• Jesenné prázdniny

    • Jesenné prázdniny budú tento školský rok od piatka 30.10.2020 do 02.11.2020 (pondelok), do školy pôjdeme v utorok 03.11.2020. Prázdniny budú pokračovať aj ďalší piatok 06.11.2020 a trvať budú do pondelka 09.11.2020. Do školy nastúpime v utorok 10.11.2020.

    • Organizácia vyučovania od 26.10.2020 (pondelok)

    • Ročníky 1.- 4.,  prvý stupeň

     Žiaci prípravného, 1.-4. ročníka sa učia podľa rozvrhu.

     Príchod žiakov do školy ráno  je v čase od 7.15 do 7.45 hod bočným vchodom. Prechádzajú cez ranný filter (vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty).

     Rodičia do školy so žiakmi nevstupujú. Aj popoludní na svoje deti čakajú vonku pred školou.

     Všetci žiaci  používajú vo vnútorných priestoroch školy rúška, zamestnanci rúška alebo ochranné štíty.

     V školskej jedálni sa rúško skladá až keď si žiak sadne na miesto, kde sa stravuje. Vstup do jedálne a výber stravy sa robí s rúškom.

     Telesná a športová výchova sa nevyučuje v telocvičniach. Krúžková činnosť je zrušená.

     Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa pre zdravotné ťažkosti najviac na 5 vyučovacích dní. Pri neprítomnosti nad 3 školské dni  za sebou je potrebné doniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti.

     Ak je žiak neprítomný na vyučovaní z dôvodu označenia hygienikom alebo lekárom ako úzky kontakt, resp. ochorenie na covid 19, je potrebné vždy doniesť potvrdenie od lekára, že žiak môže nastúpiť do školy.

     Prevádzka ŠKD od 26.októbra2020

     Školský klub je v riadnej prevádzke pre všetky prihlásené deti, ktoré musia mať počas pobytu v ŠKD rúška.

     Ranný klub je otvorený v čase od 6.00 hod do 7.30 hod. Pri vstupe do školy a pobyte v rannom klube si žiak rúško neskladá.

     Po vyučovaní je pre prihlásených žiakov v prevádzke  školský klub do 16.00 hod.

     Rodičia, ktorí si prídu pre svoje dieťa čakajú naň pred školou, nevstupujú do budovy školy.

     Ročníky 5. - 9.,  druhý stupeň

     Vyučovanie bude prebiehať dištančne cez Edupage a Zoom, prístupové údaje žiaci majú.

     Vyučovanie v domácnostiach bude prebiehať podľa nového rozvrhu, na online vzdelávanie žiaci dostanú pozvanie.

     Žiadame rodičov, aby žiakom 2.stupňa umožnili v čase od 8.00 - 13.00 hod "domáce školské vyučovanie" a vyžadovali od nich plnenie si svojich povinností z jednotlivých predmetov. Na oddych a inú zábavu treba využiť čas popoludní a večer.

      

   • Ako zvládnuť domácu výučbu alebo Ako pomôcť svojmu dieťaťu učiť sa (nielen v časoch krízy)
    • Ako zvládnuť domácu výučbu alebo Ako pomôcť svojmu dieťaťu učiť sa (nielen v časoch krízy)

    • Milí rodičia,

     každému z nás záleží na kvalitnom vzdelaní našich detí, preto nás zasiahlo, že v dôsledku opatrení proti pandémii sa museli stať na nejaký čas ich jedinými učiteľmi aj napriek našim zostávajúcim pracovným povinnostiam.

     Seminár ponúka psychologický pohľad na podporu pohody v rodine aj v čase náročnej domácej výučby. Zameriame sa na vhodné nastavenie režimu pre deti v závislosti na ich vek, na dodržiavanie princípov psychohygieny, prejdeme vhodné spôsoby motivácie k učeniu, princípy pozitívnej disciplíny, pričom nevynecháme ani individuálne okolnosti v rodinách, ktoré samotné vzdelávanie doma limitujú.

     Vítané sú Vaše postrehy, otázky a skúsenosti. Stretneme sa pri ich zdieľaní!

     Seminár sa uskutoční v stredu 28.10. 2020 o 17.00 prostredníctvom aplikácie ZOOM a bude ho viesť PhDr. Martina Šadláková. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom dotazníka, ktorý vám zašleme.

   • Milión detí sa modlí ruženec
    • Milión detí sa modlí ruženec

    • V pondelok 19. októbra sa naši žiaci a zamestnanci školy zapojili do celosvetovej modlitbovej iniciatívy, kde prosili za mier a jednotu vo svete. Kampaň "Milión detí sa modlí ruženec" je v súčasnosti rozšírená do 80 krajín. Ako uvádzajú organizátori, vznikla v roku 2005 vo venezuelskom Caracase a odvoláva sa na slová sv. Pátra Pia o sile modlitby: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa môže zmeniť“. 

