Navigácia

 • Prihlášky na tábory počas letných prázdnin 2016/2017

  Aj počas týchto letných prázdnin sme si pre vás pripravili tábory, na ktoré sa môžete prihlásiť:

  1. Letný tábor - rekreačné zariadenie Látky (okres Detva) v termíne 3.7. - 7.7.2017 - Prihlaska_-_Letny_tabor_2017.docx

  2. Denný výletový tábor - TÝŽDEŇ OBJAVOV v termíne 10.7. - 14.7.2017 - Vyletovy_tabor_2017.docx

  Podrobnejšie informácie sa dozviete v prihláškach.

 • Dňa 5. mája 2017 sa v Dubnici nad Váhom konal XXIII. ročník Športovej olympiády cirkevných škôl. Našu školu zastupovalo na tomto atletickom podujatí spolu 15 žiakov a žiačok. Podarilo sa nám získať 4 zlaté, 6 strieborných a 5 bronzových medailí. Gratulujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a reprezentovali našu školu. Deti na súťaž pripravoval p. uč. M. Tomáško.

   

 • 3. 5. 2017

  Chlapci 8. ročníka sa zúčastnili exkurzie v SOŠ strojníckej, v rámci ktorej si aj prakticky vyskúšali meranie elektrických veličín, spájkovanie elektrotechnických súčiastok za pomoci študentov a pod vedením majstra odborného výcviku Bc. Petra Tamášiho. Odmenou im bolo blikajúce srdiečko na pamiatku.

   

 • 27. 4. 2017

  Naše družstvo v zložení: A. Paliariková, E. Bednárová, V. Mejsnarová, N. Mišúnová, G. Čižmárová, L. Mičurová, V. Mejsnarová, A. Wallenfelsová, M. Križanová, Z. Sovíková, Z. Doskočová sa prebojovalo do regionálneho kola vo vybíjanej žiačok ZŠ, ktoré sa konalo v Púchove. V silnej konkurencii obsadili naše dievčatá  pekné tretie miesto. 

 • 24. 4. 2017

  Trieda pripravená na zápis detí do 1. ročníka sa zmenila na nepoznanie. Budúci prváčikovia sa vybrali na prechádzku "rozkvitnutou lúkou" s p. učiteľkami, ktorým robili spoločnosť aj „zvieratká“ z IX. triedy. Na jednotlivých stanovištiach ich čakali zaujímavé úlohy ako natrhanie kvietkov pre členov rodiny, skladanie z geometrických tvarov, vyfarbovanie obrázka i prebrodenie potôčika. Po vyriešení pestrých úloh si prevzali drobné darčeky na pamiatku. Stretneme sa v septembri!

 • 11. 4. 2017

  Viacero detí sa zapojilo do súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu. Desať víťazných prác bolo odmenených a poslali sme ich našim kamarátom do chorvátskeho Šibeniku.

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa u nás v škole, na zápis detí do 1. ročníka.

  Termín zápisu:

  20.04.2017 (štvrtok) 14.00 - 17.00

  21.04.2017 (piatok) 14.00 - 16.00

  Na zápis treba prísť s dieťaťom a priniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  Náhradný termín zápisu je možný po telefonickej konzultácií alebo emailom.

  t.č.: 042 432 23 78

  email: zastupca@zsmoyzespb.edu.sk

  Z našej stránky si môžete stiahnúť žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka a dotazník, ktorý si môžete vyplniť doma pred zápisom.

  Žiadosť - Zapis_ziadost.pdf

  Dotazník - Zapis_dotaznik.pdf

 • 6. 4. 2017

  Pre deti z materských škôl si naše p. učiteľky a p. vychovávateľky v rámci Dňa otvorených dverí pripravili malú žiacku olympiádu, kde sa šikovní škôlkari naučili spievať a ukazovať pesničku, preukázali svoju šikovnosť a múdrosť pri riešení úloh. Za odmenu si každý odniesol výslužku s drobnými darčekmi na pamiatku. A možno sa stretneme na blížiacom sa zápise.

 • 3. 4. 2017

  Pondelkové popoludnie patrilo tvorivým deťom, ktoré si za asistencie p. učiteliek a p. vychovávateliek vlastnoručne vyrobili pekné dekoračné predmety. Do galérie Tvorivé dielničky boli pridané fotografie.

 • V sobotu 1. apríla sa uskutočnil Jarný šachový turnaj v CVČ Lánska, ktorého sa zúčastnilo 94 detí. Žiakov našej školy doprevádzal vedúci šachového krúžku Ing. J. Filípek. Súťažilo sa v kategóriách do 8, 11 a 14 rokov. Kategóriu chlapcov do 14 rokov vyhral siedmak Karol Kostelanský súťažiaci za šachový oddiel ŠK Považské Podhradie. Gratulujeme!

 • Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2017

  V stredu 05. apríla 2016 sa na našej škole uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9 - 2017. Na žiakov čaká test z matematiky a test zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 5.-8..ročníka majú riaditeľské voľno. Žiaci 1. stupňa sa učia podľa rozvrhu.

  Základné informácie o testovaní si môžete pozrieť Zakladne_informacie_T9-2017_fin.pdf.

