Navigácia

 • Rodičovské združenie a Vianočné trhy

  Rodičovské združenie a Vianočné trhy

  V pondelok 10.12. 2018 bude rodičovské združenie všetkých tried od 14.00 do 17.00. Okrem individuálnych  rozhovorov s triednymi učiteľmi si budete môcť spríjemniť chvíle v škole zakúpením výrobkov od našich žiakov a môžete sa tešiť na punč. Výťažok pôjde na zakúpenie športového náradia do telocvične. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • Deň sv. Mikuláša

  Deň sv. Mikuláša
  6. 12. 2018

  Triedne kolektívy si pripravili pre nášho Mikuláša pestré kultúrne pásma, za ktoré boli odmenené balíčkami. Úlohu Mikuláša a jeho družiny stvárnili žiaci 9. ročníka, ktorí  predstavili príbehy zo života sv. Mikuláša. Okrem toho vyčarili mnohým deťom úsmev, červené srdiečka i čierne šmuhy na tvári. 

 • Čas adventu

  Čas adventu
  30. 11. 2018

  Advent je pre kresťanov túžobným očakávaním príchodu Ježiša Krista. Symbolom tohto obdobia je adventný veniec so štyrmi sviecami. Zástupcovia z jednotlivých tried priniesli do školskej kaplnky adventné vence, ktoré požehnal pán dekan P. Mazúch.                                                                                                          Ďakuj božskému Vykupiteľovi, že pre teba a pre tvoju spásu zostúpil do života Panny Márie a z nej sa narodil. Pros ho, aby zostúpil aj do tvojho srdca a posvätil ťa.

 • Technická olympiáda

  Technická olympiáda
  29. 11. 2018

  V poradí 9. ročník okresného kola Technickej olympiády sa uskutočnil v priestoroch odborných dielní SOŠ. Žiaci si najskôr preverili svoje odborné vedomosti vyplnením testu, a potom svoju remeselnú zručnosť využili pri praktickej časti. V kategórii B nás reprezentoval siedmak T. Francisty a v kategórii A dvojica F. Gardian a B. Hrenák.

 • Požehnanie priestorov novej telocvične

  Do galérie Požehnanie priestorov novej telocvične boli pridané fotografie.

 • Blokové dni

  Blokové dni

  Učitelia našej školy pripravili pre žiakov jednotlivých ročníkov blokové dni, v rámci ktorých spoznávali  viaceré témy z rôznych strán. Prváci cestovali farebným vlakom, druháci spoznávali ľudské telo, tretiaci chodili cestou – necestou a štvrtáci sa venovali zdravej výžive. Na 2. stupni piataci hovorili rôznymi jazykmi na geografii a biológii. Šiestaci sa zoznamovali so starovekými orientálnymi civilizáciami a vytvárali kreatívne artefakty. Siedmaci sa úplne vžili do úlohy chemikov a slušne si zabehali aj pri riešení matematických úloh. A nakoniec ôsmaci neverili vlastným očiam pri skúmaní optických klamov.

 • Katarínska zábava

  Katarínska zábava

  Katarínska zábava dopadla opäť skvelo. V sobotu 24.11. sa v našom Katolíckom dome zábavalo takmer 150 detí, mladých a rodičov. Súťaže, tance, dobrá hudba a výborná partia ľudí. Ďakujeme!

 • Modlitbové stretnutia rodičov

  Pozývame Vás na modlitbové stretnutia každý utorok o 17.00 v školskej kaplnke.

  Budeme sa modliť za naše deti, rodiny, školu, za úmysly našich detí...lebo Bohu nič nie je nemožné!

   

 • Výstava slovenských kostolov

  Výstava slovenských kostolov
  21. 11. 2018

  Štyridsať deti z ŠKD sa so svojimi pani vychovávateľkami zúčastnilo výstavy Zdenka Dzurjanina "Videl som všetky kostoly Slovenska", ktorá naďalej prebieha vo Vlastivednom múzeu. Po úvodnej prednáške sme sa pustili do hľadania fotky toho svojho obľúbeného kostola. Veľkoplošná mapa s viac než 4000 kostolmi bola nad naše sily, preto niektoré deti začali pochybovať, či autor vôbec navštívil aj ich obec, hoci za osem rokov prešiel krížom-krážom celé Slovensko, a tak vytvoril unikátnu databázu fotografií slovenských chrámov.

 • Testovanie piatakov - riaditeľské voľno

  Oznamujeme rodičom, že v stredu 21.11.2018 bude pre žiakov 6. až 8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania piatakov T5 - 2018.

 • Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

  Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu
  16. 11. 2018

  Centrum voľného času Lánska usporiadalo okresné kolo Majstrovstiev Slovenska ZŠ v zrýchlenom šachu. Našu školu reprezentovali: tretiaci P. Valientová a J. Šujak, štvrták O. Kocian, piatak A. Ragula a traja deviataci K. Kostelanský, F. Gardian, M. Kušík. Po vynikajúcich výkonoch do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 27. 11. 2018 v Trenčíne, postúpili K. Kostelanský z 1. miesta, F. Gardian z 3. miesta a P. Valientová z 3. miesta.

 • Exkurzia v Ružomberku

  Exkurzia v Ružomberku

  Dňa 16. novembra žiaci  8. A a 8. B triedy spolu so svojimi triednymi učiteľmi absolvovali exkurziu v Ružomberku, kde navštívili Galériu Ľudovíta Fullu s prehliadkou jeho diela a bytu. Pre žiakov boli pripravené zaujímavé výtvarné aktivity, ktoré majstrovsky zvládli. Potom sa presunuli do Liptovského múzea v Ružomberku, v ktorom si pozreli pripravené expozície s odborným výkladom. Najviac sa im páčili historické zbrane a exponáty mapujúce faunu a flóru Liptova.

 • Púšťanie šarkanov

  Púšťanie šarkanov

  Štrnásty november si deti v ŠKD spestrili púšťaním šarkanov, ktorých si priniesli z domu alebo vyrobili v klube. Počasie na Kalvárii im prialo, z čoho sa tešili nielen deti, ale aj zamotané šarkany.

 • Duchovná obnova deviatakov

  S našimi deviatakmi sme prežili krásny víkend od 8.-10.11. v Priedhorí. Bol to požehnaný čas spoločných aktivít, zamyslení a spoznávania Božej lásky. Veríme, že všetko čo bolo zasiate prinesie hojnú úrodu.

 • Druhé miesto je naše!

  Druhé miesto je naše!

  Vo štvrtok 8. novembra sa v telocvični ZŠ Stred uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise. Družstvo chlapcov v zložení K. Kostelanský, M. Kušík, P. Frič a S. Janík obsadilo výborné 2. miesto a družstvo dievčat v zostave A. Wallenfelsová, Z. Doskočová a M. Červencová sa im vyrovnalo, a tiež skončilo na 2. mieste. Tešíme sa!

 • Turnaj o rytiersky meč

  Turnaj o rytiersky meč

  Piaty ročník šachového turnaja o meč rytiera Podmanického sa uskutočnil v Kultúrnom dome v Považskom Podhradí. Turnaja sa zúčastnilo 27 detí. Našu šachovú družinu tvorili: druhák F. Bednár, tretiaci J. Šujak a P. Valientová, a tiež štvrták O. Kocian.

 • Podpora výstavby telocvične

  Podpora výstavby telocvične

  V prípade, že by ste chceli finančne podporiť dokončenie telocvične, môžete tak urobiť na číslo účtu SK91 0200 0000 0000 1273 2372 do poznámky dar škole. Ďakujeme!

 • Pasovačka prvákov

  Pasovačka prvákov

  Koncom októbra bola v našej škole Pasovačka prvákov. Šikovní organizátori na čele s pani uč. M. Romanovou a pani uč. M. Šibíkovou pripravili pre prvákov pútavú cestu plnú zaujímavých úloh. Prváci museli preukázať odvahu, šikovnosť, presnosť,... Po zvládnutí úloh a získaní všetkých potrebných pečiatok boli slávnostne pasovaní pani riaditeľkou E. Iliašovou a stali sa oficiálnymi žiakmi našej školy. Pasovačka bola výnimočná aj vďaka šikovným a obetavým rodičom, ktorí prišli svoje deti povzbudiť a prichystali mnoho chutných dobrôt.

 • Život v Kalifornii

  Život v Kalifornii

  V pondelok 29. októbra prijala naše pozvanie rehoľná sestra Adriana, ktorá pôsobí v Amerike. Porozprávala nám o nie ľahkom živote v Kalifornii – o tom, ako sú stiahnuté rolety a zamknuté triedy počas vyučovania kvôli bezpečnosti, o pravidelných zemetraseniach, o pomoci utečencom,... Vyzvala nás k vďačnosti za to, čo máme u nás. Ďakujeme za pútavé rozprávanie o skutočnej realite.

 • Významné výročia

  Významné výročia

  Pri spomienke na významné udalosti nášho národa pripravili deviataci v rámci blokového vyučovania DEJ – SJL plagáty pripomínajúce ukončenie 1. svetovej vojny, prijatie Deklarácie slovenského národa a vznik Československej republiky. Na hodinách výchovy umením vytvorili maketu dvojplošníka generála M. R. Štefánika. Výstava plagátov a dvojplošníka sa nachádza vo vestibule školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica
 • 042 4325866

Fotogaléria