    • Nové opatrenia

    • Pripomíname pre žiakov 1.stupňa povinnosť mať rúško aj počas vyučovania. Krúžková činnosť je aj naďalej pozastavená. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo si môžete stiahnuť v záložke Dokumenty - tlacivo o bezinfečnosti.

      

     Ďakujeme a zostávajme spojení v modlitbe a v nádeji, že to zvládneme!

   • Naši žiaci na Jednotke
    • Naši žiaci na Jednotke

    • Dávame Vám do pozornosti, že v sobotu 10. októbra o 10.10 h si môžete pozrieť súťažnú reláciu "Daj si čas" na Jednotke, v ktorej účinkujú aj žiaci z našej školy.

   • Krúžky
    • Krúžky

    • Milí rodičia, na základe odporúčaní MŠVVaŠ krúžky neotvárame až do odvolania. Výnimkou je krúžok Cvičenia zo SJL /ide o homogénnu skupinu/.

     Ďakujeme za pochopenie.

   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

    • 26. september si členské štáty EU pripomínajú dôležitosť učenia sa cudzích jazykov realizovaním aktivít počas Európskeho dňa jazykov. Nie nadarmo sa vraví: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ Rozvíjať jazykové zručnosti si budú počas nasledujúceho mesiaca aj naši žiaci cez aktivity: Mnohojazyčné Slovensko, súťaž o logo k EDJ "Tričko" a realizovaním hier na stránke Európskeho dňa jazykov - https://edl.ecml.at. Viac podrobností na priložených plagátikoch v galérii.

   • Deň mlieka
    • Deň mlieka

    • V piatok 25. septembra sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň mlieka. Bola to dobrá príležitosť, aby sme si uvedomili  jeho význam pre naše zdravie.  Do školy sme prišli v bielom a desiatovali sme mliečne výrobky. Žiaci 1. stupňa sa pomocou vzdelávacieho DVD Cesta mlieka oboznámili so životom kravičiek, kde žijú, čím sa živia, aký z nich máme úžitok,... Každá lekcia bola zakončená krátkym kvízom, ktorý deti hravo zvládli a nakoniec si zaspievali aj zatancovali s kravičkou Eličkou. V rámci tohto dňa tretiaci a piataci vytvárali plagátiky, ktoré obsahovali mliečne výrobky a doplnili ich anglickými slovíčkami. Šiestaci a deviataci zostavovali potravinovú pyramídu a na matematike riešili slovné úlohy o mlieku a mliečnych produktoch. Siedmaci vyjadrili svoj vzťah k mlieku spôsobom „like/dislike“. Ôsmačky sa pokúsili čo najpresnejšie odhadnúť cenu vybraných mliečnych výrobkov ponúkaných obchodným reťazcom a na hodine chémie sa ôsmakom podarilo filtráciou vyrobiť z 200 ml mlieka 16 g syru.

   • Jesenný zber papiera a nefunkčných mobilov
    • Jesenný zber papiera a nefunkčných mobilov

    • Do 2. októbra máte možnosť priniesť zviazaný papier a odovzdať ho v čase 7.00 - 7.45 h pánovi školníkovi pri vchode do starej kotolne a nefunkčné mobily treba odovzdať pani uč. J. Šujakovej do konca októbra. Oceňujeme, že separujete vzniknutý odpad.

   • Krúžky - zmena
    • Krúžky - zmena

    • Na základe odporúčaní MŠVVaŠ sa krúžková činnosť v našej škole začne v pondelok 5.10. 2020. Výnimku má krúžok Cvičenia zo SJL, pretože žiaci tvoria homogénnu skupinu. Krúžky budú prebiehať v súlade s hygienickými predpismi. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás!

   • Daj si čas
    • Daj si čas

    • Dňa 8. septembra 2020 sa odvážni šiestaci vybrali do bratislavskej RTVS na natáčanie relácie Daj si čas. Súťaž je síce určená pre piatakov, avšak nám to korona v marci prekazila, preto bol termín posunutý na september s dodržaním pôvodných podmienok. V našom štvorčlennom družstve súťažili Nelka, Peťa a Dominik pod vedením kapitána Romanka. Družstvo bolo výdatne podporované svojimi spolužiakmi a možno aj preto sme vyhrali nad družstvom z Lendaku. Výhra 200 € nás veľmi potešila a už teraz žiaci premýšľajú, čím sa potešia.

