Navigácia

 • Zápis do prípravného ročníka

  Zápis do prípravného ročníka bude 25.6. 2018 v čase od 15.30 do 17.00 v 1. triede.

  Na zápis treba prísť s dieťaťom a priniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. K nástupu do prípravného ročníka je potrebné  potvrdenie z CŠPP a od klinického logopéda.

 • Beh nádeje - 9.6. 2018

  Pridajte sa k nám a spoločne pomôžeme našej škole!

  Môžete sa zaregistrovať za našu školu a prihlásiť aj rodinných príslušníkov a priateľov. Žiaci budú registrovaní cez školu. Boli by sme vďační za čo najväčšiu účasť, vzhľadom k tomu, že finančná suma sa môže použiť na nákup športových potrieb. Ďakujeme!

 • Deň rodiny

  Srdečne Vás pozývame na Deň rodiny, ktorý bude 10.6. 2018. Tešíme sa na stretnutie!

 • Leto s nami

  Pozývame Vás na letné tábory, ktoré sa uskutočnia v spolupráci s pastoračným centrom. Viac info na plagátoch a prihláškach. Prihlášky si môžete stiahnuť pod plagátom. Tešíme sa na Vás.

 • Letný tábor , CVČ pri ZŠ sv. Augustína

  bližšie informácie: milada.bajzova@gmail.com, 0907 477 811

 • O pohár riaditeľky DŠÚ

  21. 5. 2018

  Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline zorganizovala v poradí už 4. ročník stolnotenisového turnaja o pohár riaditeľky Diecézneho školského úradu. Turnaja sa zúčastnilo 15 chlapcov a 10 dievčat zo siedmich základných škôl. Našu školu reprezentovali M. Červencová, B. Gabrišová, M. Kušík a K. Kostelanský, ktorý skončil na peknom 4. mieste. Blahoželáme!

 • Mladý remeselník 2018

  18. 5. 2018

  Stredná odborná škola v Považskej Bystrici zorganizovala 4. ročník súťaže zručnosti žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl s názvom Mladý remeselník 2018. Najskôr sa uskutočnila kvalifikácia v oblastnom a mestskom súťažnom kole. Žiaci riešili tri súťažné úlohy: úprava a zloženie panáčika Ervina, výroba okienka a čo najrýchlejšie zaskrutkovanie 5 ks rýchloskrutiek do sadrokartónu . Tri najúspešnejšie družstvá z každého kola postúpili do finále. Dvojica našich žiakov v zložení B. Hrenák a F. Gardian obsadila nepopulárne 4. miesto.

 • Drevení panáčikovia

  14. 5. 2018

  Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pripravilo pre žiakov 5. ročníka tvorivú prácu s drevom. Pod vedením rezbára Jána Boška si v skupinkách vyrobili jednoduchého panáčika z konárov, ktoré si museli najskôr opracovať rezaním, pripraviť jednotlivé časti tela a nakoniec pospájať. V rámci tvorivej dielne žiaci rozvíjali tímovú spoluprácu, aj svoje manuálne zručnosti, ktorých výsledkom boli „fešáci“ z dreva.

 • Športová olympiáda

  Dňa 11. mája 2018 sa v Dubnici nad Váhom konal XXIV. ročník Športovej olympiády cirkevných škôl Žilinskej diecézy. Za našu školu súťažilo 11 športovcov, ktorí vybojovali 4 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily. Gratulujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a reprezentovali našu školu. Deti na súťaž pripravoval p. uč. M. Tomáško.

 • Púť na Živčákovú

  Dňa 10. mája, na sviatok Nanebovstúpenia Pána, sa uskutočnila púť katolíckych škôl Žilinskej diecézy na hore Živčáková neďaleko Turzovky. Z našej školy sa púte zúčastnili žiaci 2.-5. ročníka. O 11. hodine slávil svätú omšu Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Spoločným putovaním a slávením svätej omše v Chráme Panny Márie, Matky Cirkvi sme prosili o požehnanie pre všestranný rozvoj katolíckych škôl, ich zamestnancov, žiakov a ich rodín.

 • Deň Zeme

  26. 4. 2018

  Tohtoročný Deň Zeme sme začali triednickou hodinou na tému separácie odpadu v triede. Potom sa žiaci z jednotlivých ročníkov so svojimi vyučujúcimi vybrali čistiť pridelené lokality. A veru ponachádzali rôzne „kúsky“. Na záver sme navštívili Ekojarmok, na ktorom sa vystavovatelia  prezentovali výrobkami z odpadového materiálu, a tiež pripravili pre svojich návštevníkov zaujímavé aktivity.  

 • Diecézne kolo Biblickej olympiády

  V Diecéznom centre v Žiline sa uskutočnili diecézne kolá Biblickej olympiády v kategórii základné a stredné školy. Prvý deň 24. apríla 2018 súťažilo 11 trojčlenných družstiev základných škôl a druhý deň 25. apríla 2018 súťažilo 6 trojčlenných družstiev za jednotlivé dekanáty. Naše žiačky sa zaradili medzi úspešných riešiteľov a umiestnili sa na 7. mieste.

 • Tehlička 2018

  Ďakujeme žiakom, rodičom a zamestnancom, že sa zapojili do saleziánskeho projektu Tehlička 2018. Vyzbierali sme 550,- Eur. Táto suma pôjde na podporu vzdelávania a stavbu studní v meste Korr v Keni. Pán Boh zaplať!

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. udeľuje riaditeľstvo ZŠ sv. Augustína žiakom dňa 30. 4. 2018 a 7.5. 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov /Formačný deň predagógov a účasť na Metodickom dni - Cesty zrenia v Dubnici n/V /.  V tento deň sú všetci žiaci automaticky odhlásení z obedov. V prevádzke nebude ani ŠKD. Ďakujeme za pochopenie.

 • Budúci prváčikovia

  V dňom 18.-19. apríla sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Pre deti boli pripravené aktivity v prostredí triedneho cirkusu, kde si vyskúšali orientáciu, počty, písanie i motorické zručnosti. Budúcich prváčikov sprevádzali okrem pani učiteliek 1. stupňa aj dievčatá vo veselých kostýmoch. Po zvládnutí cesty cirkusom dostalo každé dieťa odmenu za svoju šikovnosť.

 • Rodičovské združenie

  V stredu 25.4. 2018 sa uskutoční rodičovské združenie. Bude prebiehať individuálne od 14.00 do 17.00 podľa pokynov triednych učiteľov. Tešíme sa na Vás!

 • Na šachovnicových poliach

  13. 4. 2018

  CVČ Strom pri CZŠ Dobrého pastiera v Žiline zorganizovalo Diecézny šachový turnaj 4-členných družstiev žiakov ZŠ. Naše družstvo so ziskom 14 bodov obsadilo konečné 12. miesto, pričom ôsmak K. Kostelanský sa stal celkovým víťazom na šachovnici č. 1. Gratulujeme!

 • Zápis do 1.ročníka

  Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka, ktorý bude 18. a 19. apríla 2018. Info na plagáte.  Tešíme sa na Vás.

 • Deň otvorených dverí

  Vo štvrtok 12. apríla zavítalo medzi nás okolo 80 detí z materských škôl v našom meste, aby si pozreli priestory školy. Učiteľky 1. stupňa si so svojimi žiakmi pripravili pre nich malú žiacku olympiádu zameranú na spev, šport i zvládnutie praktických zručností na jednotlivých stanovištiach. Všetci škôlkari uspeli, a tak dostali od nás výslužku s darčekovými predmetmi. 

 • 2%

  Podporte prácu s deťmi a mladými v našej škole a tiež farnosti. Prvýkrát prostredníctvom nášho Občianskeho združenia sv. Augustína. Výťažok bude použitý na aktivity pre deti a mládež a tiež na vybudovanie školského areálu. Ďakujeme!

  Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: vyhlasenie_2_.pdf

  POSTUP:

  1. Do 15.2. 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie zapl. preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať príslušné 2% alebo 3% (ak ste v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali).
  4. Tlačivá Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. 4. 2018 na daňový úrad Vášho bydliska alebo do 20.4. 2018 do ZŠ sv. Augustína.
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica
 • 042 4325866

Fotogaléria