020

    • Milí žiaci, vážené rodiny!

     Dovoľujeme si Vás informovať o spustení Projektu Detský čin roka 2020!
     "Súčasná situácia si vyslovene žiada hovoriť o význame dobra o čosi viac - motivovať a podporovať deti v ich dobrých skutkoch – byť si vzájomnou inšpiráciou. Dnešné udalosti ovplyvnili život v rodinách. Slovo „pomoc“ nadobudlo nový, širší rozmer. Deti môžu o čosi viac aj malým dobrým skutkom vniesť do každodennej reality cenné a dôležité posolstvá..." (organizátori)

     Napíšte o dobrom skutku, ktorý ste vykonali alebo videli! + Nová kategória: Dobrý čin na nete. Viac info v letáku. Detsky_cin_roka_2020_-_letak.pdf

   • Výtvory piatakov
    • Výtvory piatakov

    • V našej fotogalérii uverejňujeme ukážky z tvorivosti našich piatakov, ktoré vznikli  v domácom prostredí počas karantény. V rámci anglického jazyka mali vytvoriť slovensko-anglický komix alebo básničku s využitím zadaných slov. Svoju manuálnu zručnosť predviedli pri výrobe ozdobnej dečky za pomoci vlastnoručne vyrobených pečiatok. Ich výtvory nás veľmi milo prekvapili.

   • Zber mobilov
    • Zber mobilov

    • Hlási sa EKO-okienko: Ešte kým sme chodili do školy, rozbehla sa súťaž v zbere mobilov. Dobrou správou je, že súťaž v zbere mobilov bude pokračovať v novom školskom roku a koniec zberu mobilov sa presúva na 30. 10. 2020. Staré mobily - aj nefunkčné, nekompletné, s rozbitým displejom - si doma odkladajte a pri nástupe do školy ich odovzdajte p. uč. J. Šujakovej. Najlepší zberači z prihlásených škôl budú odmenení tabletom. Okrem toho môžu byť žiaci odmenení aj vecnými cenami. Tak zberu zdar!

    • Zápis do prvého a prípravného ročníka

    • Vážení rodičia,

     avizovaný zápis do 1. ročníka sa uskutoční v pondelok 27. 4. 2020 v čase od 14.00 do 17.00 v troch skupinách. V triede 1. A bude prvá skupina, v triede 1.B druhá skupina a v štvrtej triede žiaci, ktorí majú odklad alebo idú do prípravného ročníka. Pri vstupe do školy si prosím dezinfikujte ruky a je potrebné mať rúško a rukavice.

     Čas príchodu si prosím rezervujte na odkaze, ktorý sme vám poslali mailom. V prípade, že by ste ho nedostali, alebo by ste nemohli prísť, kontaktujte nás na riaditel@svaugustin.sk.

     Účasť dieťaťa na zápise nie je potrebná, nakoľko sa bude jednať len o skompletizovanie dokumentácie.

     Bude potrebné si priniesť:

     • Občiansky preukaz zákonného zástupcu
     • Kópiu rodného listu dieťaťa
     • Vyplnenú a vytlačenú elektronickú prihlášku podpísanú oboma rodičmi. Keď nemáte možnosť prihlášku vytlačiť alebo si nepamätáte kód, tak ju môžete podpísať v škole. Ak nebude podpísaná oboma rodičmi, je potrebné doložiť aj splnomocnenie druhého rodiča.
     • Kópiu správy o školskej zrelosti z CPPPaP – ak Vám bola doručená.
     • Ak dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva, prípadne CPPPaP,  tak prosíme o dodanie kópie správy z tohto vyšetrenia.
     • V prípade súdom zverenú starostlivosť o dieťa jednému z rodičov a pozbavenie rodičovských práv druhého rodiča, prosíme o dodanie kópie relevantného dokladu.
     • V prípade potreby žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky (podpis od oboch zákonných zástupcov) – žiadosť si môžete stiahnuť na stránke školy.

     Rozhodnutie o prijatí bude vydané po skompletizovaní všetkých potrebných dokumentov. V prípade, že sa prihlási viac detí ako bude možné prijať, uprednostené sú deti, ktoré majú u nás súrodencov alebo navštevujú CMŠ Jána Pavla II.

     Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie.

     PaedDr. Eva Iliašová

     riaditeľka školy ZŠ sv. Augustína

   • Prípravný ročník
    • Prípravný ročník

    • Vážení rodičia,

     aj v budúcom roku otvárame prípravný ročník. Je možné vyplniť elektronickú prihlášku do 30.4. 2020 na lište vľavo, kde nájdete aj podrobnejšie informácie o prípravnom ročníku.

     Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami detí budeme robiť na základe osobitného pozvania podľa Vašich poskytnutých údajov (telefón, mail) v závislosti od situácie v krajine.

     Bude potrebné si priniesť:

     • Občiansky preukaz zákonného zástupcu
     • Rodný list dieťaťa - kópiu
     • Správu o školskej zrelosti z CŠPPPaP
     • V prípade potreby žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky (podpis od oboch zákonných zástupcov) – môžete si ju stiahnuť na našej webovej stránke.

     Rozhodnutie o prijatí bude vydané po skompletizovaní všetkých potrebných dokumentov.

     Ďakujeme za pochopenie.

     PaedDr. Eva Iliašová

     riaditeľka školy ZŠ sv. Augustína

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje