Navigácia

Rozvrh krúžkov CVČ pri ZŠ sv. Augustína v šk. roku 2018/2019

Ponuka a predbežný rozvrh krúžkov CVČ pri ZŠ sv. Augustína

v školskom roku 2018/2019

 

DEŇ

NÁZOV KRÚŽKU

ČAS

MIESTO

VEDÚCI

PONDELOK

Cvičenia zo SJL (9. roč.)

13.40 – 14.25 h

9. trieda

Mgr. Lucia Šištíková

PC grafika a technika (2. stupeň)

14.15 – 15.45 h

PC učebňa

Mgr. Branislav Cehelský

UTOROK

Školská knižnica

12.30 – 14.00 h

školská knižnica

Mgr. Lucia Šištíková

Angličtina hravo (od 3. roč.)

13.30 – 15.00 h

jazyková učebňa

Mgr. Milada Bajzová

Prekonaj sám seba (2. stupeň)

13.30 – 15.00 h

7. trieda

Mgr. Martina Romanová

Hra na gitaru

(pre začiatočníkov od 3. roč.)

13.30 – 15.00 h

4. trieda

Mgr. Małgorzata Kalinčíková

Cvičenia z matematiky (9. roč.)

13.40 – 14.25 h

9. trieda

PaedDr. Miroslav Skladaný

Dramatický krúžok

14.00 – 15.30 h

Katolícky dom

3. trieda

Mgr. Alena Cehelská

Mgr. Branislav Cehelský

Florbal (4. – 9. roč.)

15.00 – 16.30 h

telocvičňa

Mgr. Marián Galko

STREDA

Cvičenia z matematiky (9. roč.)

12.25 – 13.10 h

9. trieda

PaedDr. Miroslav Skladaný

Šach

13.30 – 15.00 h

Odborná učebňa

Ing. Jozef Filípek

Hráme sa so slovami (recitačný krúžok)

13.30 – 15.00 h

5. trieda

Mgr. Alena Cehelská

Tanečný krúžok (1. stupeň)

13.30 – 15.00 h

4. trieda

posilňovňa

Mgr. Małgorzata Kalinčíková

Hravá slovenčina (7. roč.)

13.30 – 15.00 h

7. trieda

Mgr. Martina Romanová

Chemický krúžok (2. stupeň)

13.40 – 15.10 h

trieda 8.B

PaedDr. Miroslav Skladaný

Cvičenia zo SJL (9. roč.)

13.40 – 14.25 h

9. trieda

Mgr. Lucia Šištíková

Informatika (1. stupeň)

13.45 – 15.15 h

PC učebňa

Ing. Ivan Šuly

Športový krúžok II (2. stupeň – chlapci)

14.30 – 16.00 h

telocvičňa

 šk. dvor

Mgr. Matej Tomáško

ŠTVRTOK

Lego (1. stupeň)

13.30 – 15.00 h

6. trieda

Ing. Ivan Šuly

Čitateľský krúžok (4. roč.)

13.30 – 15.00 h

4. trieda

šk. knižnica

Mgr. Soňa Rezáková

Šikovné ručičky (1. stupeň)

13.45 – 15.15 h

Odborná učebňa

Mgr. Jana Bolegová

Športový krúžok III (2. stupeň – dievčatá)

14.30 – 16.00 h

telocvičňa

šk. dvor

Mgr. Matej Tomáško

Gitarový krúžok (2.stupeň – pokročilí)

14.00 – 15.30

5. trieda

Mgr. Lucia Křížová

PIATOK

Športový krúžok I (1. stupeň)

14.30 – 16.00 h

telocvičňa

šk. dvor

Mgr. Matej Tomáško

SOBOTA

Krížom-krážom Považím

raz za mesiac

 

Mgr. Mária Hrenáková

 

Krúžky v Pastoračnom centre STRED /pri kostole/

 

Utorok

Stolnotenisový krúžok (2. stupeň)

14.00 – 15.30 h

PC Stred

Ing. Ivan Šuly

Štvrtok

Spevácky krúžok

16.00 – 17.30 h

PC Stred

PaedDr Eva Iliašová

Štvrtok

Herňa

16.00 – 20.00 h

PC Stred

Daniel Kardoš

Piatok

Herňa

15.00-21.00 h

PC Stred

Mgr. Jakub Hendrych,

Bc. Barbora Hendrychová

Daniel Kardoš

 

 

 

 

INFORMÁCIE k prihlasovaniu

 

Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch došlo k zmene financovania CVČ vás prosíme, aby ste okrem prihlášky do nášho CVČ odovzdali aj čestné vyhlásenie spolu

so vzdelávacím poukazom.

Poplatok v CVČ je: Vzdelávací poukaz (Čestné vyhlásenie)  + 5,- €/polrok

V prípade, že poskytnete Vzdelávací poukaz aj Čestné vyhlásenie inému CVČ,              poplatok za krúžok je 30,- €.  Dieťa sa môže prihlásiť maximálne na tri krúžky.

Žiaci prihlásení do CVČ automaticky môžu využívať herňu v Pastoračnom centre Stred, ktorá bude otvorená v piatky.

Prihlášky do CVČ nájdete na našej stránke, v škole alebo v pastoračnom centre.

 Prihlásiť sa je potrebné do 15. 9. 2018

 

Výhody členstva v našom CVČ:

Výhodné zľavy pri organizovaní duchovných obnov pre deti a mladých, jarných a letných táborov a výletov.

Výrazné súrodenecké zľavy pri organizovaní letných táborov.

*****

Počas roka budeme organizovať pre deti, mládež aj rodiny rôzne akcie, napr. športové turnaje, duchovné obnovy, tábory, výlety, kurzy a pod., o ktorých vás budeme informovať počas nedeľných oznamov, prostredníctvom  plagátov a na webovej stránke www.zsmoyzespb.edupage.sk a FB stránkach školy a pastoračného centra.

Aktivity pre dospelých

 

Manželské večery pre manželské páry, aktuálne informácie sledujte na stránke www.pb.fara.sk.

Rodičovské večery /Kurz výchovy pre rodičov detí do 10 rokov a tínedžerov/aktuálne informácie sledujte na stránke farnosti.

Workoutové cvičenia pre mužov a ženy pod vedením Jakuba a Barbory (aeróbne a posilňovacie cvičenia s vlastnou váhou)

Začíname 19. 9. v Katolíckom dome

Stredy 16:00 – 17:30 h (v prípade záujmu je možná zmena dňa a hodiny)

Cena: 3€/vstup

Prihlasovať sa môžete na tel. čísle : 0948 090 116 alebo 0948 175 767  (Prihlásiť sa treba čo najskôr)

Základy spoločenských a latinsko-amerických tancov pre páry pod vedením Hendychovcov

Začíname v polovici októbra v Katolíckom dome

Cena: Pár 6€ /vstup

Prihlasovať sa môžete na tel. čísle 0948 090 116 alebo 0948 175 767

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
    Moyzesova 1
    017 01 Považská Bystrica
  • 042 4325866

Fotogaléria