Navigácia

Rozvrh krúžkov CVČ

Rozvrh krúžkov CVČ pri ZŠ sv. Augustína v šk. roku 2016/2017

Ponuka a predbežný rozvrh krúžkov CVČ pri ZŠ sv. Augustína

v školskom roku 2016/2017

DEŇ

NÁZOV KRÚŽKU

ČAS

MIESTO

VEDÚCI

PONDELOK

Zaberák (7. – 9. roč.)       (kombinácia zumby, aerobicu, body beach)

13.30 – 15.00 h

telocvičňa

Mgr. Jakub Hendrych                Bc. Barbora Hendrychová

Herňa

15.30 – 20.00

Pastoračné centrum

Mgr. Jakub Hendrych                Bc. Barbora Hendrychová

UTOROK

Cvičenia zo SJL (9. roč.)

6.55 – 7.40 h

Odborná učebňa

Mgr. Lucia Šištíková

Cvičenia z matematiky (9. roč.)

6.55 – 7.40 h

IX. trieda

Mgr. Marián Galko

Angličtina interaktívne (od 3. roč.)

13.30 – 15.00 h

jazyková učebňa

Mgr. Milada Bajzová

Prekonaj sám seba (2. stupeň)

13.30 – 15.00 h

Odborná učebňa

Mgr. Martina Romanová

Spevácky krúžok

13.45 – 15.15 h

V. trieda

Mgr. Lucia Křížová

Stolnotenisový krúžok (2. stupeň)

14.00 – 15.30 h

Pastoračné centrum

Ing. Ivan Šuly

Dramatický krúžok

14.30 – 16.00 h

telocvičňa

Mgr. Alena Cehelská                Mgr. Branislav Cehelský

Dozrievaš v láske (birmovanci)

15.00 – 15.45 h

Učebňa náboženstva

Mgr. Renáta Rešová

Florbal II.

15.00 – 16.30 h

telocvičňa v SOŠ

Mgr. Marián Galko

Herňa

14.00 – 20.00

Pastoračné centrum

Mgr. Jakub Hendrych

Bc. Barbora Hendrychová

STREDA

Šach

13.30 – 15.00 h

Odborná učebňa

Ing. Jozef Filípek

Hravá slovenčina (5. – 8. roč.)

13.30 – 15.00 h

V. trieda

Mgr. Martina Romanová

Školská knižnica

13.30 – 15.00 h

školská knižnica

Mgr. Lucia Šištíková

Francúzština hrou

13.30 – 15.00 h

VI.A trieda

Mgr. Soňa Rezáková

Hráme sa so slovami (recitačný krúžok)

13.30 – 15.00 h

IV. trieda

Mgr. Alena Cehelská

Informatika (1. stupeň)

13.30 – 15.00 h

PC učebňa

Ing. Ivan Šuly

Športový krúžok

14.30 – 15.30 h

telocvičňa a šk. dvor

Mgr. Matej Tomáško

Herňa

14.00 – 20.00

Pastoračné centrum

Mgr. Jakub Hendrych

Bc. Barbora Hendrychová

ŠTVRTOK

Cvičenia zo SJL (9. roč.)

6.55 – 7.40 h

Odborná učebňa

Mgr. Lucia Šištíková

Cvičenia z matematiky (9. roč.)

6.55 – 7.40 h

IX. trieda

Mgr. Marián Galko

Osmijanko (3. – 5. roč.)

(hravá práca s literárnym textom)

13.30 – 15.00 h

IV. trieda

Mgr. Mária Hrenáková

Angličtina olympionici

13.30 – 15.00 h

jazyková učebňa

Mgr. Milada Bajzová

Šikovné ručičky

13.30 – 15.00 h

VIII. trieda

Mgr. Jana Bolegová

Hra na gitaru

13.45 – 15.15 h

VI.A trieda

Mgr. Lucia Křížová

PC grafika a technika (2. stupeň)

14.15 – 15.45 h

PC učebňa

Mgr. Branislav Cehelský

Florbal I

14.30 – 16.00 h

telocvičňa

Mgr. Marián Galko

Dozrievaš v láske (birmovanci)

15.00 – 15.45 h

Učebňa náboženstva

Mgr. Renáta Rešová

Herňa

14.00 – 20.00

Pastoračné centrum

Mgr. Jakub Hendrych

Bc. Barbora Hendrychová

PIATOK

Hravá matematika

13.30 – 15.00 h

Odborná učebňa

Mgr. Júlia Granecová

Futbal I

14.30 – 15.30 h

telocvičňa a šk. dvor

Mgr. Matej Tomáško

Futbal II

15.30 – 16.30 h

telocvičňa a šk. dvor

Mgr. Matej Tomáško

Herňa

14.00 – 21.30

Pastoračné centrum

Mgr. Jakub Hendrych                Bc. Barbora Hendrychová

 

Krúžky v Pastoračnom centre STRED /pri kostole/

PO-PIA

Herňa /stolný tenis, stolný futbal, spoločenské hry/

14.00 – 18.00

Mgr. Jakub Hendrych

Bc. Barbora Hendrychová

Štvrtok

Detské spevko

16.00-17.00 h

PaedDr. Eva Iliašová

Piatok

eRko stretko

Info v priebehu septembra

 

!Novinka!

HERŇA v Pastoračnom centre Stred

Členovia centra majú možnosť tráviť voľný čas v priestoroch herne hraním stolného tenisu, kalčeta a rôznych spoločenských hier, a to všetko v príjemnej spoločnosti animátorov v Pastoračnom centre Stred /pri kostole/ v čase otváracích hodín.

Herňa je určená pre deti od 6 rokov. Mladšie deti len s rodičom alebo starším súrodencom.

INFORMÁCIE/Prihlasovanie

Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch došlo k zmene financovania CVČ vás prosíme, aby ste okrem prihlášky do nášho CVČ odovzdali aj čestné vyhlásenie spolu so vzdelávacím poukazom.

Poplatok v CVČ je: Vzdelávací poukaz (Čestné vyhlásenie)  + 5,- €/polrok

V prípade, že poskytnete Vzdelávací poukaz aj Čestné vyhlásenie inému CVČ, poplatok za krúžok je 30,- €.  Dieťa sa môže prihlásiť maximálne na tri krúžky.

Žiaci prihlásení do CVČ automaticky môžu využívať herňu v Pastoračnom centre Stred.

Prihlášky do CVČ nájdete na našej stránke, v škole alebo v pastoračnom centre.

 Prihlásiť sa je potrebné do 15.9. 2016

 

Výhody členstva v našom CVČ:

Výhodné zľavy pri organizovaní duchovných obnov pre deti a mladých, jarných a letných táborov a výletov.

Výrazné súrodenecké zľavy pri organizovaní letných táborov.

*****

Počas roka budeme organizovať pre deti, mládež aj rodiny rôzne akcie, napr. športové turnaje, duchovné obnovy, tábory, výlety a pod., o ktorých vás budeme informovať počas nedeľných oznamov, prostredníctvom  plagátov a na webovej stránke www.zsmoyzespb.edupage.sk.

 

Pastoračné centrum Stred je otvorené:

Pondelok:  15.30 – 20.00

Utorok:  14.00 – 20.00

Streda:  14.00 – 20.00

Štvrtok: 14.00 – 20.00

Piatok:  14.00 – 21.30

SO-NE podľa dohody

V čase sv. omše je Centrum zatvorené.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola svätého Augustína
    Moyzesova 1
    017 01 Považská Bystrica

    IČO: 17054389
    DIČ: 2020712650
  • 042 4325866

Fotogaléria