  Priebeh testovania:

  Skupina 01 (12 žiakov) - učebňa IX.A - administrátor Mgr. Jana Bolegová

  Skupina 02 (12 žiakov) - učebňa VI.A - administrátor Mgr. Mária Hrenáková

  Skupina 03 (1 žiak) - učebňa VI.B - administrátor Mgr. Matej Tomáško

  Dozor na chodbe: Mgr. Milada Bajzová

  Zberná miestnosť: učebňa VII.A

 • Dňa 31. marca 2017 sme mali v našej škole už tradičný Deň prevencie s cieľom predchádzať negatívnemu správaniu a formovať si vlastné názory a postoje na javy v spoločnosti. Trinásti lektori  sa počas dopoludnia venovali žiakom 5.-9. ročníka, kde témou ich besied a rozhovorov boli drogy, bezpečný internet a sociálne siete, zdravý životný štýl, rovesnícke a partnerské vzťahy, aktívne využívanie voľného času, misie, multikultúrne spolužitie v rodine a spomienky na vojnové roky.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným a dúfame, že zasiate semienka životných skúseností vyklíčia a v budúcnosti prinesú dobrú úrodu pre blaho našich detí i spoločnosti.

   

 • V pondelok 27. marca sa žiaci 6.A a 6.B pod vedením p. uč. J. Bolegovej a p. uč. J. Šujakovej vybrali v rámci hodiny OBN na exkurziu na MsÚ v Považskej Bystrici. Priestormi MsÚ ich previedol p. viceprimátor Peter Máťoš, ktorý im tiež priblížil činnosť pracovníkov úradu. Prezreli si priestory sobášnej siene, kde okrem civilných sobášov vítajú aj deti do života. Vstúpili aj do rokovacej sály, a tiež do sály, v ktorej sa vítajú vzácne návštevy. V závere sa dostali do priestorov mestskej polície, kde sa oboznámili s jej činnosťou v meste.

 • Vo štvrtok 23. marca sme sa obliekli do ,,modrého“, aby sme si pripomenuli Svetový deň vody. V rozhlasovej relácii, ktorú pripravila p. uč. Z. Obšivanová a z „enviro“ nástenky sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o tejto životodarnej tekutine. Počas veľkej prestávky žiaci ochutnávali zo šiestich druhov minerálnych vôd s liečivým účinkom na organizmus a oboznámili sa so zásadami správneho pitného režimu.

 • Bezpečný internet

     Milí rodičia!

     Dávame do pozornosti webovú stránku zameranú na bezpečný internet a sociálne siete,  z ktorej čerpala aj Mgr. Ivana Kľudajová, CPPPaP Považská      Bystrica na rodičovskom združení:  http://www.detinanete.sk/

 • 2% z dane pre školu

  Tlačivo si môžete stiahnúť tu - DVEPERCENTA_2016_17.pdf

 • Osem recitátorov z našej školy predviedlo svoje schopnosti v okresnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá sa konala 22. 3. 2017 v CVČ Lánska. Svedomite sa na tento deň, pod vedením p. uč. A. Cehelskej, pripravovali. A aj tento rok sa nám podarilo získať krásne umiestnenia a uznanie odbornej poroty:

  Matúš Pavlík – 3. miesto – II. kat. poézia

  Filip Harvánek – 2. miesto – II. kat. próza

  Liliana Ďurkovská – 2. miesto – III. kat. poézia

  Kamila Cehelská – 1. miesto – I. kat. poézia

  Viktor Pavlík – 1. miesto - I. kat. próza

  Kamilka a Viktor z prvého miesta postupujú do krajského kola, do Bziniec pod Javorinou,  rodiska Ľudmily Podjavorinskej.

  Držíme im palce a všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

   

 • Dňa 21. marca 2017 sa v Katolíckom dome v Považskej Bystrici uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Zapojilo sa 9 základných škôl. Každú z nich reprezentovali traja žiaci, ktorí si overovali svoje znalosti z vybraných kníh Svätého písma v šiestich kolách. Po sčítaní bodov sa tešili naši zástupcovia, ktorí získali prvé miesto a postúpili do diecézneho kola. Víťazom - Magdaléne Kocianovej, Júlii Pagáčovej a Samovi Hrenákovi srdečne blahoželáme.

   

 • V pondelok 20. marca sa niektoré deti vyšantili na zimnom štadióne, kde sa konalo už tradičné športové dopoludnie.

 • V sobotu 18. marca 2017 sa uskutočnilo celoslovenské kolo v prednese kresťanskej poézie a prózy v súťaži s názvom  ...a Slovo bolo u Boha..., ktorého sa zúčastnili aj traja naši žiaci Viktor Pavlík (3.A), Matúš Pavlík (5.A) a Filip Harvánek (5.A). Súťaž  sa opäť konala v budove Spojenej školy sv. Rodiny v bratislavskej Petržalke. Program začal sv. omšou v kaplnke, ktorú celebroval vdp. Martin Kramara, hovorca KBS. Pokračoval súťažnou časťou v triedach a vyvrcholil slávnostným vyhlásením výsledkov, ktoré skvele moderoval a  svojím tanečným divadlom skupiny ATak obohatil, Pavol Danko.

  Chlapci si pod vedením p. uč. A. Cehelskej odniesli výborné umiestnenia a pekné ceny:

  Viktor Pavlík - 2. miesto - poézia 1. kategória

  Filip Harvánek - 3. miesto - próza 2. kategória

  Matúš Pavlík - Pozoruhodný výkon - poézia 2. kategória

  Srdečne blahoželáme!

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica

  IČO: 17054389
  DIČ: 2020712650
 • 042 4325866

Fotogaléria