   • Rozbieha sa školský rok 2020/2021
    • Rozbieha sa školský rok 2020/2021

    • Slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole sme začali nový školský rok 2020/2021, v rámci ktorej sme sa inšpirovali vlastnosťami nášho učiteľa - Pána Ježiša. Po skončení sv. omše nás pani riaditeľka oboznámila s tým, čo sa udialo počas prázdnin, čo nás ešte čaká a predstavila nových zamestnancov i všetkých prvákov. Potom sa všetci, mladší i starší žiaci, v sprievode svojich vyučujúcich odobrali do školy, pričom absolvovali aj meranie telesnej teploty. Tak, opäť sa rozbiehame!

   • Stretnutia zamestnancov školy
    • Stretnutia zamestnancov školy

    • Náš pracovný kolektív utužoval svoje vzťahy na chate nášho kolegu Mateja, kde sme aj duchovne načerpali, prešli sa po okolí i pochutnali si na guláši. Tiež sme zablahoželali oslávencom a rozlúčili sa s odchádzajúcimi pracovníkmi. Pred novým začiatkom šk. roka sme sa stretli v školskej jedálni, kde sme spolu podebatovali aj o letných zážitkoch.

     Do galérie Stretnutia zamestnancov školy boli pridané fotografie.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

    • Milí žiaci a rodičia,

     slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020. Začneme sv. omšou o 9.00 vo farskom kostole. Pred vstupom do kostola si prosím nezabudnite vydezinfikovať ruky a počas sv. omše mať nasadené rúška.

     V kostole si sadnite k triednemu učiteľovi a spolužiakom. Po skončení sv. omše sa v sprievode so svojím triednym učiteľom presuniete do školy.

     Do budovy školy vstupujeme bočným vchodom od ihriska, kde sa vykoná ranný filter.

     Žiaci prvého ročníka a prípravného ročníka idú do triedy so svojimi rodičmi.

     Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021

     Počas obdobia 2.9. – 14.9. sa nad rámec zelenej fázy:

     • Otvorenie šk. roka bude 2. 9. 2020 o 9.00 vo farskom kostole. Žiaci sedia podľa tried s triednym učiteľom. Pred vstupom do kostola si dezinfikujú ruky, majú rúška. Po skončení sv. omše triedny učiteľa odchádza so svojou triedou do školy, triedy.
     • Žiaci prvého a prípravného ročníka idú do triedy so svojimi rodičmi. Musia si dezinfikovať ruky a mať rúška. Pedagóg zabezpečí, aby bolo dostatočné vetranie.
     • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter. Žiaci vchádzajú do budovy bočným vchodom od ihriska od 7.15. Dvaja pedagógovia merajú teplotu.
     • Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede. Učiteľ, ktorý má dozor zabezpečí, aby sa na toaletách nezdržiaval veľký počet žiakov.
     • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
     • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.

     Obedy si môžu rodičia zaplatiť na 4. ZŠ v čase od 08.00 do 13.00 (prestávka 11.00 - 11.30). Je potrebné si stiahnuť a vyplniť zapisny_listok_od_1.9.2019_-ziaci_CS.pdf, zaplatiť poplatok 20€ (rezerva) a nahlásiť dátum, od kedy chce stravník chodiť na obedy.

     Prihlášky do ŠKD a CVČ dostanú žiaci v stredu 2.9. 2020

     Zákonný zástupca:

     • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
     • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
     • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
     • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy – streda 2.9. 2020 čestné prehlásenie  alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf.
     • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
     • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
   • Minimix tábor
    • Minimix tábor

    • Minimix tábor od 1. júla do 3. júla 2020 naplnený tvorivosťou vo Vlastivednom múzeu, pohybovými aktivitami, duchovným doobedím na Butkove, športovými skúsenosťami, históriou na Strečne a adrenalínom v laser arénach v Žiline bol výborným začiatkom prázdnin po netradičnom školskom roku :-))).

   • Brigáda
    • Brigáda

    • Pozývame vás na brigádu do školy. Budeme upratovať povalu v škole v stredu 1.7. 2020 od 8.00 do 15.00. V prípade, že by ste mali záujem o starý nábytok, dvere, šk. lavice a stoličky, môžete si ich vziať. Vopred ďakujeme za pomoc.

   • Záver školského roka 2019/2020
    • Záver školského roka 2019/2020

    • Začali sme slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole, aby sme sa poďakovali Pánu Bohu, rodičom a ich deťom, i zamestnancom školy za prejavenú spoluprácu v končiacom sa, tak výnimočnom, školskom roku. Po presune do tried nasledovalo odovzdávanie vysvedčení a vzájomné lúčenie. Žime tak, aby sme nestratili Božie priateľstvo.

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje