Navigácia

 • Cestou na považskobystrickú kalváriu

  9. 3. 2018

  Žiaci i vyučujúci sa v tomto pôstnom období zamýšľali nad svojimi životnými postojmi pri jednotlivých zastaveniach krížovej cesty nášho Pána Ježiša Krista.

 • Recyklohry

  Naša škola je od roku 2010 zapojená do projektu Recyklohry. V prebiehajúcom školskom roku sme nabrali nový dych a obnovili sme zber drobného elektroodpadu. Objednali sme box na zber batérií a aktívne sa zapájame do hier a aktivít, pri ktorých deti lepšie spoznávajú našu Zem, prírodné prostredie i možnosti prispievať ku kvalitnejšej separácii a ochrane životného prostredia. Ak máte doma nejaký malý elektrospotrebič, ktorý už nefunguje, prineste ho k nám do školy do červeného kontajnera.

 • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

  V piatok 2. marca sa tridsiatka recitátorov zapojila do súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutočnila v priestoroch novozriadenej modulovej učebne. Súťaž otvorila prváčka Dorotka Šajdíková milou recitáciou. Všetci recitátori si prevzali sladkú odmenu, a tí najúspešnejší aj pekné ceny. Postupujúcim do okresného kola držíme palce. 

 • Ponuka pracovného miesta

  Základná škola sv. Augustína v Považskej Bystrici hľadá kvalifikovaných učiteľov pre primárne vzdelávanie na zástup  počas MD.  Nástup: Marec 2018    Úväzok:100%. Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu: riaditel@zsmoyzespb.edu.sk  Tel. kontakt: 0911811368

   

 • 2%

  Podporte prácu s deťmi a mladými v našej škole a tiež farnosti. Prvýkrát prostredníctvom nášho Občianskeho združenia sv. Augustína. Výťažok bude použitý na aktivity pre deti a mládež a tiež na vybudovanie školského areálu. Ďakujeme!

  Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: vyhlasenie_2_.pdf

  POSTUP:

  1. Do 15.2. 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie zapl. preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať príslušné 2% alebo 3% (ak ste v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali).
  4. Tlačivá Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. 4. 2018 na daňový úrad Vášho bydliska alebo do 20.4. 2018 do ZŠ sv. Augustína.
 • Duchovná obnova

  Dňa 13. a 14. februára sa uskutočnila duchovná obnova, ktorú pre žiakov prvého až štvrtého ročníka pripravila p. uč. R. Rešová. Téma duchovnej obnovy bola zameraná na zdokonaľovanie sa v láske, aby sme s hlbokou radosťou a vďačnosťou prežili sviatky nášho vykúpenia. Žiaci spolu s triednou p. učiteľkou vyrobili kríž na ktorý prilepili klince s hriechmi a počas celého pôstu ich budú prekrývať srdiečkami, ktoré sú symbolom ich lásky v podobe splnených úloh - dobrých skutkov. Duchovná obnova bola spojená aj s účasťou na svätej omši vo farskom kostole.

 • Svet LEGA očami detí 2018

  CVČ Lánska vyhlásilo V. ročník rovnomennej súťaže v skladaní lega na tému „Dopravné prostriedky“. Z našej školy sa do skladania pustilo 29 jednotlivcov a jedna dvojica. Všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu za svoje výtvory a porota odmenila najlepších za jednotlivé kategórie a ročníky diplomami s medailami. Medzi ocenenými boli aj 14-ti žiaci našej školy. Blahoželáme!

 • Fašiangový karneval

  12. 2. 2018

  V Katolíckom dome sa konal fašiangový karneval, na ktorom nechýbali aktivity pre jednotlivé triedy pripravené našimi ôsmakmi, promenáda vynikajúcich masiek i pochovávanie gitary.

 • Ples 2018

  Poslednú fašiangovú sobotu patril zábave aj v našej škole. Ďakujeme všetkým za pomoc, tombolu, za účasť a veríme, že ste mali krásny večer.

 • Jarný tábor

  Pozývame žiakov 2.- 8. ročníka na jarný trojdňový tábor, ktorý bude od 21.-23.2. 2018. Bližšie info v prihláške, ktorú si môžete stiahnuť tu: Jarny_tabor-prihlaska_.pdf

 • Kúzelná fyzika

  7. 2. 2018

  Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa zúčastnili zábavno-vzdelávacieho predstavenia pásma experimentov s fyzikálnou podstatou. Moderátor vtipným spôsobom predstavil javy súvisiace s kvapalinami, trením, magnetizmom, elektrinou i svetlom. Aktívni diváci získali nálepku za správne odpovede.

 • Na klzisku

  Vo štvrtok 1. februára sa zimným štadiónom „preháňali“ nadšenci korčuľovania. Boli medzi nimi usilovní začiatočníci, nádejní hokejisti i zdatné korčuliarske typy.

 • Školské kolo Biblickej olympiády

  Dňa 24. januára sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov z piateho až deviateho ročníka. Hoci všetci riešili pripravené úlohy úspešne, medzi trojicu najlepších, ktorí postúpili do dekanátneho kola a budú reprezentovať našu školu, patria dve žiačky 8. ročníka J. Pagáčová a M. Kocianová, a tiež siedmačka L. Mičurová. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v dekanátnom kole.

 • Plstené mydlá

  26. 1. 2018

  Siedmaci si v rámci predmetu technika vyskúšali starodávnu  techniku  plstenia za mokra. Pracovníci vlastivedného múzea najskôr oboznámili žiakov s pracovným postupom. Následne si ho vyskúšali pri výrobe farebných plstených mydielok, ktoré im boli odmenou za vynaložené úsilie.

 • Šaliansky Maťko

  Ide o názov súťaže v prednese slovenskej povesti, ktorej okresné kolo sa uskutočnilo 26. januára v CVČ Lánska. Našu školu reprezentovali Kamila Cehelská a Petra Romanová, ktorá skončila na peknom 2. mieste. Gratulujeme!

 • Úspech v jude

  Dňa 13. januára 2018 sa konala Veľká cena mesta Bielsko-Biala v jude. Zišlo sa tu 1 167 pretekárov z Poľska, Česka a Slovenska. V kategórii do 16 rokov a do 70 kg sa naša žiačka Paulína Čižmárová umiestnila na 1. mieste. Srdečne blahoželáme!

 • Jasličková slávnosť 2017

  V pondelok, na Prvý sviatok vianočný, sme odohrali predstavenie Jasličková slávnosť o narodení Pána Ježiša v kostole v Dolnom Moštenci a v Katolíckom dome v Považskej Bystrici. Tu je niekoľko záberov z vydareného podujatia. Ďakujeme ochotným rodičom našich hercov, za pomoc pri presune divadielka z jedného miesta na druhé.

 • Čaro Vianoc

  13. 12. 2017

  V poradí XXVII. ročník súťaže vo vianočnom aranžovaní "Čaro Vianoc" sa konal v priestoroch CVČ Lánska. Z našej školy sa jej zúčastnili dve piatačky S. Strašíková a N. Mišúnová, ktoré naaranžovali vianočné dekorácie – vázu a stromček.

 • Úspešní recitátori

  8. 12. 2017

  Opäť po roku sa konalo krajské kolo súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy "A Slovo bolo u Boha" v Trenčíne. Zúčastnili sa ho štyria zástupcovia našej školy: tretiačka L. Krivá recitovala prózu a štvrták V. Pavlík poéziu v 2. vekovej kategórii. Šiestak F. Harvánek predniesol prózu a jeho spolužiak M. Pavlík poéziu v 3. vekovej kategórii. Bratia Pavlíkovci získali prvé miesta vo svojich kategóriách a postupujú na celoslovenské kolo do Bratislavy. Ďakujeme p. uč. A. Cehelskej za prípravu a všetkým recitátorom za ich vystúpenie a víťazom naďalej držíme palce.

   

 • Výrobky z drôtu

  Žiaci 3. a 6. ročníka v sprievode svojich vyučujúcich navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, aby sa zúčastnili tvorivých dielní drôtovania. Skúsení lektori podali základnú inštruktáž k práci s pripraveným materiálom a potom sa deti pustili do kreatívnej činnosti, v rámci ktorej si vyrábali náramky, náušnice, dekoratívne srdiečka i populárne stromčeky šťastia. Deti neskrývali svoju radosť z toho, čo sa im nakoniec podarilo vyrobiť. Ďakujeme pracovníkom múzea za odbornú pomoc a spoluprácu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola svätého Augustína
  Moyzesova 1
  017 01 Považská Bystrica

  IČO: 17054389
  DIČ: 2020712650
 • 042 4325866

Fotogaléria