• Vyhodnotenie zberu mobilov
    • Vyhodnotenie zberu mobilov

    • Ďakujeme všetkým, ktorí odovzdali starý mobil na recykláciu. Naša škola získala 500 bodov na svoje konto, čím sa zaradila medzi 50 najúspešnejších škôl zapojených do tohto projektu a bola ocenená aj koordinátorka J. Šujaková. Z vyžrebovaných detí si cenu odnáša druháčka Klárka Palkechová. Blahoželáme!

   • Deň masiek
    • Deň masiek

    • Žiacka školská rada, špeciálne ôsmaci ako tradiční spoluorganizátori a vedenie školy Vás srdečne pozývajú na KARNEVAL, len v covid dobe trochu upravený na Deň masiek. Končia sa fašiangy. A preto, čo tak trochu vypnúť? Čo tak narušiť stereotyp? Čo tak vniesť do hodín trochu zmeny, tradícií a zábavy? Netreba veľa. Len chuť podporiť iniciatívu deciek a "šaľených" učiteľov a UČIŤ SA V PIATOK V MASKÁCH!

   • Online sv. omša
    • Online sv. omša

    • Pozývame vás na online sv. omšu zajtra, vo štvrtok 4.2. o 9.35. Môžete sa s nami spojiť cez FB stránku školy: 

     https://www.facebook.com/Z%C3%A1kladn%C3%A1-%C5%A0kola-sv-August%C3%ADna-v-Pova%C5%BEskej-Bystrici-289027246933

     Spojme sa v modlitbe! Tešíme sa na vás!

    • Blahoželáme

    • Naši žiaci neváhajú a zapájajú sa do súťaží aj počas dištančnej výučby. Blahoželáme Dominikovi Ďurkovskému za 1. miesto v OK na olympiáde v anglickom jazyku a Viktorovi Pavlíkovi za 2. miesto v OK technickej olympiády. Ceny na nich čakajú  v škole.

    • Dištančná výučba pokračuje

    • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ dištančné vzdelávanie pokračuje do 8.2. 2021. Ponúkame od budúceho týždňa možnosť navštevovať ŠKD od 7.00 do 15.00 bez poskytnutia stravy.

   • Domáci výskumníci
    • Domáci výskumníci

    • Naši žiaci dokazujú, že sú šikovní výskumníci. Na hodinách fyziky a chémie sa tešia z vydarených pokusov priamo z kuchyne. Nechajte sa nimi inšpirovať a skúmajte i vy prírodné zákony.

    • Informácie

    • Podľa najnovších informácii MŠVVaŠ dištančná výučba pre všetky ročníky pokračuje aj v budúcom týždni od 18. - 22. januára 2021. V priebehu budúceho týždňa vás budeme informovať o ďalšom postupe. 

     Záujem o ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry môžete nahlásiť prostredníctvom triednych učiteľov do 15.1. 2021 do 14.00 hod. ŠKD by bolo otvorené od 7.00 do 15.00 bez poskytnutia stravy.

     Prajeme vám veľa zdravia a pokoj v duši! 

   • Vianočné pozdravy
    • Vianočné pozdravy

    • Našim siedmakom chýbajú nielen bežné hodiny, ale hlavne spolužiaci a aj učitelia. Preto vytvorili  vianočné pozdravy, do ktorých vložili kúsok svojho srdiečka, aby si aspoň online popriali krásne požehnané sviatky a skorý návrat do školských lavíc medzi svojich spolužiakov.

    • Návrat detí do školy

    • Vážení rodičia, na základe usmernení MŠVVaŠ v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania v piatom až deviatom ročníku sme Vám poslali dotazník, ktorý je potrebné vyplniť za každé dieťa zvlášť do zajtra - 18.12. 2020 do 15.00.

     Predpokladaný návrat do školy by mal byť 11.1. 2021 v závislosti od situácie v regióne  a dostatočného záujmu rodičov o testovanie.

     Testovanie by sa malo uskutočniť 7. - 9. 1. 2021.

     Bližšie informácie Vám dáme po vyhodnotení dotazníka.

     V prípade, že ste Covid 19 prekonali, napíšte to prosím ako reakciu do správy.

     Veríme, že sa nám podarí čím skôr obnoviť vyučovanie žiakov 2. stupňa, k tomu však potrebujeme Vašu ochotu a spoluprácu.

   • Model bunky
    • Model bunky

    • Na hodinách biológie preberali šiestaci s pani uč. J. Šujakovou zloženie bunky dištančnou formou. Je to pomerne náročná téma na predstavivosť a pochopenie všetkých procesov, ktoré bunka zabezpečuje. Preto mali žiaci možnosť nejakým spôsobom vytvoriť svoj vlastný model bunky. A tak zapojili svoju fantáziu a výsledky na seba nenechali dlho čakať.

   • Deň sv. Mikuláša
    • Deň sv. Mikuláša

    • Bola to nezvyčajná chvíľa, keď do tried vstúpil Mikuláš s družinou „maskovaných“ anjelov, čerti vraj zostali v karanténe. Deti to hravo zvládli: predstavili svoj kultúrny program, prevzali si balíček všakovakých dobrôt i dozvedeli sa o dobrých skutkoch sv. Mikuláša.

   • Školský kalendár
    • Školský kalendár

    • Máme prvý darček k 30. narodeninám. Praktický stolový kalendár s fotkami školy, aktivít, táborov, ale aj fotkami nášho kostola. Chcete urobiť radosť svojim blízkym? Kúpte si kalendár a podporte školu. Cena: 3,- Eurá. Môžete si ho kúpiť v kostole alebo v škole na sekretariáte.

     Ďakujeme!

    • Organizácia vyučovania od utorka 10. novembra 2020

    • Prvý stupeň

     Na základe výsledkov testovania vyučovanie v škole od 10.11.2020 prebieha tak ako doteraz.

     Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa (okrem triedy 2.A) do školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

     • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov  musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
     • 10-roční žiaci predložia tiež len vyhlásenie zákonného zástupcu.

     V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia.

     2.  stupeň  ZŠ

     Účasť na dištančnom vzdelávaní sa nepreukazuje škole negatívnym testom, nepredkladáte žiadne tlačivo ani vyhlásenie.  Žiak je v domácom prostredí, nechodí do školy a vzdeláva sa dištančne, tak ako doteraz.

     Ďakujeme za spoluprácu a prejavenú zodpovednosť v danej situácii.

     Tlačivo si môžete stiahnuť TU:

     Zmena rozvrhu pre dištančné vzdelávanie:

     Od utorka 10.11.2020 bol rozvrh tried, ktoré sa vzdelávajú dištančne doplnený o predmety Občianska náuka, Rimskokatolícke náboženstvo, Technika, Informatika a o triednické hodiny. Vzdelávanie v uvedených predmetoch bude prebiehať každý druhý týždeň (rozvrh je rozdelený na párny a nepárny týždeň) buď ako online hodina, alebo bude potrebné vypracovať pridelené vzdelávacie materiály podľa pokynov vyučujúcich.

     Aktuálny rozvrh pre Vašu triedu si môžete pozrieť v elektronickej žiackej knižke.

   • Ukončenie zberu papiera
    • Ukončenie zberu papiera

    • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do jesenného zberu papiera, a tiež chlapcom z 8. triedy a žiakom z 5. A za usilovnosť a zodpovednosť pri nakladaní prineseného množstva papiera do auta. Zoznam ocenených jednotlivcov a tried je uvedený v našom fotoalbume.

  • Kontakty

   • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
   • 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866
   • 17054389
   • 2020712650
   • Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica
   • PaedDr. Eva Iliašová
   • riaditel@svaugustin.sk
   • Mgr. Marián Galko
   • zastupca@svaugustin.sk
   • ekonom@svaugustin.sk
   • sekretariat@svaugustin.sk
   • zastupca@svaugustin.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje